ค้นรูป จากไฟล์ .GPX(garmin,strava) ที่บันทึกการปั่นในทริปนี้ของท่าน

(โดยระบบจะใช้วิธีเปรียบเทียบ ตำแหน่งเเละเวลาของท่านเทียบกับตำแหน่งของภาพ เพื่อค้นหาว่ารูปใดน่าจะเป็นรูปที่ถ่ายท่าน)


ระยะทางห่างจาก ช่างภาพ หน่วยเป็นเมตร เวลาห่างจากช่างภาพ หน่วยเวลาเป็นวินาที
09:23:31 ,  ภาพ  #54209 By ต่ายโฟโต้
09:23:38 ,  ภาพ  #54210 By ต่ายโฟโต้
09:25:18 ,  ภาพ  #54211 By ต่ายโฟโต้
09:25:24 ,  ภาพ  #53608 By อ้วน สุ1000
09:26:10 ,  ภาพ  #54213 By ต่ายโฟโต้
09:26:46 ,  ภาพ  #54214 By ต่ายโฟโต้
09:26:56 ,  ภาพ  #54215 By ต่ายโฟโต้
09:27:02 ,  ภาพ  #54216 By ต่ายโฟโต้
09:28:47 ,  ภาพ  #53609 By อ้วน สุ1000
09:29:08 ,  ภาพ  #53610 By อ้วน สุ1000
09:30:00 ,  ภาพ  #54217 By ต่ายโฟโต้
09:30:01 ,  ภาพ  #53611 By อ้วน สุ1000
09:30:11 ,  ภาพ  #53612 By อ้วน สุ1000
09:30:41 ,  ภาพ  #54218 By ต่ายโฟโต้
09:30:46 ,  ภาพ  #53613 By อ้วน สุ1000
09:31:31 ,  ภาพ  #53614 By อ้วน สุ1000
09:31:51 ,  ภาพ  #53615 By อ้วน สุ1000
09:32:01 ,  ภาพ  #54219 By ต่ายโฟโต้
09:32:10 ,  ภาพ  #54220 By ต่ายโฟโต้
09:32:16 ,  ภาพ  #53616 By อ้วน สุ1000
09:32:42 ,  ภาพ  #53617 By อ้วน สุ1000
09:33:14 ,  ภาพ  #53618 By อ้วน สุ1000
09:34:30 ,  ภาพ  #54221 By ต่ายโฟโต้
09:35:00 ,  ภาพ  #54222 By ต่ายโฟโต้
09:35:15 ,  ภาพ  #53619 By อ้วน สุ1000
09:35:19 ,  ภาพ  #53620 By อ้วน สุ1000
09:35:32 ,  ภาพ  #54223 By ต่ายโฟโต้
09:35:59 ,  ภาพ  #54224 By ต่ายโฟโต้
09:36:38 ,  ภาพ  #53621 By อ้วน สุ1000
09:38:25 ,  ภาพ  #54225 By ต่ายโฟโต้
09:39:37 ,  ภาพ  #54226 By ต่ายโฟโต้
09:39:44 ,  ภาพ  #53622 By อ้วน สุ1000
09:40:00 ,  ภาพ  #54227 By ต่ายโฟโต้
09:40:07 ,  ภาพ  #53623 By อ้วน สุ1000
09:40:21 ,  ภาพ  #54228 By ต่ายโฟโต้
09:40:40 ,  ภาพ  #53624 By อ้วน สุ1000
09:40:44 ,  ภาพ  #54229 By ต่ายโฟโต้
09:41:46 ,  ภาพ  #53625 By อ้วน สุ1000
09:42:15 ,  ภาพ  #53626 By อ้วน สุ1000
09:42:17 ,  ภาพ  #54230 By ต่ายโฟโต้
09:42:35 ,  ภาพ  #53627 By อ้วน สุ1000
09:43:09 ,  ภาพ  #53628 By อ้วน สุ1000
09:43:29 ,  ภาพ  #53629 By อ้วน สุ1000
09:43:43 ,  ภาพ  #53630 By อ้วน สุ1000
09:44:18 ,  ภาพ  #53631 By อ้วน สุ1000
