ค้นรูป จากไฟล์ .GPX(garmin,strava) ที่บันทึกการปั่นในทริปนี้ของท่าน

(โดยระบบจะใช้วิธีเปรียบเทียบ ตำแหน่งเเละเวลาของท่านเทียบกับตำแหน่งของภาพ เพื่อค้นหาว่ารูปใดน่าจะเป็นรูปที่ถ่ายท่าน)


ระยะทางห่างจาก ช่างภาพ หน่วยเป็นเมตร เวลาห่างจากช่างภาพ หน่วยเวลาเป็นวินาที
 ,  ภาพ  #40321 By veerubber
 ,  ภาพ  #40322 By veerubber
 ,  ภาพ  #40323 By veerubber
 ,  ภาพ  #40324 By veerubber
 ,  ภาพ  #40325 By veerubber
 ,  ภาพ  #40326 By veerubber
 ,  ภาพ  #40327 By veerubber
 ,  ภาพ  #40328 By veerubber
 ,  ภาพ  #40329 By veerubber
 ,  ภาพ  #40330 By veerubber
 ,  ภาพ  #40331 By veerubber
 ,  ภาพ  #40332 By veerubber
 ,  ภาพ  #40333 By veerubber
 ,  ภาพ  #40334 By veerubber
 ,  ภาพ  #40335 By veerubber
 ,  ภาพ  #40336 By veerubber
 ,  ภาพ  #40337 By veerubber
 ,  ภาพ  #40338 By veerubber
 ,  ภาพ  #40339 By veerubber
 ,  ภาพ  #40340 By veerubber
 ,  ภาพ  #40341 By veerubber
 ,  ภาพ  #40342 By veerubber
 ,  ภาพ  #40343 By veerubber
 ,  ภาพ  #40344 By veerubber
 ,  ภาพ  #40345 By veerubber
 ,  ภาพ  #40346 By veerubber
 ,  ภาพ  #40347 By veerubber
 ,  ภาพ  #40348 By veerubber
 ,  ภาพ  #40349 By veerubber
 ,  ภาพ  #40350 By veerubber
 ,  ภาพ  #40351 By veerubber
 ,  ภาพ  #40352 By veerubber
 ,  ภาพ  #40353 By veerubber
 ,  ภาพ  #40354 By veerubber
 ,  ภาพ  #40355 By veerubber
 ,  ภาพ  #40356 By veerubber
 ,  ภาพ  #40357 By veerubber
 ,  ภาพ  #40358 By veerubber
 ,  ภาพ  #40359 By veerubber
 ,  ภาพ  #40360 By veerubber
 ,  ภาพ  #40361 By veerubber
 ,  ภาพ  #40362 By veerubber
 ,  ภาพ  #40363 By veerubber
 ,  ภาพ  #40364 By veerubber
 ,  ภาพ  #40365 By veerubber
 ,  ภาพ  #40366 By veerubber
 ,  ภาพ  #40367 By veerubber
 ,  ภาพ  #40368 By veerubber
 ,  ภาพ  #40369 By veerubber
 ,  ภาพ  #40370 By veerubber
 ,  ภาพ  #40371 By veerubber
 ,  ภาพ  #40372 By veerubber
 ,  ภาพ  #40373 By veerubber
 ,  ภาพ  #40374 By veerubber
 ,  ภาพ  #40375 By veerubber
 ,  ภาพ  #40376 By veerubber
 ,  ภาพ  #40377 By veerubber
 ,  ภาพ  #40378 By veerubber
 ,  ภาพ  #40379 By veerubber
 ,  ภาพ  #40380 By veerubber
 ,  ภาพ  #40381 By veerubber
 ,  ภาพ  #40382 By veerubber
 ,  ภาพ  #40383 By veerubber
 ,  ภาพ  #40384 By veerubber
 ,  ภาพ  #40385 By veerubber
 ,  ภาพ  #40386 By veerubber
 ,  ภาพ  #40387 By veerubber
 ,  ภาพ  #40388 By veerubber
 ,  ภาพ  #40389 By veerubber
 ,  ภาพ  #40390 By veerubber
 ,  ภาพ  #40391 By veerubber
 ,  ภาพ  #40392 By veerubber
 ,  ภาพ  #40393 By veerubber
 ,  ภาพ  #40394 By veerubber
 ,  ภาพ  #40395 By veerubber
 ,  ภาพ  #40396 By veerubber
 ,  ภาพ  #40397 By veerubber
 ,  ภาพ  #40398 By veerubber
 ,  ภาพ  #40399 By veerubber
 ,  ภาพ  #40400 By veerubber
 ,  ภาพ  #40401 By veerubber
 ,  ภาพ  #40402 By veerubber
 ,  ภาพ  #40403 By veerubber
 ,  ภาพ  #40404 By veerubber
 ,  ภาพ  #40405 By veerubber
 ,  ภาพ  #40406 By veerubber
 ,  ภาพ  #40407 By veerubber
 ,  ภาพ  #40408 By veerubber
 ,  ภาพ  #40409 By veerubber
 ,  ภาพ  #40410 By veerubber
