ค้นรูป จากไฟล์ .GPX(garmin,strava) ที่บันทึกการปั่นในทริปนี้ของท่าน

(โดยระบบจะใช้วิธีเปรียบเทียบ ตำแหน่งเเละเวลาของท่านเทียบกับตำแหน่งของภาพ เพื่อค้นหาว่ารูปใดน่าจะเป็นรูปที่ถ่ายท่าน)


ระยะทางห่างจาก ช่างภาพ หน่วยเป็นเมตร เวลาห่างจากช่างภาพ หน่วยเวลาเป็นวินาที
05:26:13 ,  ภาพ  #72492 By SEUIMAGE
05:26:36 ,  ภาพ  #72493 By SEUIMAGE
05:30:33 ,  ภาพ  #72495 By SEUIMAGE
05:33:09 ,  ภาพ  #72497 By SEUIMAGE
05:33:27 ,  ภาพ  #72499 By SEUIMAGE
05:33:30 ,  ภาพ  #72500 By SEUIMAGE
05:33:49 ,  ภาพ  #72501 By SEUIMAGE
05:34:19 ,  ภาพ  #72502 By SEUIMAGE
05:34:49 ,  ภาพ  #72503 By SEUIMAGE
05:36:28 ,  ภาพ  #72504 By SEUIMAGE
05:36:35 ,  ภาพ  #72505 By SEUIMAGE
05:36:58 ,  ภาพ  #72506 By SEUIMAGE
05:36:58 ,  ภาพ  #72507 By SEUIMAGE
05:37:13 ,  ภาพ  #72508 By SEUIMAGE
05:38:08 ,  ภาพ  #72509 By SEUIMAGE
05:38:41 ,  ภาพ  #72510 By SEUIMAGE
05:40:02 ,  ภาพ  #72511 By SEUIMAGE
05:41:36 ,  ภาพ  #72512 By SEUIMAGE
05:41:43 ,  ภาพ  #72513 By SEUIMAGE
05:41:49 ,  ภาพ  #72514 By SEUIMAGE
05:41:53 ,  ภาพ  #72515 By SEUIMAGE
05:42:00 ,  ภาพ  #72516 By SEUIMAGE
05:42:00 ,  ภาพ  #72517 By SEUIMAGE
05:42:20 ,  ภาพ  #72518 By SEUIMAGE
05:42:22 ,  ภาพ  #72519 By SEUIMAGE
05:42:37 ,  ภาพ  #72520 By SEUIMAGE
05:42:45 ,  ภาพ  #72521 By SEUIMAGE
05:42:46 ,  ภาพ  #72522 By SEUIMAGE
05:43:00 ,  ภาพ  #72523 By SEUIMAGE
05:43:01 ,  ภาพ  #72524 By SEUIMAGE
05:44:04 ,  ภาพ  #72527 By SEUIMAGE
05:44:10 ,  ภาพ  #72528 By SEUIMAGE
05:44:36 ,  ภาพ  #72529 By SEUIMAGE
05:44:44 ,  ภาพ  #72530 By SEUIMAGE
05:45:05 ,  ภาพ  #72531 By SEUIMAGE
05:45:17 ,  ภาพ  #72532 By SEUIMAGE
05:53:43 ,  ภาพ  #72533 By SEUIMAGE
05:53:50 ,  ภาพ  #72534 By SEUIMAGE
05:53:51 ,  ภาพ  #72535 By SEUIMAGE
05:54:48 ,  ภาพ  #72536 By SEUIMAGE
05:56:02 ,  ภาพ  #72537 By SEUIMAGE
05:57:10 ,  ภาพ  #72538 By SEUIMAGE
05:57:14 ,  ภาพ  #72539 By SEUIMAGE
05:57:17 ,  ภาพ  #72540 By SEUIMAGE
05:57:24 ,  ภาพ  #72541 By SEUIMAGE
05:57:56 ,  ภาพ  #72542 By SEUIMAGE
05:58:14 ,  ภาพ  #72543 By SEUIMAGE
05:58:19 ,  ภาพ  #72544 By SEUIMAGE
05:59:08 ,  ภาพ  #72545 By SEUIMAGE
05:59:18 ,  ภาพ  #72546 By SEUIMAGE
06:00:10 ,  ภาพ  #72548 By SEUIMAGE
06:00:23 ,  ภาพ  #72549 By SEUIMAGE
06:00:49 ,  ภาพ  #72550 By SEUIMAGE
06:01:07 ,  ภาพ  #72551 By SEUIMAGE
06:01:07 ,  ภาพ  #72552 By SEUIMAGE
06:01:08 ,  ภาพ  #72553 By SEUIMAGE
06:01:09 ,  ภาพ  #72554 By SEUIMAGE
06:01:17 ,  ภาพ  #72555 By SEUIMAGE
06:03:14 ,  ภาพ  #72556 By SEUIMAGE
06:04:45 ,  ภาพ  #72557 By SEUIMAGE
06:05:59 ,  ภาพ  #72558 By SEUIMAGE
06:06:03 ,  ภาพ  #72559 By SEUIMAGE
