ค้นรูป จากไฟล์ .GPX(garmin,strava) ที่บันทึกการปั่นในทริปนี้ของท่าน

(โดยระบบจะใช้วิธีเปรียบเทียบ ตำแหน่งเเละเวลาของท่านเทียบกับตำแหน่งของภาพ เพื่อค้นหาว่ารูปใดน่าจะเป็นรูปที่ถ่ายท่าน)


ระยะทางห่างจาก ช่างภาพ หน่วยเป็นเมตร เวลาห่างจากช่างภาพ หน่วยเวลาเป็นวินาที
 ,  ภาพ  #75526 By WCC
 ,  ภาพ  #75527 By WCC
 ,  ภาพ  #75528 By WCC
 ,  ภาพ  #75529 By WCC
 ,  ภาพ  #75530 By WCC
 ,  ภาพ  #75531 By WCC
 ,  ภาพ  #75532 By WCC
 ,  ภาพ  #75533 By WCC
 ,  ภาพ  #75534 By WCC
 ,  ภาพ  #75535 By WCC
 ,  ภาพ  #75536 By WCC
 ,  ภาพ  #75537 By WCC
 ,  ภาพ  #75538 By WCC
 ,  ภาพ  #75539 By WCC
 ,  ภาพ  #75540 By WCC
 ,  ภาพ  #75541 By WCC
 ,  ภาพ  #75542 By WCC
 ,  ภาพ  #75543 By WCC
 ,  ภาพ  #75544 By WCC
 ,  ภาพ  #75545 By WCC
 ,  ภาพ  #75546 By WCC
 ,  ภาพ  #75547 By WCC
 ,  ภาพ  #75548 By WCC
 ,  ภาพ  #75549 By WCC
 ,  ภาพ  #75550 By WCC
 ,  ภาพ  #75551 By WCC
 ,  ภาพ  #75552 By WCC
 ,  ภาพ  #75553 By WCC
 ,  ภาพ  #75554 By WCC
 ,  ภาพ  #75555 By WCC
 ,  ภาพ  #75556 By WCC
 ,  ภาพ  #75557 By WCC
 ,  ภาพ  #75558 By WCC
 ,  ภาพ  #75559 By WCC
 ,  ภาพ  #75560 By WCC
 ,  ภาพ  #75561 By WCC
 ,  ภาพ  #75562 By WCC
 ,  ภาพ  #75563 By WCC
 ,  ภาพ  #75564 By WCC
 ,  ภาพ  #75565 By WCC
 ,  ภาพ  #75566 By WCC
 ,  ภาพ  #75567 By WCC
 ,  ภาพ  #75568 By WCC
 ,  ภาพ  #75569 By WCC
 ,  ภาพ  #75570 By WCC
 ,  ภาพ  #75571 By WCC
 ,  ภาพ  #75572 By WCC
 ,  ภาพ  #75573 By WCC
 ,  ภาพ  #75574 By WCC
 ,  ภาพ  #75575 By WCC
 ,  ภาพ  #75576 By WCC
 ,  ภาพ  #75577 By WCC
 ,  ภาพ  #75578 By WCC
 ,  ภาพ  #75579 By WCC
 ,  ภาพ  #75580 By WCC
 ,  ภาพ  #75581 By WCC
 ,  ภาพ  #75582 By WCC
 ,  ภาพ  #75583 By WCC
 ,  ภาพ  #75584 By WCC
 ,  ภาพ  #75585 By WCC
 ,  ภาพ  #75586 By WCC
 ,  ภาพ  #75587 By WCC
 ,  ภาพ  #75588 By WCC
 ,  ภาพ  #75589 By WCC
 ,  ภาพ  #75590 By WCC
 ,  ภาพ  #75591 By WCC
 ,  ภาพ  #75592 By WCC
 ,  ภาพ  #75593 By WCC
 ,  ภาพ  #75594 By WCC
 ,  ภาพ  #75595 By WCC
 ,  ภาพ  #75596 By WCC
 ,  ภาพ  #75597 By WCC
 ,  ภาพ  #75598 By WCC
 ,  ภาพ  #75599 By WCC
 ,  ภาพ  #75600 By WCC
 ,  ภาพ  #75601 By WCC
 ,  ภาพ  #75602 By WCC
 ,  ภาพ  #75603 By WCC
 ,  ภาพ  #75604 By WCC
 ,  ภาพ  #75605 By WCC
 ,  ภาพ  #75606 By WCC
 ,  ภาพ  #75607 By WCC
 ,  ภาพ  #75608 By WCC
 ,  ภาพ  #75609 By WCC
 ,  ภาพ  #75610 By WCC
 ,  ภาพ  #75611 By WCC
 ,  ภาพ  #75612 By WCC
 ,  ภาพ  #75613 By WCC
 ,  ภาพ  #75614 By WCC
 ,  ภาพ  #75615 By WCC
 ,  ภาพ  #75616 By WCC
 ,  ภาพ  #75617 By WCC
 ,  ภาพ  #75618 By WCC
 ,  ภาพ  #75619 By WCC
