ค้นรูป จากไฟล์ .GPX(garmin,strava) ที่บันทึกการปั่นในทริปนี้ของท่าน

(โดยระบบจะใช้วิธีเปรียบเทียบ ตำแหน่งเเละเวลาของท่านเทียบกับตำแหน่งของภาพ เพื่อค้นหาว่ารูปใดน่าจะเป็นรูปที่ถ่ายท่าน)


ระยะทางห่างจาก ช่างภาพ หน่วยเป็นเมตร เวลาห่างจากช่างภาพ หน่วยเวลาเป็นวินาที
05:53:16 ,  ภาพ  #41696 By narongkorn.eam
05:53:40 ,  ภาพ  #41697 By narongkorn.eam
05:54:10 ,  ภาพ  #41698 By narongkorn.eam
05:56:00 ,  ภาพ  #41699 By narongkorn.eam
05:56:56 ,  ภาพ  #41700 By narongkorn.eam
05:57:53 ,  ภาพ  #41701 By narongkorn.eam
05:59:12 ,  ภาพ  #41702 By narongkorn.eam
06:02:25 ,  ภาพ  #41703 By narongkorn.eam
06:03:33 ,  ภาพ  #41704 By narongkorn.eam
06:04:43 ,  ภาพ  #41705 By narongkorn.eam
06:05:49 ,  ภาพ  #41706 By narongkorn.eam
06:06:07 ,  ภาพ  #41707 By narongkorn.eam
06:08:56 ,  ภาพ  #41708 By narongkorn.eam
06:10:01 ,  ภาพ  #41709 By narongkorn.eam
06:12:10 ,  ภาพ  #41710 By narongkorn.eam
06:12:38 ,  ภาพ  #41711 By narongkorn.eam
06:13:44 ,  ภาพ  #41712 By narongkorn.eam
06:13:48 ,  ภาพ  #41713 By narongkorn.eam
06:15:10 ,  ภาพ  #41714 By narongkorn.eam
06:18:34 ,  ภาพ  #41715 By narongkorn.eam
06:19:54 ,  ภาพ  #41716 By narongkorn.eam
06:21:17 ,  ภาพ  #41717 By narongkorn.eam
06:22:47 ,  ภาพ  #41718 By narongkorn.eam
06:24:51 ,  ภาพ  #41719 By narongkorn.eam
06:25:17 ,  ภาพ  #41720 By narongkorn.eam
06:27:07 ,  ภาพ  #41721 By narongkorn.eam
06:29:20 ,  ภาพ  #41722 By narongkorn.eam
06:29:32 ,  ภาพ  #41723 By narongkorn.eam
06:30:32 ,  ภาพ  #41724 By narongkorn.eam
06:30:42 ,  ภาพ  #41725 By narongkorn.eam
06:30:55 ,  ภาพ  #41726 By narongkorn.eam
06:33:26 ,  ภาพ  #41727 By narongkorn.eam
06:34:25 ,  ภาพ  #41728 By narongkorn.eam
06:35:50 ,  ภาพ  #41729 By narongkorn.eam
06:37:15 ,  ภาพ  #41730 By narongkorn.eam
06:37:47 ,  ภาพ  #41731 By narongkorn.eam
06:39:53 ,  ภาพ  #41732 By narongkorn.eam
06:40:34 ,  ภาพ  #41733 By narongkorn.eam
06:43:00 ,  ภาพ  #41734 By narongkorn.eam
06:44:10 ,  ภาพ  #41735 By narongkorn.eam
06:45:20 ,  ภาพ  #41736 By narongkorn.eam
06:47:44 ,  ภาพ  #41737 By narongkorn.eam
06:47:48 ,  ภาพ  #41738 By narongkorn.eam
06:49:00 ,  ภาพ  #41739 By narongkorn.eam
07:01:15 ,  ภาพ  #41740 By narongkorn.eam
07:02:47 ,  ภาพ  #41741 By narongkorn.eam
07:03:22 ,  ภาพ  #41742 By narongkorn.eam
07:06:50 ,  ภาพ  #41743 By narongkorn.eam
07:07:06 ,  ภาพ  #41744 By narongkorn.eam
07:07:14 ,  ภาพ  #41745 By narongkorn.eam
07:09:51 ,  ภาพ  #41746 By narongkorn.eam
07:12:26 ,  ภาพ  #41747 By narongkorn.eam
07:12:45 ,  ภาพ  #41748 By narongkorn.eam
07:12:50 ,  ภาพ  #41749 By narongkorn.eam
07:13:04 ,  ภาพ  #41750 By narongkorn.eam
07:13:19 ,  ภาพ  #41751 By narongkorn.eam
07:13:34 ,  ภาพ  #41752 By narongkorn.eam
07:13:48 ,  ภาพ  #41753 By narongkorn.eam
07:13:50 ,  ภาพ  #41754 By narongkorn.eam
07:15:01 ,  ภาพ  #41755 By narongkorn.eam
07:18:44 ,  ภาพ  #41756 By narongkorn.eam
07:18:59 ,  ภาพ  #41757 By narongkorn.eam
07:19:35 ,  ภาพ  #41758 By narongkorn.eam
07:24:40 ,  ภาพ  #41759 By narongkorn.eam
07:27:45 ,  ภาพ  #41760 By narongkorn.eam
07:27:48 ,  ภาพ  #41761 By narongkorn.eam
