ค้นรูป จากไฟล์ .GPX(garmin,strava) ที่บันทึกการปั่นในทริปนี้ของท่าน

(โดยระบบจะใช้วิธีเปรียบเทียบ ตำแหน่งเเละเวลาของท่านเทียบกับตำแหน่งของภาพ เพื่อค้นหาว่ารูปใดน่าจะเป็นรูปที่ถ่ายท่าน)


ระยะทางห่างจาก ช่างภาพ หน่วยเป็นเมตร เวลาห่างจากช่างภาพ หน่วยเวลาเป็นวินาที
 ,  ภาพ  #52028 By อ้วน สุ1000
 ,  ภาพ  #52029 By lekakata
 ,  ภาพ  #52032 By lekakata
 ,  ภาพ  #52033 By lekakata
 ,  ภาพ  #52034 By lekakata
 ,  ภาพ  #52035 By lekakata
 ,  ภาพ  #52036 By lekakata
 ,  ภาพ  #52037 By lekakata
 ,  ภาพ  #52038 By lekakata
 ,  ภาพ  #52039 By lekakata
 ,  ภาพ  #52040 By lekakata
 ,  ภาพ  #52041 By lekakata
 ,  ภาพ  #52042 By lekakata
 ,  ภาพ  #52043 By lekakata
 ,  ภาพ  #52044 By lekakata
 ,  ภาพ  #52045 By lekakata
 ,  ภาพ  #52046 By lekakata
 ,  ภาพ  #52047 By lekakata
 ,  ภาพ  #52048 By lekakata
 ,  ภาพ  #52049 By lekakata
 ,  ภาพ  #52050 By lekakata
 ,  ภาพ  #52051 By lekakata
11:30:26 ,  ภาพ  #41829 By อ้วน สุ1000
11:31:38 ,  ภาพ  #41830 By อ้วน สุ1000
11:32:03 ,  ภาพ  #41831 By อ้วน สุ1000
11:32:46 ,  ภาพ  #41832 By อ้วน สุ1000
11:32:46 ,  ภาพ  #41833 By อ้วน สุ1000
11:33:09 ,  ภาพ  #41834 By อ้วน สุ1000
05:51:41 ,  ภาพ  #42166 By อ้วน สุ1000
05:52:12 ,  ภาพ  #42167 By อ้วน สุ1000
05:52:15 ,  ภาพ  #42169 By อ้วน สุ1000
05:52:56 ,  ภาพ  #42170 By อ้วน สุ1000
05:52:58 ,  ภาพ  #42171 By อ้วน สุ1000
05:52:59 ,  ภาพ  #42173 By อ้วน สุ1000
05:53:08 ,  ภาพ  #42174 By อ้วน สุ1000
05:53:10 ,  ภาพ  #42175 By อ้วน สุ1000
05:53:53 ,  ภาพ  #42177 By อ้วน สุ1000
05:53:55 ,  ภาพ  #42178 By อ้วน สุ1000
05:54:06 ,  ภาพ  #42179 By อ้วน สุ1000
05:54:10 ,  ภาพ  #42181 By อ้วน สุ1000
05:59:18 ,  ภาพ  #42182 By อ้วน สุ1000
05:59:30 ,  ภาพ  #42183 By อ้วน สุ1000
05:59:39 ,  ภาพ  #42185 By อ้วน สุ1000
05:59:43 ,  ภาพ  #51030 By PRAVIT FOTO
05:59:48 ,  ภาพ  #42186 By อ้วน สุ1000
05:59:50 ,  ภาพ  #42187 By อ้วน สุ1000
06:00:01 ,  ภาพ  #42189 By อ้วน สุ1000
06:00:13 ,  ภาพ  #42190 By อ้วน สุ1000
06:00:27 ,  ภาพ  #51031 By PRAVIT FOTO
