ค้นรูป จากไฟล์ .GPX(garmin,strava) ที่บันทึกการปั่นในทริปนี้ของท่าน

(โดยระบบจะใช้วิธีเปรียบเทียบ ตำแหน่งเเละเวลาของท่านเทียบกับตำแหน่งของภาพ เพื่อค้นหาว่ารูปใดน่าจะเป็นรูปที่ถ่ายท่าน)


ระยะทางห่างจาก ช่างภาพ หน่วยเป็นเมตร เวลาห่างจากช่างภาพ หน่วยเวลาเป็นวินาที
08:06:36 ,  ภาพ  #74347 By SEUIMAGE
08:06:36 ,  ภาพ  #74348 By SEUIMAGE
08:06:37 ,  ภาพ  #74349 By SEUIMAGE
08:06:37 ,  ภาพ  #74350 By SEUIMAGE
08:06:38 ,  ภาพ  #74351 By SEUIMAGE
08:06:47 ,  ภาพ  #74352 By SEUIMAGE
08:06:49 ,  ภาพ  #74353 By SEUIMAGE
08:06:52 ,  ภาพ  #74354 By SEUIMAGE
08:06:52 ,  ภาพ  #74355 By SEUIMAGE
08:06:53 ,  ภาพ  #74356 By SEUIMAGE
08:07:56 ,  ภาพ  #74357 By SEUIMAGE
08:07:56 ,  ภาพ  #74358 By SEUIMAGE
08:07:57 ,  ภาพ  #74359 By SEUIMAGE
08:08:02 ,  ภาพ  #74360 By SEUIMAGE
08:08:03 ,  ภาพ  #74361 By SEUIMAGE
08:08:03 ,  ภาพ  #74362 By SEUIMAGE
08:08:04 ,  ภาพ  #74363 By SEUIMAGE
08:08:04 ,  ภาพ  #74364 By SEUIMAGE
08:08:11 ,  ภาพ  #74365 By SEUIMAGE
08:08:11 ,  ภาพ  #74366 By SEUIMAGE
08:08:25 ,  ภาพ  #74368 By SEUIMAGE
08:08:30 ,  ภาพ  #74367 By SEUIMAGE
08:08:35 ,  ภาพ  #74369 By SEUIMAGE
08:08:36 ,  ภาพ  #74370 By SEUIMAGE
08:08:37 ,  ภาพ  #74371 By SEUIMAGE
08:08:38 ,  ภาพ  #74372 By SEUIMAGE
08:08:38 ,  ภาพ  #74373 By SEUIMAGE
08:08:38 ,  ภาพ  #74374 By SEUIMAGE
08:08:39 ,  ภาพ  #74375 By SEUIMAGE
08:08:39 ,  ภาพ  #74376 By SEUIMAGE
08:08:44 ,  ภาพ  #74377 By SEUIMAGE
08:08:46 ,  ภาพ  #74378 By SEUIMAGE
08:08:50 ,  ภาพ  #74379 By SEUIMAGE
08:08:50 ,  ภาพ  #74380 By SEUIMAGE
08:08:51 ,  ภาพ  #74381 By SEUIMAGE
08:08:52 ,  ภาพ  #74382 By SEUIMAGE
08:08:52 ,  ภาพ  #74383 By SEUIMAGE
08:08:53 ,  ภาพ  #74384 By SEUIMAGE
08:08:54 ,  ภาพ  #74385 By SEUIMAGE
08:08:54 ,  ภาพ  #74386 By SEUIMAGE
08:08:54 ,  ภาพ  #74387 By SEUIMAGE
08:08:55 ,  ภาพ  #74388 By SEUIMAGE
08:08:55 ,  ภาพ  #74389 By SEUIMAGE
08:08:55 ,  ภาพ  #74390 By SEUIMAGE
08:08:57 ,  ภาพ  #74391 By SEUIMAGE
08:08:59 ,  ภาพ  #74392 By SEUIMAGE
08:09:02 ,  ภาพ  #74393 By SEUIMAGE
08:09:06 ,  ภาพ  #74394 By SEUIMAGE
08:09:10 ,  ภาพ  #74395 By SEUIMAGE
08:09:15 ,  ภาพ  #74396 By SEUIMAGE
08:09:15 ,  ภาพ  #74397 By SEUIMAGE
08:09:38 ,  ภาพ  #74398 By SEUIMAGE
08:09:47 ,  ภาพ  #74399 By SEUIMAGE
08:10:28 ,  ภาพ  #74400 By SEUIMAGE
08:10:30 ,  ภาพ  #74401 By SEUIMAGE
08:10:30 ,  ภาพ  #74402 By SEUIMAGE
08:10:31 ,  ภาพ  #74403 By SEUIMAGE
08:10:33 ,  ภาพ  #74404 By SEUIMAGE
08:10:33 ,  ภาพ  #74405 By SEUIMAGE
08:10:34 ,  ภาพ  #74406 By SEUIMAGE
08:10:35 ,  ภาพ  #74407 By SEUIMAGE
08:10:35 ,  ภาพ  #74408 By SEUIMAGE
