ค้นรูป จากไฟล์ .GPX(garmin,strava) ที่บันทึกการปั่นในทริปนี้ของท่าน

(โดยระบบจะใช้วิธีเปรียบเทียบ ตำแหน่งเเละเวลาของท่านเทียบกับตำแหน่งของภาพ เพื่อค้นหาว่ารูปใดน่าจะเป็นรูปที่ถ่ายท่าน)


ระยะทางห่างจาก ช่างภาพ หน่วยเป็นเมตร เวลาห่างจากช่างภาพ หน่วยเวลาเป็นวินาที
08:58:51 ,  ภาพ  #52905 By สมภพmcp
08:59:05 ,  ภาพ  #52906 By สมภพmcp
08:59:45 ,  ภาพ  #52907 By สมภพmcp
09:00:15 ,  ภาพ  #52908 By สมภพmcp
09:00:22 ,  ภาพ  #52909 By สมภพmcp
09:00:28 ,  ภาพ  #52910 By สมภพmcp
09:31:35 ,  ภาพ  #52911 By สมภพmcp
09:31:42 ,  ภาพ  #52912 By สมภพmcp
09:31:52 ,  ภาพ  #52913 By สมภพmcp
09:31:58 ,  ภาพ  #52914 By สมภพmcp
09:34:19 ,  ภาพ  #52915 By สมภพmcp
09:34:35 ,  ภาพ  #52916 By สมภพmcp
09:35:08 ,  ภาพ  #52917 By สมภพmcp
09:35:16 ,  ภาพ  #52918 By สมภพmcp
09:36:21 ,  ภาพ  #52919 By สมภพmcp
09:36:31 ,  ภาพ  #52920 By สมภพmcp
09:36:40 ,  ภาพ  #52921 By สมภพmcp
09:39:29 ,  ภาพ  #52922 By สมภพmcp
10:04:41 ,  ภาพ  #52923 By สมภพmcp
10:45:48 ,  ภาพ  #52924 By สมภพmcp
11:10:25 ,  ภาพ  #52925 By สมภพmcp
11:10:32 ,  ภาพ  #52926 By สมภพmcp
11:10:47 ,  ภาพ  #52927 By สมภพmcp
11:10:58 ,  ภาพ  #52928 By สมภพmcp
11:11:09 ,  ภาพ  #52929 By สมภพmcp
11:11:24 ,  ภาพ  #52930 By สมภพmcp
11:11:31 ,  ภาพ  #52931 By สมภพmcp
11:11:41 ,  ภาพ  #52932 By สมภพmcp
11:11:48 ,  ภาพ  #52933 By สมภพmcp
11:12:02 ,  ภาพ  #52934 By สมภพmcp
11:12:09 ,  ภาพ  #52935 By สมภพmcp
11:12:26 ,  ภาพ  #52936 By สมภพmcp
11:29:49 ,  ภาพ  #52937 By สมภพmcp
11:30:08 ,  ภาพ  #52938 By สมภพmcp
11:30:29 ,  ภาพ  #52939 By สมภพmcp
11:30:47 ,  ภาพ  #52940 By สมภพmcp
11:33:47 ,  ภาพ  #52941 By สมภพmcp
11:33:52 ,  ภาพ  #52942 By สมภพmcp
11:33:59 ,  ภาพ  #52943 By สมภพmcp
11:34:46 ,  ภาพ  #52944 By สมภพmcp
11:37:29 ,  ภาพ  #52945 By สมภพmcp
11:37:38 ,  ภาพ  #52946 By สมภพmcp
11:38:16 ,  ภาพ  #52947 By สมภพmcp
11:38:23 ,  ภาพ  #52948 By สมภพmcp
11:38:35 ,  ภาพ  #52949 By สมภพmcp
12:16:47 ,  ภาพ  #52950 By สมภพmcp
12:16:57 ,  ภาพ  #52951 By สมภพmcp
12:17:08 ,  ภาพ  #52952 By สมภพmcp
12:17:22 ,  ภาพ  #52953 By สมภพmcp
12:17:28 ,  ภาพ  #52954 By สมภพmcp
12:17:34 ,  ภาพ  #52955 By สมภพmcp
12:17:40 ,  ภาพ  #52956 By สมภพmcp
12:19:34 ,  ภาพ  #52957 By สมภพmcp
12:19:58 ,  ภาพ  #52958 By สมภพmcp