09:44:42 ,  ภาพ  #53632 By อ้วน สุ1000
09:44:55 ,  ภาพ  #53633 By อ้วน สุ1000
09:45:38 ,  ภาพ  #54231 By ต่ายโฟโต้
09:45:49 ,  ภาพ  #54232 By ต่ายโฟโต้
09:46:53 ,  ภาพ  #54233 By ต่ายโฟโต้
09:47:02 ,  ภาพ  #54234 By ต่ายโฟโต้
09:47:04 ,  ภาพ  #53634 By อ้วน สุ1000
09:48:10 ,  ภาพ  #54235 By ต่ายโฟโต้
09:48:53 ,  ภาพ  #54236 By ต่ายโฟโต้
09:49:18 ,  ภาพ  #54237 By ต่ายโฟโต้
09:49:49 ,  ภาพ  #54238 By ต่ายโฟโต้
09:49:57 ,  ภาพ  #53635 By อ้วน สุ1000
09:49:59 ,  ภาพ  #54239 By ต่ายโฟโต้
09:50:25 ,  ภาพ  #54240 By ต่ายโฟโต้
09:51:06 ,  ภาพ  #53636 By อ้วน สุ1000
09:51:14 ,  ภาพ  #53637 By อ้วน สุ1000
09:51:25 ,  ภาพ  #53638 By อ้วน สุ1000
09:52:25 ,  ภาพ  #53639 By อ้วน สุ1000
09:53:32 ,  ภาพ  #53640 By อ้วน สุ1000
09:53:35 ,  ภาพ  #53641 By อ้วน สุ1000
09:53:40 ,  ภาพ  #54241 By ต่ายโฟโต้
09:53:53 ,  ภาพ  #54242 By ต่ายโฟโต้
09:54:03 ,  ภาพ  #53642 By อ้วน สุ1000
09:54:59 ,  ภาพ  #53643 By อ้วน สุ1000
09:55:53 ,  ภาพ  #53644 By อ้วน สุ1000
09:56:06 ,  ภาพ  #53645 By อ้วน สุ1000
09:58:05 ,  ภาพ  #53646 By อ้วน สุ1000
09:59:00 ,  ภาพ  #53647 By อ้วน สุ1000
10:00:16 ,  ภาพ  #53648 By อ้วน สุ1000
10:00:43 ,  ภาพ  #54243 By ต่ายโฟโต้
10:04:54 ,  ภาพ  #53649 By อ้วน สุ1000
10:06:31 ,  ภาพ  #54244 By ต่ายโฟโต้
10:11:06 ,  ภาพ  #53650 By อ้วน สุ1000
10:12:17 ,  ภาพ  #53651 By อ้วน สุ1000
10:12:40 ,  ภาพ  #53652 By อ้วน สุ1000
10:12:59 ,  ภาพ  #53653 By อ้วน สุ1000
10:13:10 ,  ภาพ  #53654 By อ้วน สุ1000
10:14:31 ,  ภาพ  #53655 By อ้วน สุ1000
10:15:15 ,  ภาพ  #53656 By อ้วน สุ1000
10:15:44 ,  ภาพ  #53657 By อ้วน สุ1000
10:59:18 ,  ภาพ  #54245 By ต่ายโฟโต้
11:00:24 ,  ภาพ  #54246 By ต่ายโฟโต้
11:01:03 ,  ภาพ  #54247 By ต่ายโฟโต้
11:01:58 ,  ภาพ  #54248 By ต่ายโฟโต้
11:05:19 ,  ภาพ  #54249 By ต่ายโฟโต้
11:06:58 ,  ภาพ  #54250 By ต่ายโฟโต้
11:11:29 ,  ภาพ  #54251 By ต่ายโฟโต้
11:13:43 ,  ภาพ  #54252 By ต่ายโฟโต้
11:13:44 ,  ภาพ  #54253 By ต่ายโฟโต้
11:13:47 ,  ภาพ  #54254 By ต่ายโฟโต้
11:18:24 ,  ภาพ  #53658 By อ้วน สุ1000
11:21:15 ,  ภาพ  #54255 By ต่ายโฟโต้
