ค้นรูป จากไฟล์ .GPX(garmin,strava) ที่บันทึกการปั่นในทริปนี้ของท่าน

(โดยระบบจะใช้วิธีเปรียบเทียบ ตำแหน่งเเละเวลาของท่านเทียบกับตำแหน่งของภาพ เพื่อค้นหาว่ารูปใดน่าจะเป็นรูปที่ถ่ายท่าน)


ระยะทางห่างจาก ช่างภาพ หน่วยเป็นเมตร เวลาห่างจากช่างภาพ หน่วยเวลาเป็นวินาที
 ,  ภาพ  #52029 By lekakata
 ,  ภาพ  #52032 By lekakata
 ,  ภาพ  #52033 By lekakata
 ,  ภาพ  #52034 By lekakata
 ,  ภาพ  #52035 By lekakata
 ,  ภาพ  #52036 By lekakata
 ,  ภาพ  #52037 By lekakata
 ,  ภาพ  #52038 By lekakata
 ,  ภาพ  #52039 By lekakata
 ,  ภาพ  #52040 By lekakata
 ,  ภาพ  #52041 By lekakata
 ,  ภาพ  #52042 By lekakata
 ,  ภาพ  #52043 By lekakata
 ,  ภาพ  #52044 By lekakata
 ,  ภาพ  #52045 By lekakata
 ,  ภาพ  #52046 By lekakata
 ,  ภาพ  #52047 By lekakata
 ,  ภาพ  #52048 By lekakata
 ,  ภาพ  #52049 By lekakata
 ,  ภาพ  #52050 By lekakata
 ,  ภาพ  #52051 By lekakata
06:51:48 ,  ภาพ  #52054 By lekakata
06:52:12 ,  ภาพ  #52055 By lekakata
06:55:32 ,  ภาพ  #52056 By lekakata
07:03:52 ,  ภาพ  #52057 By lekakata
07:04:35 ,  ภาพ  #52058 By lekakata
07:05:20 ,  ภาพ  #52059 By lekakata
07:06:29 ,  ภาพ  #52060 By lekakata
07:09:53 ,  ภาพ  #52061 By lekakata
07:10:27 ,  ภาพ  #52062 By lekakata
07:42:29 ,  ภาพ  #52063 By lekakata
07:42:54 ,  ภาพ  #52064 By lekakata
07:43:07 ,  ภาพ  #52065 By lekakata
07:47:35 ,  ภาพ  #52066 By lekakata
07:51:24 ,  ภาพ  #52067 By lekakata
07:51:38 ,  ภาพ  #52068 By lekakata
07:52:23 ,  ภาพ  #52069 By lekakata
08:07:24 ,  ภาพ  #52070 By lekakata
08:08:16 ,  ภาพ  #52071 By lekakata
08:09:47 ,  ภาพ  #52072 By lekakata
08:10:18 ,  ภาพ  #52073 By lekakata
08:10:31 ,  ภาพ  #52074 By lekakata
08:10:44 ,  ภาพ  #52075 By lekakata
08:11:16 ,  ภาพ  #52076 By lekakata
08:11:28 ,  ภาพ  #52077 By lekakata
08:11:42 ,  ภาพ  #52078 By lekakata
08:12:01 ,  ภาพ  #52079 By lekakata
08:12:16 ,  ภาพ  #52080 By lekakata
08:12:49 ,  ภาพ  #52081 By lekakata
08:17:39 ,  ภาพ  #52082 By lekakata
08:17:55 ,  ภาพ  #52083 By lekakata
08:18:14 ,  ภาพ  #52084 By lekakata
08:18:28 ,  ภาพ  #52085 By lekakata
08:18:39 ,  ภาพ  #52086 By lekakata
08:18:47 ,  ภาพ  #52087 By lekakata
08:19:50 ,  ภาพ  #52088 By lekakata
08:20:20 ,  ภาพ  #52089 By lekakata
08:20:32 ,  ภาพ  #52090 By lekakata
08:21:19 ,  ภาพ  #52091 By lekakata
08:23:39 ,  ภาพ  #52092 By lekakata
08:23:50 ,  ภาพ  #52093 By lekakata
08:24:31 ,  ภาพ  #52094 By lekakata
08:33:19 ,  ภาพ  #52095 By lekakata
08:33:52 ,  ภาพ  #52096 By lekakata
08:34:30 ,  ภาพ  #52097 By lekakata
08:37:46 ,  ภาพ  #52098 By lekakata
08:42:36 ,  ภาพ  #52099 By lekakata
08:47:34 ,  ภาพ  #52100 By lekakata
08:49:52 ,  ภาพ  #52101 By lekakata
08:54:49 ,  ภาพ  #52102 By lekakata
08:58:12 ,  ภาพ  #52103 By lekakata
09:00:39 ,  ภาพ  #52104 By lekakata
09:00:54 ,  ภาพ  #52105 By lekakata
09:01:34 ,  ภาพ  #52106 By lekakata
09:03:26 ,  ภาพ  #52107 By lekakata
09:05:50 ,  ภาพ  #52108 By lekakata
09:06:30 ,  ภาพ  #52109 By lekakata
09:06:54 ,  ภาพ  #52110 By lekakata
09:07:18 ,  ภาพ  #52111 By lekakata
09:08:12 ,  ภาพ  #52112 By lekakata
09:08:43 ,  ภาพ  #52113 By lekakata
09:09:26 ,  ภาพ  #52114 By lekakata
09:09:55 ,  ภาพ  #52115 By lekakata
09:10:29 ,  ภาพ  #52116 By lekakata
09:12:33 ,  ภาพ  #52117 By lekakata
09:15:14 ,  ภาพ  #52118 By lekakata