06:06:05 ,  ภาพ  #72560 By SEUIMAGE
06:06:07 ,  ภาพ  #72561 By SEUIMAGE
06:06:11 ,  ภาพ  #72562 By SEUIMAGE
06:06:11 ,  ภาพ  #72563 By SEUIMAGE
06:06:17 ,  ภาพ  #72564 By SEUIMAGE
06:06:44 ,  ภาพ  #72565 By SEUIMAGE
06:06:47 ,  ภาพ  #72566 By SEUIMAGE
06:06:53 ,  ภาพ  #72567 By SEUIMAGE
06:07:02 ,  ภาพ  #72568 By SEUIMAGE
06:07:27 ,  ภาพ  #72569 By SEUIMAGE
06:08:55 ,  ภาพ  #72570 By SEUIMAGE
06:13:00 ,  ภาพ  #72571 By SEUIMAGE
06:13:09 ,  ภาพ  #72572 By SEUIMAGE
06:13:12 ,  ภาพ  #72573 By SEUIMAGE
06:15:01 ,  ภาพ  #72574 By SEUIMAGE
06:15:08 ,  ภาพ  #72575 By SEUIMAGE
06:15:14 ,  ภาพ  #72576 By SEUIMAGE
06:15:22 ,  ภาพ  #72577 By SEUIMAGE
06:15:27 ,  ภาพ  #72578 By SEUIMAGE
06:15:29 ,  ภาพ  #72579 By SEUIMAGE
06:15:33 ,  ภาพ  #72580 By SEUIMAGE
06:15:51 ,  ภาพ  #72581 By SEUIMAGE
06:16:02 ,  ภาพ  #72582 By SEUIMAGE
06:18:31 ,  ภาพ  #72583 By SEUIMAGE
06:18:44 ,  ภาพ  #72584 By SEUIMAGE
06:19:14 ,  ภาพ  #72585 By SEUIMAGE
06:21:35 ,  ภาพ  #72586 By SEUIMAGE
06:21:38 ,  ภาพ  #72587 By SEUIMAGE
06:21:39 ,  ภาพ  #72588 By SEUIMAGE
06:24:59 ,  ภาพ  #72589 By SEUIMAGE
06:26:08 ,  ภาพ  #72590 By SEUIMAGE
06:26:23 ,  ภาพ  #72591 By SEUIMAGE
06:26:40 ,  ภาพ  #72592 By SEUIMAGE
06:26:49 ,  ภาพ  #72593 By SEUIMAGE
06:27:39 ,  ภาพ  #72594 By SEUIMAGE
06:27:52 ,  ภาพ  #72595 By SEUIMAGE
06:28:16 ,  ภาพ  #72596 By SEUIMAGE
06:28:18 ,  ภาพ  #72597 By SEUIMAGE
06:28:34 ,  ภาพ  #72598 By SEUIMAGE
06:29:26 ,  ภาพ  #72599 By SEUIMAGE
06:29:56 ,  ภาพ  #72600 By SEUIMAGE
06:30:04 ,  ภาพ  #72601 By SEUIMAGE
06:35:37 ,  ภาพ  #72602 By SEUIMAGE
06:36:11 ,  ภาพ  #72603 By SEUIMAGE
06:36:41 ,  ภาพ  #72604 By SEUIMAGE
06:36:58 ,  ภาพ  #72605 By SEUIMAGE
06:37:29 ,  ภาพ  #72606 By SEUIMAGE
06:38:37 ,  ภาพ  #72607 By SEUIMAGE
06:38:55 ,  ภาพ  #72608 By SEUIMAGE
06:39:20 ,  ภาพ  #72609 By SEUIMAGE
06:39:22 ,  ภาพ  #72610 By SEUIMAGE
06:39:29 ,  ภาพ  #72611 By SEUIMAGE
06:41:11 ,  ภาพ  #72612 By SEUIMAGE
06:42:27 ,  ภาพ  #72613 By SEUIMAGE
06:42:40 ,  ภาพ  #72614 By SEUIMAGE
06:42:44 ,  ภาพ  #72615 By SEUIMAGE
06:42:50 ,  ภาพ  #72616 By SEUIMAGE
06:43:51 ,  ภาพ  #72617 By SEUIMAGE
06:43:51 ,  ภาพ  #72618 By SEUIMAGE
06:44:15 ,  ภาพ  #72619 By SEUIMAGE
06:44:16 ,  ภาพ  #72620 By SEUIMAGE
06:44:17 ,  ภาพ  #72621 By SEUIMAGE
06:44:21 ,  ภาพ  #72622 By SEUIMAGE
06:44:21 ,  ภาพ  #72623 By SEUIMAGE
06:44:23 ,  ภาพ  #72624 By SEUIMAGE
06:44:25 ,  ภาพ  #72625 By SEUIMAGE
06:44:25 ,  ภาพ  #72626 By SEUIMAGE
06:44:27 ,  ภาพ  #72627 By SEUIMAGE
06:44:28 ,  ภาพ  #72628 By SEUIMAGE