 ,  ภาพ  #40411 By veerubber
 ,  ภาพ  #40412 By veerubber
 ,  ภาพ  #40413 By veerubber
 ,  ภาพ  #40414 By veerubber
 ,  ภาพ  #40415 By veerubber
 ,  ภาพ  #40416 By veerubber
 ,  ภาพ  #40417 By veerubber
 ,  ภาพ  #40418 By veerubber
 ,  ภาพ  #40419 By veerubber
 ,  ภาพ  #40420 By veerubber
 ,  ภาพ  #40421 By veerubber
 ,  ภาพ  #40422 By veerubber
 ,  ภาพ  #40423 By veerubber
 ,  ภาพ  #40424 By veerubber
 ,  ภาพ  #40425 By veerubber
 ,  ภาพ  #40426 By veerubber
 ,  ภาพ  #40427 By veerubber
 ,  ภาพ  #40428 By veerubber
 ,  ภาพ  #40429 By veerubber
 ,  ภาพ  #40430 By veerubber
 ,  ภาพ  #40431 By veerubber
 ,  ภาพ  #40432 By veerubber
 ,  ภาพ  #40433 By veerubber
 ,  ภาพ  #40434 By veerubber
 ,  ภาพ  #40435 By veerubber
 ,  ภาพ  #40436 By veerubber
 ,  ภาพ  #40437 By veerubber
 ,  ภาพ  #40438 By veerubber
 ,  ภาพ  #40439 By veerubber
 ,  ภาพ  #40440 By veerubber
 ,  ภาพ  #40441 By veerubber
 ,  ภาพ  #40442 By veerubber
 ,  ภาพ  #40443 By veerubber
 ,  ภาพ  #40444 By veerubber
 ,  ภาพ  #40445 By veerubber
 ,  ภาพ  #40446 By veerubber
 ,  ภาพ  #40447 By veerubber
 ,  ภาพ  #40448 By veerubber
 ,  ภาพ  #40449 By veerubber
 ,  ภาพ  #40450 By veerubber
 ,  ภาพ  #40451 By veerubber
 ,  ภาพ  #40452 By veerubber
 ,  ภาพ  #40453 By veerubber
 ,  ภาพ  #40454 By veerubber
 ,  ภาพ  #40455 By veerubber
 ,  ภาพ  #40456 By veerubber
 ,  ภาพ  #40457 By veerubber
 ,  ภาพ  #40458 By veerubber
 ,  ภาพ  #40459 By veerubber
 ,  ภาพ  #40460 By veerubber
 ,  ภาพ  #40461 By veerubber
 ,  ภาพ  #40462 By veerubber
 ,  ภาพ  #40463 By veerubber
 ,  ภาพ  #40464 By veerubber
 ,  ภาพ  #40465 By veerubber
 ,  ภาพ  #40466 By veerubber
 ,  ภาพ  #40467 By veerubber
 ,  ภาพ  #40468 By veerubber
 ,  ภาพ  #40469 By veerubber
 ,  ภาพ  #40470 By veerubber
 ,  ภาพ  #40471 By veerubber
 ,  ภาพ  #40472 By veerubber
 ,  ภาพ  #40473 By veerubber
 ,  ภาพ  #40474 By veerubber
 ,  ภาพ  #40475 By veerubber
 ,  ภาพ  #40476 By veerubber
 ,  ภาพ  #40477 By veerubber
 ,  ภาพ  #40478 By veerubber
 ,  ภาพ  #40479 By veerubber
 ,  ภาพ  #40480 By veerubber
 ,  ภาพ  #40481 By veerubber
 ,  ภาพ  #40482 By veerubber
 ,  ภาพ  #40483 By veerubber
 ,  ภาพ  #40484 By veerubber
 ,  ภาพ  #40485 By veerubber
 ,  ภาพ  #40486 By veerubber
 ,  ภาพ  #40487 By veerubber
 ,  ภาพ  #40488 By veerubber
 ,  ภาพ  #40489 By veerubber
 ,  ภาพ  #40490 By veerubber
 ,  ภาพ  #40491 By veerubber
 ,  ภาพ  #40492 By veerubber
 ,  ภาพ  #40493 By veerubber
 ,  ภาพ  #40494 By veerubber
 ,  ภาพ  #40495 By veerubber
 ,  ภาพ  #40496 By veerubber
 ,  ภาพ  #40497 By veerubber
 ,  ภาพ  #40498 By veerubber
 ,  ภาพ  #40499 By veerubber
 ,  ภาพ  #40500 By veerubber
 ,  ภาพ  #40501 By veerubber
 ,  ภาพ  #40502 By veerubber
 ,  ภาพ  #40503 By veerubber
 ,  ภาพ  #40504 By veerubber
 ,  ภาพ  #40505 By veerubber
 ,  ภาพ  #40506 By veerubber
 ,  ภาพ  #40507 By veerubber
 ,  ภาพ  #40508 By veerubber
 ,  ภาพ  #40509 By veerubber
 ,  ภาพ  #40510 By veerubber