ค้นรูป จากไฟล์ .GPX(garmin,strava) ที่บันทึกการปั่นในทริปนี้ของท่าน

(โดยระบบจะใช้วิธีเปรียบเทียบ ตำแหน่งเเละเวลาของท่านเทียบกับตำแหน่งของภาพ เพื่อค้นหาว่ารูปใดน่าจะเป็นรูปที่ถ่ายท่าน)


ระยะทางห่างจาก ช่างภาพ หน่วยเป็นเมตร เวลาห่างจากช่างภาพ หน่วยเวลาเป็นวินาที
 ,  ภาพ  #22636 By TC100
 ,  ภาพ  #22637 By TC100
 ,  ภาพ  #22638 By TC100
 ,  ภาพ  #22639 By TC100
 ,  ภาพ  #22640 By TC100
 ,  ภาพ  #22641 By TC100
 ,  ภาพ  #22642 By TC100
 ,  ภาพ  #22643 By TC100
 ,  ภาพ  #22644 By TC100
 ,  ภาพ  #22645 By TC100
 ,  ภาพ  #22646 By TC100
 ,  ภาพ  #22647 By TC100
 ,  ภาพ  #22648 By TC100
 ,  ภาพ  #22649 By TC100
 ,  ภาพ  #22650 By TC100
 ,  ภาพ  #22651 By TC100
 ,  ภาพ  #22652 By TC100
 ,  ภาพ  #22653 By TC100
 ,  ภาพ  #22654 By TC100
 ,  ภาพ  #22655 By TC100
 ,  ภาพ  #22656 By TC100
 ,  ภาพ  #22657 By TC100
 ,  ภาพ  #22658 By TC100
 ,  ภาพ  #22659 By TC100
 ,  ภาพ  #22660 By TC100
 ,  ภาพ  #22661 By TC100
 ,  ภาพ  #22662 By TC100
 ,  ภาพ  #22663 By TC100
 ,  ภาพ  #22664 By TC100
 ,  ภาพ  #22665 By TC100
 ,  ภาพ  #22666 By TC100
 ,  ภาพ  #22667 By TC100
 ,  ภาพ  #22668 By TC100
 ,  ภาพ  #22669 By TC100
 ,  ภาพ  #22670 By TC100
 ,  ภาพ  #22671 By TC100
 ,  ภาพ  #22672 By TC100
 ,  ภาพ  #22673 By TC100
 ,  ภาพ  #22674 By TC100
 ,  ภาพ  #22675 By TC100
 ,  ภาพ  #22676 By TC100
 ,  ภาพ  #22677 By TC100
 ,  ภาพ  #22678 By TC100
 ,  ภาพ  #22679 By TC100
 ,  ภาพ  #22680 By TC100
 ,  ภาพ  #22681 By TC100
 ,  ภาพ  #22682 By TC100
 ,  ภาพ  #22683 By TC100
 ,  ภาพ  #22684 By TC100
 ,  ภาพ  #22685 By TC100
 ,  ภาพ  #22686 By TC100
 ,  ภาพ  #22687 By TC100
 ,  ภาพ  #22688 By TC100
 ,  ภาพ  #22689 By TC100
 ,  ภาพ  #22690 By TC100
 ,  ภาพ  #22691 By TC100
 ,  ภาพ  #22692 By TC100
 ,  ภาพ  #22693 By TC100
 ,  ภาพ  #22694 By TC100
 ,  ภาพ  #22695 By TC100
 ,  ภาพ  #22696 By TC100
 ,  ภาพ  #22697 By TC100
 ,  ภาพ  #22698 By TC100
 ,  ภาพ  #22699 By TC100
 ,  ภาพ  #22700 By TC100
 ,  ภาพ  #22701 By TC100
 ,  ภาพ  #22702 By TC100
 ,  ภาพ  #22703 By TC100
 ,  ภาพ  #22704 By TC100
 ,  ภาพ  #22705 By TC100
 ,  ภาพ  #22706 By TC100
 ,  ภาพ  #22707 By TC100
 ,  ภาพ  #22708 By TC100
 ,  ภาพ  #22709 By TC100
 ,  ภาพ  #22710 By TC100
 ,  ภาพ  #22711 By TC100
 ,  ภาพ  #22712 By TC100
 ,  ภาพ  #22713 By TC100
 ,  ภาพ  #22714 By TC100
 ,  ภาพ  #22715 By TC100
 ,  ภาพ  #22716 By TC100
 ,  ภาพ  #22717 By TC100
 ,  ภาพ  #22718 By TC100
 ,  ภาพ  #22719 By TC100
 ,  ภาพ  #22720 By TC100
 ,  ภาพ  #22721 By TC100
 ,  ภาพ  #22722 By TC100
 ,  ภาพ  #22723 By TC100
 ,  ภาพ  #22724 By TC100
 ,  ภาพ  #22725 By TC100
 ,  ภาพ  #22726 By TC100
 ,  ภาพ  #22727 By TC100
 ,  ภาพ  #22728 By TC100
 ,  ภาพ  #22729 By TC100
 ,  ภาพ  #22730 By TC100
