ค้นรูป จากไฟล์ .GPX(garmin,strava) ที่บันทึกการปั่นในทริปนี้ของท่าน

(โดยระบบจะใช้วิธีเปรียบเทียบ ตำแหน่งเเละเวลาของท่านเทียบกับตำแหน่งของภาพ เพื่อค้นหาว่ารูปใดน่าจะเป็นรูปที่ถ่ายท่าน)


ระยะทางห่างจาก ช่างภาพ หน่วยเป็นเมตร เวลาห่างจากช่างภาพ หน่วยเวลาเป็นวินาที
 ,  ภาพ  #41350 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41351 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41352 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41353 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41354 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41355 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41356 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41357 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41358 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41359 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41360 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41361 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41362 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41363 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41364 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41365 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41366 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41367 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41368 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41369 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41370 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41371 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41372 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41373 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41374 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41375 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41376 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41377 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41378 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41379 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41380 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41381 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41382 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41383 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41384 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41385 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41386 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41387 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41388 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41389 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41390 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41391 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41392 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41393 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41394 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41395 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41396 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41397 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41398 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41399 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41400 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41401 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41402 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41403 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41404 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41405 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41406 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41407 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41408 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41409 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41410 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41411 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41412 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41413 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41414 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41415 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41416 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41417 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41418 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41419 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41420 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41421 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41422 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41423 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41424 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41425 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41426 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41427 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41428 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41429 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41430 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41431 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41432 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41433 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41434 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41435 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41436 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41437 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41438 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41439 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41440 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41441 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41442 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41443 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41444 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41445 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41446 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41447 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41448 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41449 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41450 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41451 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41452 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41453 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41454 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41455 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41456 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41457 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41458 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41459 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41460 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41461 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41462 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41463 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41464 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41465 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41466 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41467 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41468 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41469 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41470 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41471 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41472 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41473 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41474 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41475 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41476 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41477 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41478 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41479 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41480 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41481 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41482 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41483 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41484 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41485 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41486 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41487 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41488 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41489 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41490 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41491 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41492 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41493 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41494 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41495 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41496 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41497 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41498 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41499 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41500 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41501 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41502 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41503 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41504 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41505 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41506 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41507 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41508 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41509 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41510 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41511 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41512 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41513 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41514 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41515 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41516 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41517 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41518 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41519 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41520 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41521 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41522 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41523 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41524 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41525 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41526 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41527 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41528 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41529 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41530 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41531 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41532 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41533 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41534 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41535 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41536 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41537 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41538 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41539 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41540 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41541 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41542 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41543 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41544 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41545 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41546 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41547 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41548 By anukom462375
 ,  ภาพ  #41549 By anukom462375