ค้นรูป จากไฟล์ .GPX(garmin,strava) ที่บันทึกการปั่นในทริปนี้ของท่าน

(โดยระบบจะใช้วิธีเปรียบเทียบ ตำแหน่งเเละเวลาของท่านเทียบกับตำแหน่งของภาพ เพื่อค้นหาว่ารูปใดน่าจะเป็นรูปที่ถ่ายท่าน)


ระยะทางห่างจาก ช่างภาพ หน่วยเป็นเมตร เวลาห่างจากช่างภาพ หน่วยเวลาเป็นวินาที
 ,  ภาพ  #40006 By pakchomtiger
 ,  ภาพ  #40007 By pakchomtiger
 ,  ภาพ  #40008 By pakchomtiger
 ,  ภาพ  #40009 By pakchomtiger
 ,  ภาพ  #40010 By pakchomtiger
 ,  ภาพ  #40011 By pakchomtiger
 ,  ภาพ  #40012 By pakchomtiger
 ,  ภาพ  #40013 By pakchomtiger
 ,  ภาพ  #40014 By pakchomtiger
16:56:42 ,  ภาพ  #40052 By pakchomtiger
08:14:50 ,  ภาพ  #40053 By pakchomtiger
08:14:50 ,  ภาพ  #40054 By pakchomtiger
08:14:56 ,  ภาพ  #40055 By pakchomtiger
08:14:56 ,  ภาพ  #40056 By pakchomtiger
08:14:56 ,  ภาพ  #40057 By pakchomtiger
08:14:57 ,  ภาพ  #40058 By pakchomtiger
08:14:58 ,  ภาพ  #40059 By pakchomtiger
08:14:58 ,  ภาพ  #40060 By pakchomtiger
08:15:01 ,  ภาพ  #40061 By pakchomtiger
08:15:05 ,  ภาพ  #40062 By pakchomtiger
08:15:10 ,  ภาพ  #40063 By pakchomtiger
08:15:20 ,  ภาพ  #40064 By pakchomtiger
08:15:53 ,  ภาพ  #40065 By pakchomtiger
08:15:57 ,  ภาพ  #40066 By pakchomtiger
08:16:02 ,  ภาพ  #40067 By pakchomtiger
08:16:05 ,  ภาพ  #40068 By pakchomtiger
08:16:05 ,  ภาพ  #40069 By pakchomtiger
08:16:09 ,  ภาพ  #40070 By pakchomtiger
08:16:15 ,  ภาพ  #40071 By pakchomtiger
08:16:16 ,  ภาพ  #40072 By pakchomtiger
08:16:18 ,  ภาพ  #40073 By pakchomtiger
08:16:20 ,  ภาพ  #40074 By pakchomtiger
08:16:41 ,  ภาพ  #40075 By pakchomtiger
08:16:47 ,  ภาพ  #40076 By pakchomtiger
08:16:51 ,  ภาพ  #40077 By pakchomtiger
08:16:54 ,  ภาพ  #40078 By pakchomtiger
08:16:56 ,  ภาพ  #40079 By pakchomtiger
08:16:59 ,  ภาพ  #40080 By pakchomtiger
08:17:03 ,  ภาพ  #40081 By pakchomtiger
08:17:14 ,  ภาพ  #40082 By pakchomtiger
08:17:14 ,  ภาพ  #40083 By pakchomtiger
08:17:20 ,  ภาพ  #40084 By pakchomtiger
08:17:32 ,  ภาพ  #40085 By pakchomtiger
08:17:32 ,  ภาพ  #40086 By pakchomtiger
08:17:32 ,  ภาพ  #40087 By pakchomtiger
08:17:47 ,  ภาพ  #40088 By pakchomtiger
08:17:47 ,  ภาพ  #40089 By pakchomtiger
08:17:52 ,  ภาพ  #40090 By pakchomtiger
08:18:01 ,  ภาพ  #40091 By pakchomtiger
08:18:01 ,  ภาพ  #40092 By pakchomtiger
08:18:14 ,  ภาพ  #40093 By pakchomtiger
08:18:14 ,  ภาพ  #40094 By pakchomtiger
08:18:23 ,  ภาพ  #40095 By pakchomtiger
08:18:23 ,  ภาพ  #40096 By pakchomtiger
08:18:31 ,  ภาพ  #40097 By pakchomtiger
08:18:35 ,  ภาพ  #40098 By pakchomtiger
08:26:31 ,  ภาพ  #40099 By pakchomtiger
08:27:15 ,  ภาพ  #40100 By pakchomtiger
08:27:19 ,  ภาพ  #40101 By pakchomtiger
08:28:35 ,  ภาพ  #40102 By pakchomtiger
08:28:46 ,  ภาพ  #40103 By pakchomtiger
08:29:17 ,  ภาพ  #40104 By pakchomtiger
08:29:25 ,  ภาพ  #40105 By pakchomtiger