06:44:28 ,  ภาพ  #72629 By SEUIMAGE
06:44:28 ,  ภาพ  #72630 By SEUIMAGE
06:44:29 ,  ภาพ  #72631 By SEUIMAGE
06:44:30 ,  ภาพ  #72632 By SEUIMAGE
06:44:30 ,  ภาพ  #72633 By SEUIMAGE
06:44:31 ,  ภาพ  #72634 By SEUIMAGE
06:44:31 ,  ภาพ  #72635 By SEUIMAGE
06:44:32 ,  ภาพ  #72636 By SEUIMAGE
06:44:32 ,  ภาพ  #72637 By SEUIMAGE
06:44:32 ,  ภาพ  #72638 By SEUIMAGE
06:44:33 ,  ภาพ  #72639 By SEUIMAGE
06:44:34 ,  ภาพ  #72640 By SEUIMAGE
06:44:35 ,  ภาพ  #72641 By SEUIMAGE
06:44:35 ,  ภาพ  #72642 By SEUIMAGE
06:44:36 ,  ภาพ  #72643 By SEUIMAGE
06:44:37 ,  ภาพ  #72644 By SEUIMAGE
06:44:38 ,  ภาพ  #72645 By SEUIMAGE
06:44:38 ,  ภาพ  #72646 By SEUIMAGE
06:44:39 ,  ภาพ  #72647 By SEUIMAGE
06:44:39 ,  ภาพ  #72648 By SEUIMAGE
06:44:40 ,  ภาพ  #72649 By SEUIMAGE
06:44:41 ,  ภาพ  #72650 By SEUIMAGE
06:44:41 ,  ภาพ  #72651 By SEUIMAGE
06:44:42 ,  ภาพ  #72652 By SEUIMAGE
06:44:43 ,  ภาพ  #72653 By SEUIMAGE
06:44:44 ,  ภาพ  #72654 By SEUIMAGE
06:44:45 ,  ภาพ  #72655 By SEUIMAGE
06:44:46 ,  ภาพ  #72656 By SEUIMAGE
06:44:48 ,  ภาพ  #72657 By SEUIMAGE
06:44:48 ,  ภาพ  #72658 By SEUIMAGE
06:44:50 ,  ภาพ  #72659 By SEUIMAGE
06:44:50 ,  ภาพ  #72660 By SEUIMAGE
06:44:51 ,  ภาพ  #72661 By SEUIMAGE
06:44:59 ,  ภาพ  #72662 By SEUIMAGE
06:45:10 ,  ภาพ  #72663 By SEUIMAGE
06:45:11 ,  ภาพ  #72664 By SEUIMAGE
06:45:15 ,  ภาพ  #72665 By SEUIMAGE
06:45:18 ,  ภาพ  #72666 By SEUIMAGE
06:46:13 ,  ภาพ  #72667 By SEUIMAGE
06:46:13 ,  ภาพ  #72668 By SEUIMAGE
06:46:20 ,  ภาพ  #72669 By SEUIMAGE
06:48:10 ,  ภาพ  #72670 By SEUIMAGE
06:48:11 ,  ภาพ  #72671 By SEUIMAGE
06:48:12 ,  ภาพ  #72672 By SEUIMAGE
06:48:13 ,  ภาพ  #72673 By SEUIMAGE
06:48:14 ,  ภาพ  #72674 By SEUIMAGE
06:48:15 ,  ภาพ  #72675 By SEUIMAGE
06:48:16 ,  ภาพ  #72676 By SEUIMAGE
06:48:17 ,  ภาพ  #72677 By SEUIMAGE
06:48:18 ,  ภาพ  #72678 By SEUIMAGE
06:48:18 ,  ภาพ  #72679 By SEUIMAGE
06:48:19 ,  ภาพ  #72680 By SEUIMAGE
06:48:21 ,  ภาพ  #72681 By SEUIMAGE
06:48:22 ,  ภาพ  #72682 By SEUIMAGE
06:48:23 ,  ภาพ  #72683 By SEUIMAGE
06:48:23 ,  ภาพ  #72684 By SEUIMAGE
06:48:24 ,  ภาพ  #72685 By SEUIMAGE
06:48:25 ,  ภาพ  #72686 By SEUIMAGE
06:48:26 ,  ภาพ  #72687 By SEUIMAGE
06:48:27 ,  ภาพ  #72688 By SEUIMAGE
06:48:27 ,  ภาพ  #72689 By SEUIMAGE
06:48:27 ,  ภาพ  #72690 By SEUIMAGE
06:48:28 ,  ภาพ  #72691 By SEUIMAGE
06:48:55 ,  ภาพ  #72692 By SEUIMAGE
06:48:55 ,  ภาพ  #72693 By SEUIMAGE
06:48:56 ,  ภาพ  #72694 By SEUIMAGE
06:48:58 ,  ภาพ  #72695 By SEUIMAGE
06:49:01 ,  ภาพ  #72696 By SEUIMAGE
06:49:02 ,  ภาพ  #72697 By SEUIMAGE