11:21:27 ,  ภาพ  #54256 By ต่ายโฟโต้
11:21:47 ,  ภาพ  #54257 By ต่ายโฟโต้
11:25:25 ,  ภาพ  #53659 By อ้วน สุ1000
11:25:52 ,  ภาพ  #53660 By อ้วน สุ1000
11:26:00 ,  ภาพ  #53661 By อ้วน สุ1000
11:26:52 ,  ภาพ  #53662 By อ้วน สุ1000
11:27:37 ,  ภาพ  #53663 By อ้วน สุ1000
11:28:00 ,  ภาพ  #54258 By ต่ายโฟโต้
11:30:12 ,  ภาพ  #53664 By อ้วน สุ1000
11:33:36 ,  ภาพ  #53665 By อ้วน สุ1000
11:35:43 ,  ภาพ  #54259 By ต่ายโฟโต้
11:36:34 ,  ภาพ  #54260 By ต่ายโฟโต้
11:39:44 ,  ภาพ  #54261 By ต่ายโฟโต้
11:40:28 ,  ภาพ  #54262 By ต่ายโฟโต้
11:42:53 ,  ภาพ  #54263 By ต่ายโฟโต้
11:43:34 ,  ภาพ  #54264 By ต่ายโฟโต้
11:43:37 ,  ภาพ  #54265 By ต่ายโฟโต้
11:43:48 ,  ภาพ  #53666 By อ้วน สุ1000
11:46:56 ,  ภาพ  #53667 By อ้วน สุ1000
11:49:07 ,  ภาพ  #54266 By ต่ายโฟโต้
11:50:56 ,  ภาพ  #54267 By ต่ายโฟโต้
11:51:29 ,  ภาพ  #54268 By ต่ายโฟโต้
11:51:52 ,  ภาพ  #54269 By ต่ายโฟโต้
11:53:35 ,  ภาพ  #53668 By อ้วน สุ1000
11:54:15 ,  ภาพ  #53669 By อ้วน สุ1000
11:54:44 ,  ภาพ  #54270 By ต่ายโฟโต้
11:55:38 ,  ภาพ  #53670 By อ้วน สุ1000
11:56:35 ,  ภาพ  #54271 By ต่ายโฟโต้
11:56:44 ,  ภาพ  #54272 By ต่ายโฟโต้
11:56:48 ,  ภาพ  #54273 By ต่ายโฟโต้
11:57:24 ,  ภาพ  #53671 By อ้วน สุ1000
11:58:17 ,  ภาพ  #53672 By อ้วน สุ1000
11:59:14 ,  ภาพ  #54274 By ต่ายโฟโต้
12:00:45 ,  ภาพ  #54275 By ต่ายโฟโต้
12:04:34 ,  ภาพ  #54276 By ต่ายโฟโต้
12:09:31 ,  ภาพ  #54277 By ต่ายโฟโต้
12:09:49 ,  ภาพ  #54278 By ต่ายโฟโต้
13:51:49 ,  ภาพ  #53673 By อ้วน สุ1000
13:56:50 ,  ภาพ  #53674 By อ้วน สุ1000
05:57:43 ,  ภาพ  #54279 By ต่ายโฟโต้
05:59:59 ,  ภาพ  #53675 By อ้วน สุ1000
06:00:09 ,  ภาพ  #54280 By ต่ายโฟโต้
06:00:27 ,  ภาพ  #54281 By ต่ายโฟโต้
06:00:28 ,  ภาพ  #53676 By อ้วน สุ1000
06:00:34 ,  ภาพ  #54282 By ต่ายโฟโต้
06:01:01 ,  ภาพ  #68803 By อ้วน สุ1000
06:01:58 ,  ภาพ  #53677 By อ้วน สุ1000
06:02:16 ,  ภาพ  #53678 By อ้วน สุ1000
06:02:18 ,  ภาพ  #53679 By อ้วน สุ1000
06:02:29 ,  ภาพ  #53680 By อ้วน สุ1000
06:03:14 ,  ภาพ  #53681 By อ้วน สุ1000
06:03:16 ,  ภาพ  #53682 By อ้วน สุ1000
