ค้นรูป จากไฟล์ .GPX(garmin,strava) ที่บันทึกการปั่นในทริปนี้ของท่าน

(โดยระบบจะใช้วิธีเปรียบเทียบ ตำแหน่งเเละเวลาของท่านเทียบกับตำแหน่งของภาพ เพื่อค้นหาว่ารูปใดน่าจะเป็นรูปที่ถ่ายท่าน)


ระยะทางห่างจาก ช่างภาพ หน่วยเป็นเมตร เวลาห่างจากช่างภาพ หน่วยเวลาเป็นวินาที
 ,  ภาพ  #21788 By tui777
 ,  ภาพ  #21789 By tui777
 ,  ภาพ  #21790 By tui777
 ,  ภาพ  #21791 By tui777
 ,  ภาพ  #21794 By tui777
 ,  ภาพ  #41687 By mtb
13:59:15 ,  ภาพ  #4956 By อ้วน สุ1000
15:12:16 ,  ภาพ  #14403 By Amesan
15:12:44 ,  ภาพ  #14404 By Amesan
15:13:47 ,  ภาพ  #14405 By Amesan
05:56:33 ,  ภาพ  #1 By อ้วน สุ1000
05:57:35 ,  ภาพ  #2 By อ้วน สุ1000
05:58:02 ,  ภาพ  #3 By อ้วน สุ1000
05:58:22 ,  ภาพ  #4 By อ้วน สุ1000
05:58:36 ,  ภาพ  #5 By อ้วน สุ1000
06:02:09 ,  ภาพ  #6 By อ้วน สุ1000
06:03:23 ,  ภาพ  #7 By อ้วน สุ1000
06:03:30 ,  ภาพ  #8 By อ้วน สุ1000
06:07:28 ,  ภาพ  #8240 By hunjo
06:07:28 ,  ภาพ  #8241 By hunjo
06:09:56 ,  ภาพ  #9 By อ้วน สุ1000
06:10:06 ,  ภาพ  #10 By อ้วน สุ1000
06:10:18 ,  ภาพ  #11 By อ้วน สุ1000
06:10:56 ,  ภาพ  #12 By อ้วน สุ1000
06:13:33 ,  ภาพ  #8242 By hunjo
06:13:35 ,  ภาพ  #13 By อ้วน สุ1000
06:13:47 ,  ภาพ  #14 By อ้วน สุ1000
06:13:55 ,  ภาพ  #15 By อ้วน สุ1000
06:14:04 ,  ภาพ  #16 By อ้วน สุ1000
06:14:19 ,  ภาพ  #17 By อ้วน สุ1000
06:14:29 ,  ภาพ  #18 By อ้วน สุ1000
06:15:27 ,  ภาพ  #8243 By hunjo
06:15:29 ,  ภาพ  #19 By อ้วน สุ1000
06:15:42 ,  ภาพ  #20 By อ้วน สุ1000
06:18:00 ,  ภาพ  #21 By อ้วน สุ1000
06:19:45 ,  ภาพ  #22 By อ้วน สุ1000
06:19:48 ,  ภาพ  #23 By อ้วน สุ1000
06:19:50 ,  ภาพ  #8244 By hunjo
06:20:23 ,  ภาพ  #24 By อ้วน สุ1000
06:22:16 ,  ภาพ  #8245 By hunjo
06:24:10 ,  ภาพ  #8246 By hunjo
06:32:02 ,  ภาพ  #8247 By hunjo
06:33:11 ,  ภาพ  #8248 By hunjo
06:33:59 ,  ภาพ  #8249 By hunjo
06:34:21 ,  ภาพ  #8250 By hunjo
06:34:58 ,  ภาพ  #8251 By hunjo
06:35:27 ,  ภาพ  #8252 By hunjo
06:36:25 ,  ภาพ  #25 By อ้วน สุ1000
06:36:27 ,  ภาพ  #26 By อ้วน สุ1000
06:47:43 ,  ภาพ  #8253 By hunjo
06:47:57 ,  ภาพ  #8254 By hunjo
06:48:23 ,  ภาพ  #8255 By hunjo
06:48:33 ,  ภาพ  #8256 By hunjo
06:49:31 ,  ภาพ  #8257 By hunjo
06:50:07 ,  ภาพ  #8258 By hunjo
06:50:11 ,  ภาพ  #8259 By hunjo
06:50:50 ,  ภาพ  #8260 By hunjo
06:50:56 ,  ภาพ  #8261 By hunjo
06:51:10 ,  ภาพ  #8262 By hunjo
06:51:37 ,  ภาพ  #8263 By hunjo
06:55:32 ,  ภาพ  #8264 By hunjo
06:55:58 ,  ภาพ  #14383 By Amesan