08:10:36 ,  ภาพ  #74409 By SEUIMAGE
08:10:36 ,  ภาพ  #74410 By SEUIMAGE
08:10:36 ,  ภาพ  #74411 By SEUIMAGE
08:10:37 ,  ภาพ  #74412 By SEUIMAGE
08:10:38 ,  ภาพ  #74413 By SEUIMAGE
08:10:38 ,  ภาพ  #74414 By SEUIMAGE
08:10:39 ,  ภาพ  #74415 By SEUIMAGE
08:10:42 ,  ภาพ  #74416 By SEUIMAGE
08:10:43 ,  ภาพ  #74417 By SEUIMAGE
08:10:43 ,  ภาพ  #74418 By SEUIMAGE
08:11:04 ,  ภาพ  #74419 By SEUIMAGE
08:11:04 ,  ภาพ  #74420 By SEUIMAGE
08:11:05 ,  ภาพ  #74421 By SEUIMAGE
08:11:06 ,  ภาพ  #74422 By SEUIMAGE
08:11:06 ,  ภาพ  #74423 By SEUIMAGE
08:11:10 ,  ภาพ  #74424 By SEUIMAGE
08:11:10 ,  ภาพ  #74425 By SEUIMAGE
08:11:11 ,  ภาพ  #74426 By SEUIMAGE
08:11:13 ,  ภาพ  #74427 By SEUIMAGE
08:11:13 ,  ภาพ  #74428 By SEUIMAGE
08:11:15 ,  ภาพ  #74429 By SEUIMAGE
08:11:15 ,  ภาพ  #74430 By SEUIMAGE
08:11:16 ,  ภาพ  #74431 By SEUIMAGE
08:11:17 ,  ภาพ  #74432 By SEUIMAGE
08:11:19 ,  ภาพ  #74433 By SEUIMAGE
08:11:29 ,  ภาพ  #74434 By SEUIMAGE
08:11:31 ,  ภาพ  #74435 By SEUIMAGE
08:11:32 ,  ภาพ  #74436 By SEUIMAGE
08:11:32 ,  ภาพ  #74437 By SEUIMAGE
08:11:33 ,  ภาพ  #74438 By SEUIMAGE
08:11:33 ,  ภาพ  #74439 By SEUIMAGE
08:11:35 ,  ภาพ  #74440 By SEUIMAGE
08:12:04 ,  ภาพ  #74441 By SEUIMAGE
08:12:05 ,  ภาพ  #74442 By SEUIMAGE
08:12:05 ,  ภาพ  #74443 By SEUIMAGE
08:12:06 ,  ภาพ  #74444 By SEUIMAGE
08:12:06 ,  ภาพ  #74445 By SEUIMAGE
08:12:06 ,  ภาพ  #74446 By SEUIMAGE
08:12:08 ,  ภาพ  #74447 By SEUIMAGE
08:12:08 ,  ภาพ  #74448 By SEUIMAGE
08:12:09 ,  ภาพ  #74449 By SEUIMAGE
08:12:10 ,  ภาพ  #74450 By SEUIMAGE
08:12:10 ,  ภาพ  #74451 By SEUIMAGE
08:12:10 ,  ภาพ  #74452 By SEUIMAGE
08:12:12 ,  ภาพ  #74453 By SEUIMAGE
08:12:13 ,  ภาพ  #74454 By SEUIMAGE
08:12:15 ,  ภาพ  #74455 By SEUIMAGE
08:12:15 ,  ภาพ  #74456 By SEUIMAGE
08:12:18 ,  ภาพ  #74457 By SEUIMAGE
08:13:11 ,  ภาพ  #74458 By SEUIMAGE
08:13:12 ,  ภาพ  #74459 By SEUIMAGE
08:13:13 ,  ภาพ  #74460 By SEUIMAGE
08:13:13 ,  ภาพ  #74461 By SEUIMAGE
08:13:13 ,  ภาพ  #74462 By SEUIMAGE
08:13:15 ,  ภาพ  #74463 By SEUIMAGE
08:13:15 ,  ภาพ  #74464 By SEUIMAGE
08:13:16 ,  ภาพ  #74465 By SEUIMAGE
08:13:17 ,  ภาพ  #74466 By SEUIMAGE
08:13:24 ,  ภาพ  #74467 By SEUIMAGE
08:13:24 ,  ภาพ  #74468 By SEUIMAGE
08:13:25 ,  ภาพ  #74469 By SEUIMAGE
08:13:31 ,  ภาพ  #74470 By SEUIMAGE
08:13:31 ,  ภาพ  #74471 By SEUIMAGE
08:13:34 ,  ภาพ  #74472 By SEUIMAGE
08:13:35 ,  ภาพ  #74473 By SEUIMAGE
08:13:37 ,  ภาพ  #74474 By SEUIMAGE
08:13:38 ,  ภาพ  #74475 By SEUIMAGE
08:14:48 ,  ภาพ  #74476 By SEUIMAGE
08:14:49 ,  ภาพ  #74477 By SEUIMAGE