06:04:44 ,  ภาพ  #54283 By ต่ายโฟโต้
06:04:46 ,  ภาพ  #54284 By ต่ายโฟโต้
06:04:59 ,  ภาพ  #53683 By อ้วน สุ1000
06:05:04 ,  ภาพ  #54285 By ต่ายโฟโต้
06:05:28 ,  ภาพ  #53684 By อ้วน สุ1000
06:05:32 ,  ภาพ  #53685 By อ้วน สุ1000
06:05:49 ,  ภาพ  #53686 By อ้วน สุ1000
06:05:51 ,  ภาพ  #53687 By อ้วน สุ1000
06:06:23 ,  ภาพ  #53688 By อ้วน สุ1000
06:06:40 ,  ภาพ  #68804 By อ้วน สุ1000
06:06:47 ,  ภาพ  #68805 By อ้วน สุ1000
06:08:45 ,  ภาพ  #53689 By อ้วน สุ1000
06:08:49 ,  ภาพ  #53690 By อ้วน สุ1000
06:13:40 ,  ภาพ  #53691 By อ้วน สุ1000
06:14:42 ,  ภาพ  #53692 By อ้วน สุ1000
06:14:57 ,  ภาพ  #53693 By อ้วน สุ1000
06:15:00 ,  ภาพ  #53694 By อ้วน สุ1000
06:16:01 ,  ภาพ  #54286 By ต่ายโฟโต้
06:17:42 ,  ภาพ  #53695 By อ้วน สุ1000
06:18:01 ,  ภาพ  #53696 By อ้วน สุ1000
06:18:15 ,  ภาพ  #53697 By อ้วน สุ1000
06:18:26 ,  ภาพ  #53698 By อ้วน สุ1000
06:18:55 ,  ภาพ  #53699 By อ้วน สุ1000
06:19:23 ,  ภาพ  #54287 By ต่ายโฟโต้
06:19:34 ,  ภาพ  #53700 By อ้วน สุ1000
06:19:37 ,  ภาพ  #54288 By ต่ายโฟโต้
06:20:32 ,  ภาพ  #53701 By อ้วน สุ1000
06:20:35 ,  ภาพ  #68806 By อ้วน สุ1000
06:20:47 ,  ภาพ  #68807 By อ้วน สุ1000
06:21:04 ,  ภาพ  #68808 By อ้วน สุ1000
06:21:13 ,  ภาพ  #68809 By อ้วน สุ1000
06:21:59 ,  ภาพ  #68810 By อ้วน สุ1000
06:22:13 ,  ภาพ  #68811 By อ้วน สุ1000
06:24:55 ,  ภาพ  #54289 By ต่ายโฟโต้
06:24:59 ,  ภาพ  #68812 By อ้วน สุ1000
06:25:40 ,  ภาพ  #54290 By ต่ายโฟโต้
06:25:48 ,  ภาพ  #54291 By ต่ายโฟโต้
06:26:05 ,  ภาพ  #68813 By อ้วน สุ1000
06:26:09 ,  ภาพ  #68814 By อ้วน สุ1000
06:26:29 ,  ภาพ  #54292 By ต่ายโฟโต้
06:27:22 ,  ภาพ  #54293 By ต่ายโฟโต้
06:27:52 ,  ภาพ  #68815 By อ้วน สุ1000
06:28:06 ,  ภาพ  #68816 By อ้วน สุ1000
06:29:31 ,  ภาพ  #68817 By อ้วน สุ1000
06:29:40 ,  ภาพ  #68818 By อ้วน สุ1000
06:30:05 ,  ภาพ  #54294 By ต่ายโฟโต้
06:30:30 ,  ภาพ  #53702 By อ้วน สุ1000
06:30:40 ,  ภาพ  #68819 By อ้วน สุ1000
06:30:44 ,  ภาพ  #68820 By อ้วน สุ1000
06:30:48 ,  ภาพ  #68821 By อ้วน สุ1000
06:31:17 ,  ภาพ  #53703 By อ้วน สุ1000