06:59:29 ,  ภาพ  #8265 By hunjo
06:59:56 ,  ภาพ  #8266 By hunjo
07:03:33 ,  ภาพ  #8267 By hunjo
07:04:10 ,  ภาพ  #8268 By hunjo
07:05:12 ,  ภาพ  #8269 By hunjo
07:05:31 ,  ภาพ  #8270 By hunjo
07:06:14 ,  ภาพ  #8271 By hunjo
07:07:56 ,  ภาพ  #14384 By Amesan
07:08:57 ,  ภาพ  #8272 By hunjo
07:12:06 ,  ภาพ  #27 By อ้วน สุ1000
07:12:35 ,  ภาพ  #28 By อ้วน สุ1000
07:12:52 ,  ภาพ  #14385 By Amesan
07:12:59 ,  ภาพ  #14386 By Amesan
07:13:10 ,  ภาพ  #29 By อ้วน สุ1000
07:13:35 ,  ภาพ  #30 By อ้วน สุ1000
07:13:45 ,  ภาพ  #31 By อ้วน สุ1000
07:14:12 ,  ภาพ  #32 By อ้วน สุ1000
07:14:32 ,  ภาพ  #33 By อ้วน สุ1000
07:14:52 ,  ภาพ  #34 By อ้วน สุ1000
07:15:11 ,  ภาพ  #35 By อ้วน สุ1000
07:15:22 ,  ภาพ  #36 By อ้วน สุ1000
07:15:34 ,  ภาพ  #37 By อ้วน สุ1000
07:15:49 ,  ภาพ  #38 By อ้วน สุ1000
07:16:06 ,  ภาพ  #39 By อ้วน สุ1000
07:16:08 ,  ภาพ  #40 By อ้วน สุ1000
07:16:26 ,  ภาพ  #41 By อ้วน สุ1000
07:17:10 ,  ภาพ  #14387 By Amesan
07:17:31 ,  ภาพ  #42 By อ้วน สุ1000
07:18:19 ,  ภาพ  #43 By อ้วน สุ1000
07:18:28 ,  ภาพ  #44 By อ้วน สุ1000
07:18:44 ,  ภาพ  #45 By อ้วน สุ1000
07:19:34 ,  ภาพ  #46 By อ้วน สุ1000
07:20:01 ,  ภาพ  #8273 By hunjo
07:20:02 ,  ภาพ  #8274 By hunjo
07:20:03 ,  ภาพ  #8275 By hunjo
07:20:05 ,  ภาพ  #8276 By hunjo
07:20:06 ,  ภาพ  #8277 By hunjo
07:20:07 ,  ภาพ  #8278 By hunjo
07:20:07 ,  ภาพ  #8279 By hunjo
07:20:08 ,  ภาพ  #8280 By hunjo
07:20:08 ,  ภาพ  #8281 By hunjo
07:20:11 ,  ภาพ  #8282 By hunjo
07:20:11 ,  ภาพ  #8283 By hunjo
07:20:12 ,  ภาพ  #8284 By hunjo
07:20:12 ,  ภาพ  #8285 By hunjo
07:20:13 ,  ภาพ  #8286 By hunjo
07:20:13 ,  ภาพ  #8287 By hunjo
07:20:14 ,  ภาพ  #8288 By hunjo
07:20:15 ,  ภาพ  #8289 By hunjo
07:20:16 ,  ภาพ  #8290 By hunjo
07:20:16 ,  ภาพ  #8291 By hunjo
07:20:17 ,  ภาพ  #8292 By hunjo
07:20:18 ,  ภาพ  #8293 By hunjo
07:20:20 ,  ภาพ  #8294 By hunjo
07:20:21 ,  ภาพ  #8295 By hunjo
07:20:22 ,  ภาพ  #8296 By hunjo
07:20:23 ,  ภาพ  #8297 By hunjo
07:20:24 ,  ภาพ  #8298 By hunjo
07:20:25 ,  ภาพ  #8299 By hunjo
07:20:25 ,  ภาพ  #8300 By hunjo
07:20:27 ,  ภาพ  #8301 By hunjo
07:20:28 ,  ภาพ  #8302 By hunjo
07:20:29 ,  ภาพ  #8303 By hunjo
07:20:30 ,  ภาพ  #8304 By hunjo
07:20:31 ,  ภาพ  #8305 By hunjo
07:20:32 ,  ภาพ  #8306 By hunjo
07:20:33 ,  ภาพ  #8307 By hunjo
07:20:38 ,  ภาพ  #8308 By hunjo
07:20:39 ,  ภาพ  #8309 By hunjo
07:20:39 ,  ภาพ  #8310 By hunjo