06:00:39 ,  ภาพ  #51032 By PRAVIT FOTO
06:00:41 ,  ภาพ  #42191 By อ้วน สุ1000
06:00:43 ,  ภาพ  #42193 By อ้วน สุ1000
06:00:59 ,  ภาพ  #51033 By PRAVIT FOTO
06:06:27 ,  ภาพ  #42194 By อ้วน สุ1000
06:09:03 ,  ภาพ  #42195 By อ้วน สุ1000
06:09:12 ,  ภาพ  #42196 By อ้วน สุ1000
06:09:27 ,  ภาพ  #42198 By อ้วน สุ1000
06:10:02 ,  ภาพ  #42199 By อ้วน สุ1000
06:10:29 ,  ภาพ  #42201 By อ้วน สุ1000
06:12:06 ,  ภาพ  #42202 By อ้วน สุ1000
06:12:16 ,  ภาพ  #42203 By อ้วน สุ1000
06:13:35 ,  ภาพ  #42204 By อ้วน สุ1000
06:14:00 ,  ภาพ  #42206 By อ้วน สุ1000
06:14:02 ,  ภาพ  #42207 By อ้วน สุ1000
06:14:10 ,  ภาพ  #51034 By PRAVIT FOTO
06:14:16 ,  ภาพ  #42208 By อ้วน สุ1000
06:14:36 ,  ภาพ  #42210 By อ้วน สุ1000
06:14:38 ,  ภาพ  #42211 By อ้วน สุ1000
06:15:18 ,  ภาพ  #42212 By อ้วน สุ1000
06:15:21 ,  ภาพ  #42214 By อ้วน สุ1000
06:15:47 ,  ภาพ  #51035 By PRAVIT FOTO
06:16:42 ,  ภาพ  #42215 By อ้วน สุ1000
06:16:46 ,  ภาพ  #42216 By อ้วน สุ1000
06:17:00 ,  ภาพ  #42217 By อ้วน สุ1000
06:17:02 ,  ภาพ  #42219 By อ้วน สุ1000
06:17:06 ,  ภาพ  #51036 By PRAVIT FOTO
06:17:09 ,  ภาพ  #42220 By อ้วน สุ1000
06:17:57 ,  ภาพ  #42222 By อ้วน สุ1000
06:18:00 ,  ภาพ  #51037 By PRAVIT FOTO
06:18:03 ,  ภาพ  #42223 By อ้วน สุ1000
06:18:12 ,  ภาพ  #42224 By อ้วน สุ1000
06:18:17 ,  ภาพ  #42226 By อ้วน สุ1000
06:18:27 ,  ภาพ  #42227 By อ้วน สุ1000
06:18:35 ,  ภาพ  #42228 By อ้วน สุ1000
06:18:50 ,  ภาพ  #51038 By PRAVIT FOTO
06:18:53 ,  ภาพ  #42229 By อ้วน สุ1000
06:19:05 ,  ภาพ  #42230 By อ้วน สุ1000
06:19:08 ,  ภาพ  #42231 By อ้วน สุ1000
06:19:15 ,  ภาพ  #42232 By อ้วน สุ1000
06:19:25 ,  ภาพ  #42233 By อ้วน สุ1000
06:19:27 ,  ภาพ  #42234 By อ้วน สุ1000
06:19:44 ,  ภาพ  #42235 By อ้วน สุ1000
06:19:46 ,  ภาพ  #42236 By อ้วน สุ1000
06:19:48 ,  ภาพ  #51039 By PRAVIT FOTO
06:19:55 ,  ภาพ  #51040 By PRAVIT FOTO
06:20:17 ,  ภาพ  #51041 By PRAVIT FOTO
06:20:19 ,  ภาพ  #42237 By อ้วน สุ1000
06:20:23 ,  ภาพ  #42238 By อ้วน สุ1000
06:20:25 ,  ภาพ  #42239 By อ้วน สุ1000
06:20:50 ,  ภาพ  #42240 By อ้วน สุ1000
