ค้นรูป จากไฟล์ .GPX(garmin,strava) ที่บันทึกการปั่นในทริปนี้ของท่าน

(โดยระบบจะใช้วิธีเปรียบเทียบ ตำแหน่งเเละเวลาของท่านเทียบกับตำแหน่งของภาพ เพื่อค้นหาว่ารูปใดน่าจะเป็นรูปที่ถ่ายท่าน)


ระยะทางห่างจาก ช่างภาพ หน่วยเป็นเมตร เวลาห่างจากช่างภาพ หน่วยเวลาเป็นวินาที
 ,  ภาพ  #53083 By narongkorn.eam
06:42:43 ,  ภาพ  #53084 By narongkorn.eam
06:42:59 ,  ภาพ  #53085 By narongkorn.eam
06:43:09 ,  ภาพ  #53086 By narongkorn.eam
06:43:46 ,  ภาพ  #53087 By narongkorn.eam
06:44:22 ,  ภาพ  #53088 By narongkorn.eam
06:44:29 ,  ภาพ  #53089 By narongkorn.eam
06:45:27 ,  ภาพ  #53090 By narongkorn.eam
06:45:40 ,  ภาพ  #53091 By narongkorn.eam
06:45:45 ,  ภาพ  #53092 By narongkorn.eam
06:47:15 ,  ภาพ  #53093 By narongkorn.eam
06:48:29 ,  ภาพ  #53094 By narongkorn.eam
06:49:16 ,  ภาพ  #53095 By narongkorn.eam
06:49:29 ,  ภาพ  #53096 By narongkorn.eam
06:50:16 ,  ภาพ  #53097 By narongkorn.eam
06:50:35 ,  ภาพ  #53098 By narongkorn.eam
06:51:38 ,  ภาพ  #53099 By narongkorn.eam
06:52:25 ,  ภาพ  #53100 By narongkorn.eam
06:53:20 ,  ภาพ  #53101 By narongkorn.eam
06:54:52 ,  ภาพ  #53102 By narongkorn.eam
06:57:42 ,  ภาพ  #53285 By narongkorn.eam
06:57:59 ,  ภาพ  #53286 By narongkorn.eam
06:58:37 ,  ภาพ  #53287 By narongkorn.eam
06:58:40 ,  ภาพ  #53103 By narongkorn.eam
06:58:40 ,  ภาพ  #53104 By narongkorn.eam
06:58:53 ,  ภาพ  #53288 By narongkorn.eam
06:59:06 ,  ภาพ  #53289 By narongkorn.eam
06:59:10 ,  ภาพ  #53105 By narongkorn.eam
06:59:25 ,  ภาพ  #53106 By narongkorn.eam
06:59:37 ,  ภาพ  #53290 By narongkorn.eam
06:59:43 ,  ภาพ  #53291 By narongkorn.eam
07:00:24 ,  ภาพ  #53292 By narongkorn.eam
07:01:29 ,  ภาพ  #53107 By narongkorn.eam
07:01:36 ,  ภาพ  #53108 By narongkorn.eam
07:02:49 ,  ภาพ  #53293 By narongkorn.eam
07:02:52 ,  ภาพ  #53294 By narongkorn.eam
07:03:16 ,  ภาพ  #53295 By narongkorn.eam
07:03:20 ,  ภาพ  #53296 By narongkorn.eam
07:04:52 ,  ภาพ  #53297 By narongkorn.eam
07:05:08 ,  ภาพ  #53298 By narongkorn.eam
07:05:17 ,  ภาพ  #53299 By narongkorn.eam
07:05:35 ,  ภาพ  #53109 By narongkorn.eam
07:06:19 ,  ภาพ  #53110 By narongkorn.eam
07:06:28 ,  ภาพ  #53111 By narongkorn.eam
07:06:51 ,  ภาพ  #53300 By narongkorn.eam
07:06:59 ,  ภาพ  #53536 By narongkorn.eam
07:07:26 ,  ภาพ  #53301 By narongkorn.eam
07:07:32 ,  ภาพ  #53537 By narongkorn.eam
07:07:38 ,  ภาพ  #53302 By narongkorn.eam
07:08:24 ,  ภาพ  #53538 By narongkorn.eam
07:09:05 ,  ภาพ  #53539 By narongkorn.eam
07:09:21 ,  ภาพ  #53303 By narongkorn.eam
07:09:46 ,  ภาพ  #53304 By narongkorn.eam
07:09:50 ,  ภาพ  #53540 By narongkorn.eam
07:09:53 ,  ภาพ  #53305 By narongkorn.eam
07:10:01 ,  ภาพ  #53541 By narongkorn.eam
07:10:03 ,  ภาพ  #53306 By narongkorn.eam
07:10:17 ,  ภาพ  #53307 By narongkorn.eam
07:10:43 ,  ภาพ  #53542 By narongkorn.eam
07:11:12 ,  ภาพ  #53543 By narongkorn.eam
07:11:18 ,  ภาพ  #53308 By narongkorn.eam
07:11:42 ,  ภาพ  #53309 By narongkorn.eam
07:11:46 ,  ภาพ  #53310 By narongkorn.eam