 ,  ภาพ  #22731 By TC100
 ,  ภาพ  #22732 By TC100
 ,  ภาพ  #22733 By TC100
 ,  ภาพ  #22734 By TC100
 ,  ภาพ  #22735 By TC100
 ,  ภาพ  #22736 By TC100
 ,  ภาพ  #22737 By TC100
 ,  ภาพ  #22738 By TC100
 ,  ภาพ  #22739 By TC100
 ,  ภาพ  #22740 By TC100
 ,  ภาพ  #22741 By TC100
 ,  ภาพ  #22742 By TC100
 ,  ภาพ  #22743 By TC100
 ,  ภาพ  #22744 By TC100
 ,  ภาพ  #22745 By TC100
 ,  ภาพ  #22746 By TC100
 ,  ภาพ  #22747 By TC100
 ,  ภาพ  #22748 By TC100
 ,  ภาพ  #22749 By TC100
 ,  ภาพ  #22750 By TC100
 ,  ภาพ  #22751 By TC100
 ,  ภาพ  #22752 By TC100
 ,  ภาพ  #22753 By TC100
 ,  ภาพ  #22754 By TC100
 ,  ภาพ  #22755 By TC100
 ,  ภาพ  #22756 By TC100
 ,  ภาพ  #22757 By TC100
 ,  ภาพ  #22758 By TC100
 ,  ภาพ  #22759 By TC100
 ,  ภาพ  #22760 By TC100
 ,  ภาพ  #22761 By TC100
 ,  ภาพ  #22762 By TC100
 ,  ภาพ  #22763 By TC100
 ,  ภาพ  #22764 By TC100
 ,  ภาพ  #22765 By TC100
 ,  ภาพ  #22766 By TC100
 ,  ภาพ  #22767 By TC100
 ,  ภาพ  #22768 By TC100
 ,  ภาพ  #22769 By TC100
 ,  ภาพ  #22770 By TC100
 ,  ภาพ  #22771 By TC100
 ,  ภาพ  #22772 By TC100
 ,  ภาพ  #22773 By TC100
 ,  ภาพ  #22774 By TC100
 ,  ภาพ  #22775 By TC100
 ,  ภาพ  #22776 By TC100
 ,  ภาพ  #22777 By TC100
 ,  ภาพ  #22778 By TC100
 ,  ภาพ  #22779 By TC100
 ,  ภาพ  #22780 By TC100
 ,  ภาพ  #22781 By TC100
 ,  ภาพ  #22782 By TC100
 ,  ภาพ  #22783 By TC100
 ,  ภาพ  #22784 By TC100
 ,  ภาพ  #22785 By TC100
 ,  ภาพ  #22786 By TC100
 ,  ภาพ  #22787 By TC100
 ,  ภาพ  #22788 By TC100
 ,  ภาพ  #22789 By TC100
 ,  ภาพ  #22790 By TC100
 ,  ภาพ  #22791 By TC100
 ,  ภาพ  #22792 By TC100
 ,  ภาพ  #22793 By TC100
 ,  ภาพ  #22794 By TC100
 ,  ภาพ  #22795 By TC100
 ,  ภาพ  #22796 By TC100
 ,  ภาพ  #22797 By TC100
 ,  ภาพ  #22798 By TC100
 ,  ภาพ  #22799 By TC100
 ,  ภาพ  #22800 By TC100
 ,  ภาพ  #22801 By TC100
 ,  ภาพ  #22802 By TC100
 ,  ภาพ  #22803 By TC100
 ,  ภาพ  #22804 By TC100
 ,  ภาพ  #22805 By TC100
 ,  ภาพ  #22806 By TC100
 ,  ภาพ  #22807 By TC100
 ,  ภาพ  #22808 By TC100
 ,  ภาพ  #22809 By TC100
 ,  ภาพ  #22810 By TC100
 ,  ภาพ  #22811 By TC100
 ,  ภาพ  #22812 By TC100
 ,  ภาพ  #22813 By TC100
 ,  ภาพ  #22814 By TC100
 ,  ภาพ  #22815 By TC100
 ,  ภาพ  #22816 By TC100
 ,  ภาพ  #22817 By TC100
 ,  ภาพ  #22818 By TC100
 ,  ภาพ  #22819 By TC100
 ,  ภาพ  #22820 By TC100
 ,  ภาพ  #22821 By TC100
 ,  ภาพ  #22822 By TC100
 ,  ภาพ  #22823 By TC100
 ,  ภาพ  #22824 By TC100
 ,  ภาพ  #22825 By TC100
 ,  ภาพ  #22826 By TC100
 ,  ภาพ  #22827 By TC100
 ,  ภาพ  #22828 By TC100
 ,  ภาพ  #22829 By TC100
 ,  ภาพ  #22830 By TC100
 ,  ภาพ  #22831 By TC100
 ,  ภาพ  #22832 By TC100
 ,  ภาพ  #22833 By TC100
 ,  ภาพ  #22834 By TC100
 ,  ภาพ  #22835 By TC100