12:26:51 ,  ภาพ  #52959 By สมภพmcp
12:26:57 ,  ภาพ  #52960 By สมภพmcp
12:27:24 ,  ภาพ  #52961 By สมภพmcp
12:28:12 ,  ภาพ  #52962 By สมภพmcp
12:28:21 ,  ภาพ  #52963 By สมภพmcp
12:28:37 ,  ภาพ  #52964 By สมภพmcp
12:28:41 ,  ภาพ  #52965 By สมภพmcp
12:30:37 ,  ภาพ  #52966 By สมภพmcp
12:39:09 ,  ภาพ  #52967 By สมภพmcp
12:39:21 ,  ภาพ  #52968 By สมภพmcp
12:39:30 ,  ภาพ  #52969 By สมภพmcp
12:58:14 ,  ภาพ  #52970 By สมภพmcp
12:58:21 ,  ภาพ  #52971 By สมภพmcp
12:58:26 ,  ภาพ  #52972 By สมภพmcp
12:58:30 ,  ภาพ  #52973 By สมภพmcp
12:59:07 ,  ภาพ  #52974 By สมภพmcp
13:02:25 ,  ภาพ  #52975 By สมภพmcp
13:16:19 ,  ภาพ  #52976 By สมภพmcp
13:16:34 ,  ภาพ  #52977 By สมภพmcp
13:17:12 ,  ภาพ  #52978 By สมภพmcp
13:17:15 ,  ภาพ  #52979 By สมภพmcp
13:18:06 ,  ภาพ  #52980 By สมภพmcp
13:18:11 ,  ภาพ  #52981 By สมภพmcp
13:23:04 ,  ภาพ  #52982 By สมภพmcp
13:23:35 ,  ภาพ  #52983 By สมภพmcp
13:23:45 ,  ภาพ  #52984 By สมภพmcp
13:30:27 ,  ภาพ  #52985 By สมภพmcp
13:30:59 ,  ภาพ  #52986 By สมภพmcp
13:31:44 ,  ภาพ  #52987 By สมภพmcp
13:31:51 ,  ภาพ  #52988 By สมภพmcp
13:32:19 ,  ภาพ  #52989 By สมภพmcp
13:33:51 ,  ภาพ  #52990 By สมภพmcp
13:34:01 ,  ภาพ  #52991 By สมภพmcp
13:34:08 ,  ภาพ  #52992 By สมภพmcp
13:36:16 ,  ภาพ  #52993 By สมภพmcp
13:48:09 ,  ภาพ  #52994 By สมภพmcp
13:48:19 ,  ภาพ  #52995 By สมภพmcp
15:17:23 ,  ภาพ  #52996 By สมภพmcp
15:17:30 ,  ภาพ  #52997 By สมภพmcp
15:17:37 ,  ภาพ  #52998 By สมภพmcp
15:17:54 ,  ภาพ  #52999 By สมภพmcp
15:18:00 ,  ภาพ  #53000 By สมภพmcp
15:18:35 ,  ภาพ  #53001 By สมภพmcp
15:25:36 ,  ภาพ  #53002 By สมภพmcp
15:26:10 ,  ภาพ  #53003 By สมภพmcp
15:26:19 ,  ภาพ  #53004 By สมภพmcp
15:54:06 ,  ภาพ  #53005 By สมภพmcp
15:54:19 ,  ภาพ  #53006 By สมภพmcp
15:54:39 ,  ภาพ  #53007 By สมภพmcp
15:54:56 ,  ภาพ  #53008 By สมภพmcp
15:55:08 ,  ภาพ  #53009 By สมภพmcp
15:55:48 ,  ภาพ  #53010 By สมภพmcp
15:56:12 ,  ภาพ  #53011 By สมภพmcp
15:58:06 ,  ภาพ  #53012 By สมภพmcp
15:58:30 ,  ภาพ  #53013 By สมภพmcp
15:58:45 ,  ภาพ  #53014 By สมภพmcp
15:59:20 ,  ภาพ  #53015 By สมภพmcp
15:59:37 ,  ภาพ  #53016 By สมภพmcp
17:15:18 ,  ภาพ  #53017 By สมภพmcp
17:15:25 ,  ภาพ  #53018 By สมภพmcp
17:15:42 ,  ภาพ  #53019 By สมภพmcp
17:16:27 ,  ภาพ  #53020 By สมภพmcp