08:14:49 ,  ภาพ  #74478 By SEUIMAGE
08:14:50 ,  ภาพ  #74479 By SEUIMAGE
08:14:51 ,  ภาพ  #74480 By SEUIMAGE
08:16:25 ,  ภาพ  #74481 By SEUIMAGE
08:16:25 ,  ภาพ  #74482 By SEUIMAGE
08:16:26 ,  ภาพ  #74483 By SEUIMAGE
08:16:26 ,  ภาพ  #74484 By SEUIMAGE
08:16:29 ,  ภาพ  #74485 By SEUIMAGE
08:17:48 ,  ภาพ  #74486 By SEUIMAGE
08:17:48 ,  ภาพ  #74487 By SEUIMAGE
08:17:49 ,  ภาพ  #74489 By SEUIMAGE
08:38:21 ,  ภาพ  #74488 By SEUIMAGE
08:38:21 ,  ภาพ  #74490 By SEUIMAGE
08:38:21 ,  ภาพ  #74491 By SEUIMAGE
08:40:10 ,  ภาพ  #74492 By SEUIMAGE
08:40:16 ,  ภาพ  #74493 By SEUIMAGE
08:40:16 ,  ภาพ  #74494 By SEUIMAGE
08:40:17 ,  ภาพ  #74495 By SEUIMAGE
08:40:22 ,  ภาพ  #74496 By SEUIMAGE
08:40:22 ,  ภาพ  #74497 By SEUIMAGE
08:40:22 ,  ภาพ  #74498 By SEUIMAGE
08:40:24 ,  ภาพ  #74499 By SEUIMAGE
08:40:26 ,  ภาพ  #74500 By SEUIMAGE
08:40:26 ,  ภาพ  #74501 By SEUIMAGE
08:40:27 ,  ภาพ  #74502 By SEUIMAGE
08:40:28 ,  ภาพ  #74503 By SEUIMAGE
08:40:28 ,  ภาพ  #74504 By SEUIMAGE
08:40:29 ,  ภาพ  #74505 By SEUIMAGE
08:40:30 ,  ภาพ  #74506 By SEUIMAGE
08:40:31 ,  ภาพ  #74507 By SEUIMAGE
08:41:02 ,  ภาพ  #74508 By SEUIMAGE
08:41:02 ,  ภาพ  #74509 By SEUIMAGE
08:41:03 ,  ภาพ  #74510 By SEUIMAGE
08:41:08 ,  ภาพ  #74511 By SEUIMAGE
08:41:08 ,  ภาพ  #74512 By SEUIMAGE
08:41:09 ,  ภาพ  #74513 By SEUIMAGE
08:42:29 ,  ภาพ  #74514 By SEUIMAGE
08:47:59 ,  ภาพ  #74515 By SEUIMAGE
08:47:59 ,  ภาพ  #74516 By SEUIMAGE
08:48:00 ,  ภาพ  #74517 By SEUIMAGE
08:48:28 ,  ภาพ  #74518 By SEUIMAGE
08:48:29 ,  ภาพ  #74519 By SEUIMAGE
08:48:31 ,  ภาพ  #74520 By SEUIMAGE
08:48:32 ,  ภาพ  #74521 By SEUIMAGE
08:48:33 ,  ภาพ  #74522 By SEUIMAGE
08:48:33 ,  ภาพ  #74523 By SEUIMAGE
08:48:34 ,  ภาพ  #74524 By SEUIMAGE
08:48:35 ,  ภาพ  #74525 By SEUIMAGE
08:48:36 ,  ภาพ  #74526 By SEUIMAGE
08:48:38 ,  ภาพ  #74527 By SEUIMAGE
08:48:39 ,  ภาพ  #74528 By SEUIMAGE
08:48:40 ,  ภาพ  #74529 By SEUIMAGE
08:48:40 ,  ภาพ  #74530 By SEUIMAGE
08:48:41 ,  ภาพ  #74531 By SEUIMAGE
08:48:42 ,  ภาพ  #74532 By SEUIMAGE
08:48:43 ,  ภาพ  #74533 By SEUIMAGE
08:48:59 ,  ภาพ  #74534 By SEUIMAGE
08:48:59 ,  ภาพ  #74535 By SEUIMAGE
08:49:34 ,  ภาพ  #74536 By SEUIMAGE
08:49:34 ,  ภาพ  #74537 By SEUIMAGE
08:50:08 ,  ภาพ  #74538 By SEUIMAGE
08:50:09 ,  ภาพ  #74539 By SEUIMAGE
08:50:10 ,  ภาพ  #74540 By SEUIMAGE
08:50:11 ,  ภาพ  #74541 By SEUIMAGE
08:50:11 ,  ภาพ  #74543 By SEUIMAGE
08:50:12 ,  ภาพ  #74542 By SEUIMAGE
08:50:13 ,  ภาพ  #74544 By SEUIMAGE
08:50:43 ,  ภาพ  #74545 By SEUIMAGE
08:50:43 ,  ภาพ  #74546 By SEUIMAGE