06:20:52 ,  ภาพ  #42241 By อ้วน สุ1000
06:20:58 ,  ภาพ  #42242 By อ้วน สุ1000
06:21:01 ,  ภาพ  #42243 By อ้วน สุ1000
06:21:52 ,  ภาพ  #42244 By อ้วน สุ1000
06:21:54 ,  ภาพ  #42245 By อ้วน สุ1000
06:22:00 ,  ภาพ  #42246 By อ้วน สุ1000
06:22:02 ,  ภาพ  #42247 By อ้วน สุ1000
06:22:33 ,  ภาพ  #42248 By อ้วน สุ1000
06:22:35 ,  ภาพ  #42249 By อ้วน สุ1000
06:22:58 ,  ภาพ  #51042 By PRAVIT FOTO
06:23:08 ,  ภาพ  #42250 By อ้วน สุ1000
06:23:13 ,  ภาพ  #42251 By อ้วน สุ1000
06:23:38 ,  ภาพ  #42252 By อ้วน สุ1000
06:23:45 ,  ภาพ  #42253 By อ้วน สุ1000
06:24:10 ,  ภาพ  #51043 By PRAVIT FOTO
06:24:45 ,  ภาพ  #42254 By อ้วน สุ1000
06:24:46 ,  ภาพ  #42255 By อ้วน สุ1000
06:24:54 ,  ภาพ  #42256 By อ้วน สุ1000
06:24:54 ,  ภาพ  #42257 By อ้วน สุ1000
06:25:13 ,  ภาพ  #42258 By อ้วน สุ1000
06:25:36 ,  ภาพ  #51044 By PRAVIT FOTO
06:25:50 ,  ภาพ  #42259 By อ้วน สุ1000
06:25:52 ,  ภาพ  #42260 By อ้วน สุ1000
06:26:00 ,  ภาพ  #42261 By อ้วน สุ1000
06:26:27 ,  ภาพ  #42262 By อ้วน สุ1000
06:26:34 ,  ภาพ  #42263 By อ้วน สุ1000
06:26:49 ,  ภาพ  #42264 By อ้วน สุ1000
06:26:51 ,  ภาพ  #42265 By อ้วน สุ1000
06:27:13 ,  ภาพ  #42266 By อ้วน สุ1000
06:27:19 ,  ภาพ  #42267 By อ้วน สุ1000
06:27:28 ,  ภาพ  #42268 By อ้วน สุ1000
06:28:08 ,  ภาพ  #42269 By อ้วน สุ1000
06:28:10 ,  ภาพ  #42270 By อ้วน สุ1000
06:28:34 ,  ภาพ  #42271 By อ้วน สุ1000
06:30:15 ,  ภาพ  #42272 By อ้วน สุ1000
06:30:44 ,  ภาพ  #42273 By อ้วน สุ1000
06:31:10 ,  ภาพ  #42274 By อ้วน สุ1000
06:31:48 ,  ภาพ  #42275 By อ้วน สุ1000
06:31:55 ,  ภาพ  #42276 By อ้วน สุ1000
06:32:03 ,  ภาพ  #42277 By อ้วน สุ1000
06:32:48 ,  ภาพ  #42278 By อ้วน สุ1000
06:33:05 ,  ภาพ  #42279 By อ้วน สุ1000
06:33:08 ,  ภาพ  #42280 By อ้วน สุ1000
06:33:20 ,  ภาพ  #42281 By อ้วน สุ1000
06:33:27 ,  ภาพ  #42282 By อ้วน สุ1000
06:33:29 ,  ภาพ  #42283 By อ้วน สุ1000
06:33:40 ,  ภาพ  #42284 By อ้วน สุ1000
06:33:51 ,  ภาพ  #42285 By อ้วน สุ1000
06:34:10 ,  ภาพ  #42286 By อ้วน สุ1000
06:34:20 ,  ภาพ  #42287 By อ้วน สุ1000