09:16:56 ,  ภาพ  #52119 By lekakata
09:20:24 ,  ภาพ  #52120 By lekakata
09:32:18 ,  ภาพ  #52121 By lekakata
09:37:10 ,  ภาพ  #52122 By lekakata
09:58:31 ,  ภาพ  #52123 By lekakata
09:58:43 ,  ภาพ  #52124 By lekakata
10:06:26 ,  ภาพ  #52125 By lekakata
10:08:09 ,  ภาพ  #52126 By lekakata
10:08:25 ,  ภาพ  #52127 By lekakata
10:08:46 ,  ภาพ  #52128 By lekakata
10:09:44 ,  ภาพ  #52129 By lekakata
10:11:46 ,  ภาพ  #52130 By lekakata
10:11:56 ,  ภาพ  #52131 By lekakata
10:12:14 ,  ภาพ  #52132 By lekakata
10:12:44 ,  ภาพ  #52133 By lekakata
10:14:08 ,  ภาพ  #52134 By lekakata
10:29:42 ,  ภาพ  #52135 By lekakata
10:29:54 ,  ภาพ  #52136 By lekakata
10:48:10 ,  ภาพ  #52137 By lekakata
10:48:52 ,  ภาพ  #52138 By lekakata
10:49:39 ,  ภาพ  #52139 By lekakata
10:49:56 ,  ภาพ  #52140 By lekakata
10:50:08 ,  ภาพ  #52141 By lekakata
10:50:58 ,  ภาพ  #52142 By lekakata
11:02:27 ,  ภาพ  #52143 By lekakata
11:02:36 ,  ภาพ  #52144 By lekakata
11:02:49 ,  ภาพ  #52145 By lekakata
11:03:23 ,  ภาพ  #52146 By lekakata
11:03:35 ,  ภาพ  #52147 By lekakata
11:12:14 ,  ภาพ  #52148 By lekakata
11:12:26 ,  ภาพ  #52149 By lekakata
11:15:03 ,  ภาพ  #52150 By lekakata
11:16:51 ,  ภาพ  #52151 By lekakata
11:25:29 ,  ภาพ  #52152 By lekakata
11:25:41 ,  ภาพ  #52153 By lekakata
11:25:54 ,  ภาพ  #52154 By lekakata
11:26:06 ,  ภาพ  #52155 By lekakata
11:29:26 ,  ภาพ  #52156 By lekakata
11:29:38 ,  ภาพ  #52157 By lekakata
11:32:41 ,  ภาพ  #52158 By lekakata
11:32:59 ,  ภาพ  #52159 By lekakata
11:33:26 ,  ภาพ  #52160 By lekakata
11:35:17 ,  ภาพ  #52161 By lekakata
11:38:04 ,  ภาพ  #52162 By lekakata
11:38:43 ,  ภาพ  #52163 By lekakata
11:39:09 ,  ภาพ  #52164 By lekakata
11:39:22 ,  ภาพ  #52165 By lekakata
11:39:34 ,  ภาพ  #52166 By lekakata
11:40:25 ,  ภาพ  #52167 By lekakata
12:02:25 ,  ภาพ  #52168 By lekakata
12:02:37 ,  ภาพ  #52169 By lekakata
12:03:01 ,  ภาพ  #52170 By lekakata
12:05:48 ,  ภาพ  #52171 By lekakata
12:06:03 ,  ภาพ  #52172 By lekakata
12:06:44 ,  ภาพ  #52173 By lekakata
12:06:56 ,  ภาพ  #52174 By lekakata
12:15:55 ,  ภาพ  #52175 By lekakata
12:16:09 ,  ภาพ  #52176 By lekakata
12:17:03 ,  ภาพ  #52177 By lekakata
12:17:15 ,  ภาพ  #52178 By lekakata
12:17:44 ,  ภาพ  #52179 By lekakata
12:18:17 ,  ภาพ  #52180 By lekakata
12:42:37 ,  ภาพ  #52181 By lekakata
12:47:14 ,  ภาพ  #52182 By lekakata
12:48:18 ,  ภาพ  #52183 By lekakata
12:48:43 ,  ภาพ  #52184 By lekakata
12:49:07 ,  ภาพ  #52185 By lekakata
12:49:21 ,  ภาพ  #52186 By lekakata
12:56:36 ,  ภาพ  #52187 By lekakata
12:56:48 ,  ภาพ  #52188 By lekakata
13:08:04 ,  ภาพ  #52189 By lekakata
13:11:21 ,  ภาพ  #52190 By lekakata
13:14:35 ,  ภาพ  #52191 By lekakata
13:15:02 ,  ภาพ  #52192 By lekakata
13:15:38 ,  ภาพ  #52193 By lekakata
13:16:00 ,  ภาพ  #52194 By lekakata
13:17:17 ,  ภาพ  #52195 By lekakata
13:52:13 ,  ภาพ  #52196 By lekakata
14:04:33 ,  ภาพ  #52030 By lekakata
14:50:43 ,  ภาพ  #52031 By lekakata
14:56:53 ,  ภาพ  #52197 By lekakata
14:57:06 ,  ภาพ  #52198 By lekakata
15:01:19 ,  ภาพ  #52199 By lekakata
15:20:29 ,  ภาพ  #52200 By lekakata
15:34:07 ,  ภาพ  #52201 By lekakata
15:34:48 ,  ภาพ  #52202 By lekakata
15:37:53 ,  ภาพ  #52203 By lekakata
00:20:27 ,  ภาพ  #52052 By lekakata
00:21:08 ,  ภาพ  #52053 By lekakata