07:28:46 ,  ภาพ  #41762 By narongkorn.eam
07:31:05 ,  ภาพ  #41763 By narongkorn.eam
07:31:44 ,  ภาพ  #41764 By narongkorn.eam
07:32:01 ,  ภาพ  #41765 By narongkorn.eam
07:32:59 ,  ภาพ  #41766 By narongkorn.eam
07:34:39 ,  ภาพ  #41767 By narongkorn.eam
07:35:12 ,  ภาพ  #41768 By narongkorn.eam
07:35:34 ,  ภาพ  #41769 By narongkorn.eam
07:36:40 ,  ภาพ  #41770 By narongkorn.eam
07:37:00 ,  ภาพ  #41771 By narongkorn.eam
07:37:06 ,  ภาพ  #41772 By narongkorn.eam
08:12:43 ,  ภาพ  #41773 By narongkorn.eam
08:14:24 ,  ภาพ  #41774 By narongkorn.eam
08:14:28 ,  ภาพ  #41775 By narongkorn.eam
08:15:03 ,  ภาพ  #41776 By narongkorn.eam
08:15:08 ,  ภาพ  #41777 By narongkorn.eam
08:15:18 ,  ภาพ  #41778 By narongkorn.eam
08:15:37 ,  ภาพ  #41779 By narongkorn.eam
08:15:51 ,  ภาพ  #41780 By narongkorn.eam
08:19:35 ,  ภาพ  #41781 By narongkorn.eam
08:20:03 ,  ภาพ  #41782 By narongkorn.eam
08:20:34 ,  ภาพ  #41783 By narongkorn.eam
08:20:36 ,  ภาพ  #41784 By narongkorn.eam
08:21:07 ,  ภาพ  #41785 By narongkorn.eam
08:21:07 ,  ภาพ  #41786 By narongkorn.eam
08:21:15 ,  ภาพ  #41787 By narongkorn.eam
08:21:17 ,  ภาพ  #41690 By narongkorn.eam
08:21:21 ,  ภาพ  #41788 By narongkorn.eam
08:21:28 ,  ภาพ  #41791 By narongkorn.eam
08:21:28 ,  ภาพ  #41792 By narongkorn.eam
08:21:31 ,  ภาพ  #41796 By narongkorn.eam
08:21:33 ,  ภาพ  #41789 By narongkorn.eam
08:21:34 ,  ภาพ  #41790 By narongkorn.eam
08:21:40 ,  ภาพ  #41793 By narongkorn.eam
08:21:43 ,  ภาพ  #41794 By narongkorn.eam
08:21:45 ,  ภาพ  #41795 By narongkorn.eam
08:21:48 ,  ภาพ  #41797 By narongkorn.eam
08:22:03 ,  ภาพ  #41798 By narongkorn.eam
08:22:11 ,  ภาพ  #41691 By narongkorn.eam
08:23:12 ,  ภาพ  #41799 By narongkorn.eam
08:23:13 ,  ภาพ  #41800 By narongkorn.eam
08:23:20 ,  ภาพ  #41801 By narongkorn.eam
08:23:37 ,  ภาพ  #41802 By narongkorn.eam
08:23:40 ,  ภาพ  #41803 By narongkorn.eam
08:24:29 ,  ภาพ  #41804 By narongkorn.eam
08:24:42 ,  ภาพ  #41805 By narongkorn.eam
08:25:46 ,  ภาพ  #41806 By narongkorn.eam
08:26:09 ,  ภาพ  #41807 By narongkorn.eam
08:27:30 ,  ภาพ  #41808 By narongkorn.eam
08:28:41 ,  ภาพ  #41809 By narongkorn.eam
08:28:59 ,  ภาพ  #41810 By narongkorn.eam
08:29:04 ,  ภาพ  #41811 By narongkorn.eam
08:29:21 ,  ภาพ  #41812 By narongkorn.eam
08:55:13 ,  ภาพ  #41813 By narongkorn.eam
08:57:10 ,  ภาพ  #41814 By narongkorn.eam
08:57:54 ,  ภาพ  #41815 By narongkorn.eam
08:58:25 ,  ภาพ  #41816 By narongkorn.eam
08:58:29 ,  ภาพ  #41817 By narongkorn.eam
08:59:17 ,  ภาพ  #41818 By narongkorn.eam
09:01:21 ,  ภาพ  #41819 By narongkorn.eam
09:02:58 ,  ภาพ  #41820 By narongkorn.eam
09:03:11 ,  ภาพ  #41821 By narongkorn.eam
09:03:45 ,  ภาพ  #41822 By narongkorn.eam
09:04:17 ,  ภาพ  #41692 By narongkorn.eam
09:13:21 ,  ภาพ  #41823 By narongkorn.eam
09:30:18 ,  ภาพ  #41824 By narongkorn.eam
09:31:38 ,  ภาพ  #41825 By narongkorn.eam
09:32:54 ,  ภาพ  #41826 By narongkorn.eam
09:33:40 ,  ภาพ  #41827 By narongkorn.eam
09:55:34 ,  ภาพ  #41828 By narongkorn.eam
10:25:29 ,  ภาพ  #41693 By narongkorn.eam
11:54:38 ,  ภาพ  #41694 By narongkorn.eam
11:55:23 ,  ภาพ  #41695 By narongkorn.eam