17:16:41 ,  ภาพ  #53021 By สมภพmcp
17:17:42 ,  ภาพ  #53022 By สมภพmcp
17:18:53 ,  ภาพ  #53023 By สมภพmcp
17:19:28 ,  ภาพ  #53024 By สมภพmcp
17:19:37 ,  ภาพ  #53025 By สมภพmcp
17:24:06 ,  ภาพ  #53026 By สมภพmcp
17:24:22 ,  ภาพ  #53027 By สมภพmcp
17:25:30 ,  ภาพ  #53028 By สมภพmcp
17:26:12 ,  ภาพ  #53029 By สมภพmcp
17:26:28 ,  ภาพ  #53030 By สมภพmcp
17:29:28 ,  ภาพ  #53031 By สมภพmcp
17:29:34 ,  ภาพ  #53032 By สมภพmcp
17:29:39 ,  ภาพ  #53033 By สมภพmcp
06:36:32 ,  ภาพ  #53034 By สมภพmcp
06:39:15 ,  ภาพ  #53035 By สมภพmcp
07:29:54 ,  ภาพ  #53036 By สมภพmcp
07:30:03 ,  ภาพ  #53037 By สมภพmcp
07:32:24 ,  ภาพ  #53038 By สมภพmcp
07:32:27 ,  ภาพ  #53039 By สมภพmcp
07:33:13 ,  ภาพ  #53040 By สมภพmcp
07:33:20 ,  ภาพ  #53041 By สมภพmcp
07:33:29 ,  ภาพ  #53042 By สมภพmcp
07:41:07 ,  ภาพ  #53043 By สมภพmcp
07:41:18 ,  ภาพ  #53044 By สมภพmcp
07:42:02 ,  ภาพ  #53045 By สมภพmcp
07:44:19 ,  ภาพ  #53046 By สมภพmcp
07:44:52 ,  ภาพ  #53047 By สมภพmcp
08:10:34 ,  ภาพ  #53048 By สมภพmcp
08:11:02 ,  ภาพ  #53049 By สมภพmcp
08:11:17 ,  ภาพ  #53050 By สมภพmcp
08:11:24 ,  ภาพ  #53051 By สมภพmcp
08:11:49 ,  ภาพ  #53052 By สมภพmcp
08:11:58 ,  ภาพ  #53053 By สมภพmcp
09:06:01 ,  ภาพ  #53054 By สมภพmcp
09:06:11 ,  ภาพ  #53055 By สมภพmcp
09:06:22 ,  ภาพ  #53056 By สมภพmcp
09:06:41 ,  ภาพ  #53057 By สมภพmcp
09:06:50 ,  ภาพ  #53058 By สมภพmcp
09:07:02 ,  ภาพ  #53059 By สมภพmcp
09:11:47 ,  ภาพ  #53060 By สมภพmcp
09:11:57 ,  ภาพ  #53061 By สมภพmcp
09:12:15 ,  ภาพ  #53062 By สมภพmcp
09:12:23 ,  ภาพ  #53063 By สมภพmcp
09:12:32 ,  ภาพ  #53064 By สมภพmcp
09:15:55 ,  ภาพ  #53065 By สมภพmcp
09:25:49 ,  ภาพ  #53066 By สมภพmcp
09:26:04 ,  ภาพ  #53067 By สมภพmcp
09:26:15 ,  ภาพ  #53068 By สมภพmcp
09:26:41 ,  ภาพ  #53069 By สมภพmcp
09:26:50 ,  ภาพ  #53070 By สมภพmcp
09:27:07 ,  ภาพ  #53071 By สมภพmcp
09:27:43 ,  ภาพ  #53072 By สมภพmcp
09:32:16 ,  ภาพ  #53073 By สมภพmcp
09:32:26 ,  ภาพ  #53074 By สมภพmcp
10:51:28 ,  ภาพ  #53075 By สมภพmcp
10:53:52 ,  ภาพ  #53076 By สมภพmcp
10:56:49 ,  ภาพ  #53077 By สมภพmcp
10:57:20 ,  ภาพ  #53078 By สมภพmcp
10:57:33 ,  ภาพ  #53079 By สมภพmcp
11:08:58 ,  ภาพ  #53080 By สมภพmcp
11:09:13 ,  ภาพ  #53081 By สมภพmcp
11:09:20 ,  ภาพ  #53082 By สมภพmcp