07:11:58 ,  ภาพ  #53112 By narongkorn.eam
07:12:16 ,  ภาพ  #53113 By narongkorn.eam
07:12:18 ,  ภาพ  #53114 By narongkorn.eam
07:12:29 ,  ภาพ  #53115 By narongkorn.eam
07:12:53 ,  ภาพ  #53544 By narongkorn.eam
07:13:52 ,  ภาพ  #53545 By narongkorn.eam
07:14:41 ,  ภาพ  #53116 By narongkorn.eam
07:14:41 ,  ภาพ  #53546 By narongkorn.eam
07:14:46 ,  ภาพ  #53117 By narongkorn.eam
07:15:16 ,  ภาพ  #53118 By narongkorn.eam
07:15:39 ,  ภาพ  #53547 By narongkorn.eam
07:16:04 ,  ภาพ  #53548 By narongkorn.eam
07:16:22 ,  ภาพ  #53119 By narongkorn.eam
07:16:28 ,  ภาพ  #53120 By narongkorn.eam
07:16:34 ,  ภาพ  #53549 By narongkorn.eam
07:17:06 ,  ภาพ  #53121 By narongkorn.eam
07:17:15 ,  ภาพ  #53122 By narongkorn.eam
07:17:56 ,  ภาพ  #53550 By narongkorn.eam
07:18:37 ,  ภาพ  #53551 By narongkorn.eam
07:18:58 ,  ภาพ  #53123 By narongkorn.eam
07:19:02 ,  ภาพ  #53124 By narongkorn.eam
07:20:39 ,  ภาพ  #53125 By narongkorn.eam
07:20:45 ,  ภาพ  #53126 By narongkorn.eam
07:21:09 ,  ภาพ  #53127 By narongkorn.eam
07:21:20 ,  ภาพ  #53128 By narongkorn.eam
07:25:20 ,  ภาพ  #53129 By narongkorn.eam
07:25:33 ,  ภาพ  #53130 By narongkorn.eam
07:27:18 ,  ภาพ  #53131 By narongkorn.eam
07:28:06 ,  ภาพ  #53132 By narongkorn.eam
07:28:23 ,  ภาพ  #53133 By narongkorn.eam
07:28:29 ,  ภาพ  #53134 By narongkorn.eam
07:28:50 ,  ภาพ  #53135 By narongkorn.eam
07:29:40 ,  ภาพ  #53136 By narongkorn.eam
07:30:52 ,  ภาพ  #53137 By narongkorn.eam
07:34:03 ,  ภาพ  #53138 By narongkorn.eam
07:36:07 ,  ภาพ  #53139 By narongkorn.eam
07:36:12 ,  ภาพ  #53140 By narongkorn.eam
07:36:52 ,  ภาพ  #53141 By narongkorn.eam
07:37:51 ,  ภาพ  #53142 By narongkorn.eam
07:37:55 ,  ภาพ  #53143 By narongkorn.eam
07:38:28 ,  ภาพ  #53144 By narongkorn.eam
07:39:09 ,  ภาพ  #53145 By narongkorn.eam
07:39:32 ,  ภาพ  #53311 By narongkorn.eam
07:39:44 ,  ภาพ  #53312 By narongkorn.eam
07:39:52 ,  ภาพ  #53146 By narongkorn.eam
07:40:09 ,  ภาพ  #53147 By narongkorn.eam
07:40:30 ,  ภาพ  #53148 By narongkorn.eam
07:40:37 ,  ภาพ  #53149 By narongkorn.eam
07:40:41 ,  ภาพ  #53313 By narongkorn.eam
07:41:55 ,  ภาพ  #53150 By narongkorn.eam
07:41:59 ,  ภาพ  #53151 By narongkorn.eam
07:42:42 ,  ภาพ  #53152 By narongkorn.eam
07:43:13 ,  ภาพ  #53314 By narongkorn.eam
07:43:20 ,  ภาพ  #53315 By narongkorn.eam
07:43:28 ,  ภาพ  #53153 By narongkorn.eam
07:43:42 ,  ภาพ  #53316 By narongkorn.eam
07:43:45 ,  ภาพ  #53317 By narongkorn.eam
07:44:10 ,  ภาพ  #53318 By narongkorn.eam
07:44:15 ,  ภาพ  #53154 By narongkorn.eam
07:44:20 ,  ภาพ  #53319 By narongkorn.eam
07:44:23 ,  ภาพ  #53155 By narongkorn.eam
07:44:25 ,  ภาพ  #53320 By narongkorn.eam
07:44:29 ,  ภาพ  #53321 By narongkorn.eam
07:44:31 ,  ภาพ  #53322 By narongkorn.eam
07:44:41 ,  ภาพ  #53323 By narongkorn.eam
07:44:43 ,  ภาพ  #53156 By narongkorn.eam
07:44:49 ,  ภาพ  #53324 By narongkorn.eam
07:45:01 ,  ภาพ  #53325 By narongkorn.eam