08:29:33 ,  ภาพ  #40106 By pakchomtiger
08:29:43 ,  ภาพ  #40107 By pakchomtiger
08:30:23 ,  ภาพ  #40108 By pakchomtiger
08:32:19 ,  ภาพ  #40109 By pakchomtiger
08:32:25 ,  ภาพ  #40110 By pakchomtiger
08:32:47 ,  ภาพ  #40111 By pakchomtiger
08:32:54 ,  ภาพ  #40112 By pakchomtiger
08:35:50 ,  ภาพ  #40113 By pakchomtiger
08:35:57 ,  ภาพ  #40114 By pakchomtiger
08:36:27 ,  ภาพ  #40115 By pakchomtiger
08:36:28 ,  ภาพ  #40116 By pakchomtiger
08:36:28 ,  ภาพ  #40117 By pakchomtiger
08:36:29 ,  ภาพ  #40118 By pakchomtiger
08:36:29 ,  ภาพ  #40119 By pakchomtiger
08:36:30 ,  ภาพ  #40120 By pakchomtiger
08:41:39 ,  ภาพ  #40121 By pakchomtiger
08:41:39 ,  ภาพ  #40122 By pakchomtiger
08:41:39 ,  ภาพ  #40123 By pakchomtiger
08:42:02 ,  ภาพ  #40124 By pakchomtiger
08:42:20 ,  ภาพ  #40125 By pakchomtiger
08:42:27 ,  ภาพ  #40126 By pakchomtiger
08:42:28 ,  ภาพ  #40127 By pakchomtiger
08:42:31 ,  ภาพ  #40128 By pakchomtiger
08:46:56 ,  ภาพ  #40129 By pakchomtiger
08:47:13 ,  ภาพ  #40130 By pakchomtiger
08:47:22 ,  ภาพ  #40131 By pakchomtiger
08:48:16 ,  ภาพ  #40132 By pakchomtiger
08:48:20 ,  ภาพ  #40133 By pakchomtiger
08:51:59 ,  ภาพ  #40134 By pakchomtiger
08:52:22 ,  ภาพ  #40135 By pakchomtiger
08:52:44 ,  ภาพ  #40136 By pakchomtiger
08:53:54 ,  ภาพ  #40137 By pakchomtiger
08:54:11 ,  ภาพ  #40138 By pakchomtiger
08:56:42 ,  ภาพ  #40139 By pakchomtiger
08:58:23 ,  ภาพ  #40140 By pakchomtiger
08:58:38 ,  ภาพ  #40141 By pakchomtiger
08:58:54 ,  ภาพ  #40142 By pakchomtiger
08:59:43 ,  ภาพ  #40143 By pakchomtiger
08:59:53 ,  ภาพ  #40144 By pakchomtiger
09:00:03 ,  ภาพ  #40145 By pakchomtiger
09:03:00 ,  ภาพ  #40146 By pakchomtiger
09:03:26 ,  ภาพ  #40147 By pakchomtiger
09:04:20 ,  ภาพ  #40148 By pakchomtiger
09:04:27 ,  ภาพ  #40149 By pakchomtiger
09:04:49 ,  ภาพ  #40150 By pakchomtiger
09:07:11 ,  ภาพ  #40151 By pakchomtiger
09:07:29 ,  ภาพ  #40152 By pakchomtiger
09:08:54 ,  ภาพ  #40153 By pakchomtiger
09:09:27 ,  ภาพ  #40154 By pakchomtiger
09:09:45 ,  ภาพ  #40155 By pakchomtiger
09:10:31 ,  ภาพ  #40156 By pakchomtiger
09:10:48 ,  ภาพ  #40157 By pakchomtiger
09:13:07 ,  ภาพ  #40158 By pakchomtiger
09:13:49 ,  ภาพ  #40159 By pakchomtiger
09:14:20 ,  ภาพ  #40160 By pakchomtiger
09:15:21 ,  ภาพ  #40161 By pakchomtiger
09:16:10 ,  ภาพ  #40162 By pakchomtiger
09:17:00 ,  ภาพ  #40163 By pakchomtiger
09:17:52 ,  ภาพ  #40164 By pakchomtiger
09:18:03 ,  ภาพ  #40165 By pakchomtiger
09:19:56 ,  ภาพ  #40166 By pakchomtiger
09:20:37 ,  ภาพ  #40167 By pakchomtiger
09:21:59 ,  ภาพ  #40168 By pakchomtiger
09:22:16 ,  ภาพ  #40169 By pakchomtiger
09:22:27 ,  ภาพ  #40170 By pakchomtiger
09:22:29 ,  ภาพ  #40171 By pakchomtiger
09:22:54 ,  ภาพ  #40172 By pakchomtiger
09:23:15 ,  ภาพ  #40173 By pakchomtiger
09:23:22 ,  ภาพ  #40174 By pakchomtiger