 ,  ภาพ  #75620 By WCC
 ,  ภาพ  #75621 By WCC
 ,  ภาพ  #75622 By WCC
 ,  ภาพ  #75623 By WCC
 ,  ภาพ  #75624 By WCC
 ,  ภาพ  #75625 By WCC
 ,  ภาพ  #75626 By WCC
 ,  ภาพ  #75627 By WCC
 ,  ภาพ  #75628 By WCC
 ,  ภาพ  #75629 By WCC
 ,  ภาพ  #75630 By WCC
 ,  ภาพ  #75631 By WCC
 ,  ภาพ  #75632 By WCC
 ,  ภาพ  #75633 By WCC
 ,  ภาพ  #75634 By WCC
 ,  ภาพ  #75635 By WCC
 ,  ภาพ  #75636 By WCC
 ,  ภาพ  #75637 By WCC
 ,  ภาพ  #75638 By WCC
 ,  ภาพ  #75639 By WCC
 ,  ภาพ  #75640 By WCC
 ,  ภาพ  #75641 By WCC
 ,  ภาพ  #75642 By WCC
 ,  ภาพ  #75643 By WCC
 ,  ภาพ  #75644 By WCC
 ,  ภาพ  #75645 By WCC
 ,  ภาพ  #75646 By WCC
 ,  ภาพ  #75647 By WCC
 ,  ภาพ  #75648 By WCC
 ,  ภาพ  #75649 By WCC
 ,  ภาพ  #75650 By WCC
 ,  ภาพ  #75651 By WCC
 ,  ภาพ  #75652 By WCC
 ,  ภาพ  #75653 By WCC
 ,  ภาพ  #75654 By WCC
 ,  ภาพ  #75655 By WCC
 ,  ภาพ  #75656 By WCC
 ,  ภาพ  #75657 By WCC
 ,  ภาพ  #75658 By WCC
 ,  ภาพ  #75659 By WCC
 ,  ภาพ  #75660 By WCC
 ,  ภาพ  #75661 By WCC
 ,  ภาพ  #75662 By WCC
 ,  ภาพ  #75663 By WCC
 ,  ภาพ  #75664 By WCC
 ,  ภาพ  #75665 By WCC
 ,  ภาพ  #75666 By WCC
 ,  ภาพ  #75667 By WCC
 ,  ภาพ  #75668 By WCC
 ,  ภาพ  #75669 By WCC
 ,  ภาพ  #75670 By WCC
 ,  ภาพ  #75671 By WCC
 ,  ภาพ  #75672 By WCC
 ,  ภาพ  #75673 By WCC
 ,  ภาพ  #75674 By WCC
 ,  ภาพ  #75675 By WCC
 ,  ภาพ  #75676 By WCC
 ,  ภาพ  #75677 By WCC
 ,  ภาพ  #75678 By WCC
 ,  ภาพ  #75679 By WCC
 ,  ภาพ  #75680 By WCC
 ,  ภาพ  #75681 By WCC
 ,  ภาพ  #75682 By WCC
 ,  ภาพ  #75683 By WCC
 ,  ภาพ  #75684 By WCC
 ,  ภาพ  #75685 By WCC
 ,  ภาพ  #75686 By WCC
 ,  ภาพ  #75687 By WCC
 ,  ภาพ  #75688 By WCC
 ,  ภาพ  #75689 By WCC
 ,  ภาพ  #75690 By WCC
 ,  ภาพ  #75691 By WCC
 ,  ภาพ  #75692 By WCC
 ,  ภาพ  #75693 By WCC
 ,  ภาพ  #75694 By WCC
 ,  ภาพ  #75695 By WCC
 ,  ภาพ  #75696 By WCC
 ,  ภาพ  #75697 By WCC
 ,  ภาพ  #75698 By WCC
 ,  ภาพ  #75699 By WCC
 ,  ภาพ  #75700 By WCC
 ,  ภาพ  #75701 By WCC
 ,  ภาพ  #75702 By WCC
 ,  ภาพ  #75703 By WCC
 ,  ภาพ  #75704 By WCC
 ,  ภาพ  #75705 By WCC
 ,  ภาพ  #75706 By WCC
 ,  ภาพ  #75707 By WCC
 ,  ภาพ  #75708 By WCC
 ,  ภาพ  #75709 By WCC
 ,  ภาพ  #75710 By WCC
 ,  ภาพ  #75711 By WCC
 ,  ภาพ  #75712 By WCC
 ,  ภาพ  #75713 By WCC
 ,  ภาพ  #75714 By WCC
 ,  ภาพ  #75715 By WCC
 ,  ภาพ  #75716 By WCC
 ,  ภาพ  #75717 By WCC
 ,  ภาพ  #75718 By WCC
 ,  ภาพ  #75719 By WCC
 ,  ภาพ  #75720 By WCC
 ,  ภาพ  #75721 By WCC
 ,  ภาพ  #75722 By WCC
 ,  ภาพ  #75723 By WCC
 ,  ภาพ  #75724 By WCC
 ,  ภาพ  #75725 By WCC