จะค้นหาภาพได้อย่างไร

ระบบภาพงานปั่นนี้ ทางเวบใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพขั้นสูง โดยภาพที่โพสโดยช่างภาพเข้ามา จะทำการเก็บตามตำแหน่งพิกัดในแผนที่ และถ้านักปั่นได้มีการใช้ GPS ทำการบันทึกการปั่นในทริปนั้น สามารถใช้วิธีการนำ file .gpx (ที่อาจจะได้จาก garmin,strava หรือ export จากแอพอื่นๆ) เมื่อ upload เข้ามาแล้ว ระบบจะทำการ matching คำนวณว่า เวลาและตำแหน่งของภาพใด ที่จะตรงกับกับ ตำแหน่งพิกัดและเวลาที่ท่านปั่นผ่านช่างภาพ ซึ่งก็น่าจะเป็นภาพที่ได้ถ่ายภาพท่านนั่นเอง ดังนั้นท่านสามารถค้นหาภาพงานปั่นจากภาพเป็นหมื่นๆรูปได้ภายในไม่กี่วินาที

แต่เนื่องจากการค้นหาภาพ อาจจะมีการเก็บพิกัดและเวลาของกล้องทที่คลาดเคลื่อน ดังนั้นท่านต้องปรับค่า เวลาและระยะทาง ให้เหมาะสมในการค้นหา ซึ่งจะได้จำนวนภาพมากน้อยที่ต่างกัน
...มีต่อ กลับมาอ่านอีกนะครับ