09:23:27 ,  ภาพ  #40175 By pakchomtiger
09:23:57 ,  ภาพ  #40176 By pakchomtiger
09:24:32 ,  ภาพ  #40177 By pakchomtiger
09:24:53 ,  ภาพ  #40178 By pakchomtiger
09:24:57 ,  ภาพ  #40179 By pakchomtiger
09:48:20 ,  ภาพ  #40180 By pakchomtiger
10:21:03 ,  ภาพ  #40181 By pakchomtiger
10:26:55 ,  ภาพ  #40182 By pakchomtiger
10:37:20 ,  ภาพ  #40183 By pakchomtiger
10:37:20 ,  ภาพ  #40184 By pakchomtiger
10:37:20 ,  ภาพ  #40185 By pakchomtiger
10:44:11 ,  ภาพ  #40186 By pakchomtiger
10:44:12 ,  ภาพ  #40187 By pakchomtiger
10:45:11 ,  ภาพ  #40188 By pakchomtiger
10:45:21 ,  ภาพ  #40189 By pakchomtiger
10:45:21 ,  ภาพ  #40190 By pakchomtiger
10:45:36 ,  ภาพ  #40191 By pakchomtiger
10:48:29 ,  ภาพ  #40192 By pakchomtiger
10:52:11 ,  ภาพ  #40193 By pakchomtiger
10:52:15 ,  ภาพ  #40194 By pakchomtiger
10:52:16 ,  ภาพ  #40195 By pakchomtiger
10:52:27 ,  ภาพ  #40196 By pakchomtiger
10:52:34 ,  ภาพ  #40197 By pakchomtiger
10:54:30 ,  ภาพ  #40198 By pakchomtiger
10:57:39 ,  ภาพ  #40199 By pakchomtiger
10:57:43 ,  ภาพ  #40200 By pakchomtiger
11:01:10 ,  ภาพ  #40201 By pakchomtiger
11:01:21 ,  ภาพ  #40202 By pakchomtiger
11:01:55 ,  ภาพ  #40203 By pakchomtiger
11:02:12 ,  ภาพ  #40204 By pakchomtiger
11:02:42 ,  ภาพ  #40205 By pakchomtiger
11:02:59 ,  ภาพ  #40206 By pakchomtiger
11:02:59 ,  ภาพ  #40207 By pakchomtiger
11:03:04 ,  ภาพ  #40208 By pakchomtiger
11:06:40 ,  ภาพ  #40209 By pakchomtiger
11:07:20 ,  ภาพ  #40210 By pakchomtiger
11:07:23 ,  ภาพ  #40211 By pakchomtiger
11:08:23 ,  ภาพ  #40212 By pakchomtiger
11:11:32 ,  ภาพ  #40213 By pakchomtiger
11:11:32 ,  ภาพ  #40214 By pakchomtiger
11:11:41 ,  ภาพ  #40215 By pakchomtiger
11:11:54 ,  ภาพ  #40216 By pakchomtiger
11:15:26 ,  ภาพ  #40217 By pakchomtiger
11:16:09 ,  ภาพ  #40218 By pakchomtiger
11:16:29 ,  ภาพ  #40219 By pakchomtiger
11:17:46 ,  ภาพ  #40220 By pakchomtiger
11:18:34 ,  ภาพ  #40221 By pakchomtiger
11:19:21 ,  ภาพ  #40222 By pakchomtiger
11:19:27 ,  ภาพ  #40223 By pakchomtiger
11:19:40 ,  ภาพ  #40224 By pakchomtiger
11:22:25 ,  ภาพ  #40225 By pakchomtiger
11:22:40 ,  ภาพ  #40226 By pakchomtiger
11:24:57 ,  ภาพ  #40227 By pakchomtiger
11:24:58 ,  ภาพ  #40228 By pakchomtiger
11:24:58 ,  ภาพ  #40229 By pakchomtiger
11:25:00 ,  ภาพ  #40230 By pakchomtiger
11:25:07 ,  ภาพ  #40231 By pakchomtiger
11:25:11 ,  ภาพ  #40232 By pakchomtiger
11:25:11 ,  ภาพ  #40233 By pakchomtiger
11:25:12 ,  ภาพ  #40234 By pakchomtiger
11:25:12 ,  ภาพ  #40235 By pakchomtiger
11:25:42 ,  ภาพ  #40236 By pakchomtiger
11:26:15 ,  ภาพ  #40237 By pakchomtiger
11:26:20 ,  ภาพ  #40238 By pakchomtiger
11:27:21 ,  ภาพ  #40239 By pakchomtiger
11:27:51 ,  ภาพ  #40240 By pakchomtiger
11:27:51 ,  ภาพ  #40241 By pakchomtiger
11:27:51 ,  ภาพ  #40242 By pakchomtiger