06:34:34 ,  ภาพ  #42288 By อ้วน สุ1000
06:34:57 ,  ภาพ  #42289 By อ้วน สุ1000
06:35:00 ,  ภาพ  #42290 By อ้วน สุ1000
06:35:02 ,  ภาพ  #42291 By อ้วน สุ1000
06:35:31 ,  ภาพ  #42292 By อ้วน สุ1000
06:35:53 ,  ภาพ  #42293 By อ้วน สุ1000
06:36:15 ,  ภาพ  #42294 By อ้วน สุ1000
06:37:08 ,  ภาพ  #51045 By PRAVIT FOTO
06:37:17 ,  ภาพ  #51046 By PRAVIT FOTO
06:37:44 ,  ภาพ  #42295 By อ้วน สุ1000
06:37:52 ,  ภาพ  #42296 By อ้วน สุ1000
06:39:21 ,  ภาพ  #42297 By อ้วน สุ1000
06:39:35 ,  ภาพ  #42298 By อ้วน สุ1000
06:39:47 ,  ภาพ  #42299 By อ้วน สุ1000
06:39:57 ,  ภาพ  #51047 By PRAVIT FOTO
06:40:07 ,  ภาพ  #51048 By PRAVIT FOTO
06:41:10 ,  ภาพ  #42300 By อ้วน สุ1000
06:41:16 ,  ภาพ  #51049 By PRAVIT FOTO
06:44:23 ,  ภาพ  #51050 By PRAVIT FOTO
06:44:44 ,  ภาพ  #42305 By อ้วน สุ1000
06:44:48 ,  ภาพ  #42306 By อ้วน สุ1000
06:45:26 ,  ภาพ  #42307 By อ้วน สุ1000
06:46:07 ,  ภาพ  #42308 By อ้วน สุ1000
06:46:08 ,  ภาพ  #51051 By PRAVIT FOTO
06:46:14 ,  ภาพ  #51052 By PRAVIT FOTO
06:46:25 ,  ภาพ  #42309 By อ้วน สุ1000
06:46:28 ,  ภาพ  #42310 By อ้วน สุ1000
06:46:52 ,  ภาพ  #42311 By อ้วน สุ1000
06:47:30 ,  ภาพ  #42312 By อ้วน สุ1000
06:47:33 ,  ภาพ  #42313 By อ้วน สุ1000
06:47:50 ,  ภาพ  #42314 By อ้วน สุ1000
06:48:35 ,  ภาพ  #42315 By อ้วน สุ1000
06:48:55 ,  ภาพ  #51053 By PRAVIT FOTO
06:49:05 ,  ภาพ  #42316 By อ้วน สุ1000
06:49:22 ,  ภาพ  #42317 By อ้วน สุ1000
06:49:24 ,  ภาพ  #42318 By อ้วน สุ1000
06:50:00 ,  ภาพ  #42319 By อ้วน สุ1000
06:50:43 ,  ภาพ  #42320 By อ้วน สุ1000
06:50:50 ,  ภาพ  #42321 By อ้วน สุ1000
06:50:50 ,  ภาพ  #51054 By PRAVIT FOTO
06:50:51 ,  ภาพ  #42322 By อ้วน สุ1000
06:50:59 ,  ภาพ  #51055 By PRAVIT FOTO
06:51:08 ,  ภาพ  #42323 By อ้วน สุ1000
06:51:09 ,  ภาพ  #42324 By อ้วน สุ1000
06:51:48 ,  ภาพ  #52054 By lekakata
06:52:11 ,  ภาพ  #51056 By PRAVIT FOTO
06:52:12 ,  ภาพ  #52055 By lekakata
06:52:27 ,  ภาพ  #51057 By PRAVIT FOTO
06:52:28 ,  ภาพ  #42325 By อ้วน สุ1000
06:52:58 ,  ภาพ  #42326 By อ้วน สุ1000