07:20:40 ,  ภาพ  #8311 By hunjo
07:20:40 ,  ภาพ  #8312 By hunjo
07:20:40 ,  ภาพ  #8313 By hunjo
07:20:41 ,  ภาพ  #8314 By hunjo
07:20:41 ,  ภาพ  #8315 By hunjo
07:20:43 ,  ภาพ  #8316 By hunjo
07:20:44 ,  ภาพ  #8317 By hunjo
07:20:45 ,  ภาพ  #8318 By hunjo
07:20:49 ,  ภาพ  #8319 By hunjo
07:20:52 ,  ภาพ  #8320 By hunjo
07:20:54 ,  ภาพ  #8321 By hunjo
07:20:58 ,  ภาพ  #8322 By hunjo
07:20:59 ,  ภาพ  #8323 By hunjo
07:21:20 ,  ภาพ  #8324 By hunjo
07:21:21 ,  ภาพ  #8325 By hunjo
07:21:22 ,  ภาพ  #8326 By hunjo
07:21:31 ,  ภาพ  #21805 By TC100
07:21:35 ,  ภาพ  #21806 By TC100
07:21:36 ,  ภาพ  #21807 By TC100
07:21:38 ,  ภาพ  #21808 By TC100
07:21:41 ,  ภาพ  #47 By อ้วน สุ1000
07:21:50 ,  ภาพ  #21809 By TC100
07:21:52 ,  ภาพ  #21810 By TC100
07:23:14 ,  ภาพ  #48 By อ้วน สุ1000
07:23:27 ,  ภาพ  #49 By อ้วน สุ1000
07:24:21 ,  ภาพ  #50 By อ้วน สุ1000
07:24:29 ,  ภาพ  #51 By อ้วน สุ1000
07:24:42 ,  ภาพ  #52 By อ้วน สุ1000
07:24:44 ,  ภาพ  #53 By อ้วน สุ1000
07:24:57 ,  ภาพ  #54 By อ้วน สุ1000
07:25:02 ,  ภาพ  #55 By อ้วน สุ1000
07:25:15 ,  ภาพ  #56 By อ้วน สุ1000
07:25:40 ,  ภาพ  #57 By อ้วน สุ1000
07:27:02 ,  ภาพ  #58 By อ้วน สุ1000
07:27:14 ,  ภาพ  #59 By อ้วน สุ1000
07:29:32 ,  ภาพ  #60 By อ้วน สุ1000
07:32:00 ,  ภาพ  #61 By อ้วน สุ1000
07:32:41 ,  ภาพ  #62 By อ้วน สุ1000
07:32:53 ,  ภาพ  #8327 By hunjo
07:32:54 ,  ภาพ  #8328 By hunjo
07:33:04 ,  ภาพ  #8329 By hunjo
07:33:06 ,  ภาพ  #8330 By hunjo
07:33:07 ,  ภาพ  #8331 By hunjo
07:33:08 ,  ภาพ  #63 By อ้วน สุ1000
07:33:11 ,  ภาพ  #8332 By hunjo
07:33:14 ,  ภาพ  #8333 By hunjo
07:33:29 ,  ภาพ  #64 By อ้วน สุ1000
07:33:38 ,  ภาพ  #65 By อ้วน สุ1000
07:33:44 ,  ภาพ  #66 By อ้วน สุ1000
07:33:51 ,  ภาพ  #67 By อ้วน สุ1000
07:33:59 ,  ภาพ  #68 By อ้วน สุ1000
07:34:12 ,  ภาพ  #69 By อ้วน สุ1000
07:34:19 ,  ภาพ  #70 By อ้วน สุ1000
07:34:40 ,  ภาพ  #71 By อ้วน สุ1000
07:34:40 ,  ภาพ  #72 By อ้วน สุ1000
07:34:41 ,  ภาพ  #73 By อ้วน สุ1000
07:36:39 ,  ภาพ  #74 By อ้วน สุ1000
07:36:40 ,  ภาพ  #75 By อ้วน สุ1000
07:36:52 ,  ภาพ  #76 By อ้วน สุ1000
07:37:03 ,  ภาพ  #77 By อ้วน สุ1000
07:37:05 ,  ภาพ  #78 By อ้วน สุ1000
07:37:07 ,  ภาพ  #79 By อ้วน สุ1000
07:37:15 ,  ภาพ  #80 By อ้วน สุ1000
07:37:15 ,  ภาพ  #81 By อ้วน สุ1000
07:37:18 ,  ภาพ  #82 By อ้วน สุ1000
07:37:21 ,  ภาพ  #83 By อ้วน สุ1000
07:37:27 ,  ภาพ  #84 By อ้วน สุ1000
07:37:28 ,  ภาพ  #85 By อ้วน สุ1000