07:45:11 ,  ภาพ  #53326 By narongkorn.eam
07:45:27 ,  ภาพ  #53327 By narongkorn.eam
07:45:42 ,  ภาพ  #53157 By narongkorn.eam
07:45:43 ,  ภาพ  #53328 By narongkorn.eam
07:46:19 ,  ภาพ  #53329 By narongkorn.eam
07:46:25 ,  ภาพ  #53330 By narongkorn.eam
07:48:12 ,  ภาพ  #53158 By narongkorn.eam
07:48:23 ,  ภาพ  #53331 By narongkorn.eam
07:48:58 ,  ภาพ  #53159 By narongkorn.eam
07:49:06 ,  ภาพ  #53332 By narongkorn.eam
07:49:18 ,  ภาพ  #53333 By narongkorn.eam
07:49:23 ,  ภาพ  #53334 By narongkorn.eam
07:49:31 ,  ภาพ  #53335 By narongkorn.eam
07:49:34 ,  ภาพ  #53336 By narongkorn.eam
07:49:44 ,  ภาพ  #53337 By narongkorn.eam
07:49:48 ,  ภาพ  #53338 By narongkorn.eam
07:50:08 ,  ภาพ  #53339 By narongkorn.eam
07:50:13 ,  ภาพ  #53340 By narongkorn.eam
07:50:30 ,  ภาพ  #53341 By narongkorn.eam
07:50:31 ,  ภาพ  #53160 By narongkorn.eam
07:50:56 ,  ภาพ  #53161 By narongkorn.eam
07:51:01 ,  ภาพ  #53342 By narongkorn.eam
07:51:04 ,  ภาพ  #53162 By narongkorn.eam
07:51:11 ,  ภาพ  #53343 By narongkorn.eam
07:51:16 ,  ภาพ  #53344 By narongkorn.eam
07:51:22 ,  ภาพ  #53345 By narongkorn.eam
07:51:26 ,  ภาพ  #53163 By narongkorn.eam
07:51:26 ,  ภาพ  #53346 By narongkorn.eam
07:51:37 ,  ภาพ  #53164 By narongkorn.eam
07:51:57 ,  ภาพ  #53347 By narongkorn.eam
07:52:06 ,  ภาพ  #53348 By narongkorn.eam
07:52:17 ,  ภาพ  #53349 By narongkorn.eam
07:52:44 ,  ภาพ  #53165 By narongkorn.eam
07:53:19 ,  ภาพ  #53350 By narongkorn.eam
07:53:31 ,  ภาพ  #53351 By narongkorn.eam
07:53:45 ,  ภาพ  #53352 By narongkorn.eam
07:54:05 ,  ภาพ  #53353 By narongkorn.eam
07:54:22 ,  ภาพ  #53354 By narongkorn.eam
07:54:41 ,  ภาพ  #53355 By narongkorn.eam
07:54:54 ,  ภาพ  #53356 By narongkorn.eam
07:55:10 ,  ภาพ  #53357 By narongkorn.eam
07:55:24 ,  ภาพ  #53358 By narongkorn.eam
07:55:31 ,  ภาพ  #53359 By narongkorn.eam
08:02:25 ,  ภาพ  #53166 By narongkorn.eam
08:02:36 ,  ภาพ  #53167 By narongkorn.eam
08:02:57 ,  ภาพ  #53168 By narongkorn.eam
08:03:02 ,  ภาพ  #53169 By narongkorn.eam
08:04:19 ,  ภาพ  #53170 By narongkorn.eam
08:04:35 ,  ภาพ  #53171 By narongkorn.eam
08:04:41 ,  ภาพ  #53172 By narongkorn.eam
08:05:11 ,  ภาพ  #53173 By narongkorn.eam
08:05:39 ,  ภาพ  #53174 By narongkorn.eam
08:07:52 ,  ภาพ  #53175 By narongkorn.eam
08:08:16 ,  ภาพ  #53176 By narongkorn.eam
08:12:33 ,  ภาพ  #53177 By narongkorn.eam
08:13:25 ,  ภาพ  #53178 By narongkorn.eam
08:13:41 ,  ภาพ  #53179 By narongkorn.eam
08:13:45 ,  ภาพ  #53180 By narongkorn.eam
08:13:54 ,  ภาพ  #53181 By narongkorn.eam
08:14:12 ,  ภาพ  #53182 By narongkorn.eam
08:14:19 ,  ภาพ  #53183 By narongkorn.eam
08:14:51 ,  ภาพ  #53184 By narongkorn.eam
08:15:27 ,  ภาพ  #53185 By narongkorn.eam
08:15:46 ,  ภาพ  #53186 By narongkorn.eam
08:15:54 ,  ภาพ  #53187 By narongkorn.eam
08:16:19 ,  ภาพ  #53188 By narongkorn.eam
08:16:30 ,  ภาพ  #53189 By narongkorn.eam
08:16:43 ,  ภาพ  #53190 By narongkorn.eam
08:19:21 ,  ภาพ  #53191 By narongkorn.eam