ค้นรูป จากไฟล์ .GPX(garmin,strava) ที่บันทึกการปั่นในทริปนี้ของท่าน

(โดยระบบจะใช้วิธีเปรียบเทียบ ตำแหน่งเเละเวลาของท่านเทียบกับตำแหน่งของภาพ เพื่อค้นหาว่ารูปใดน่าจะเป็นรูปที่ถ่ายท่าน)


ระยะทางห่างจาก ช่างภาพ หน่วยเป็นเมตร เวลาห่างจากช่างภาพ หน่วยเวลาเป็นวินาที
 ,  ภาพ  #22036 By TC100
 ,  ภาพ  #22037 By TC100
 ,  ภาพ  #22038 By TC100
 ,  ภาพ  #22039 By TC100
 ,  ภาพ  #22040 By TC100
 ,  ภาพ  #22041 By TC100
 ,  ภาพ  #22042 By TC100
 ,  ภาพ  #22043 By TC100
 ,  ภาพ  #22044 By TC100
 ,  ภาพ  #22045 By TC100
 ,  ภาพ  #22046 By TC100
 ,  ภาพ  #22047 By TC100
 ,  ภาพ  #22048 By TC100
 ,  ภาพ  #22049 By TC100
 ,  ภาพ  #22050 By TC100
 ,  ภาพ  #22051 By TC100
 ,  ภาพ  #22052 By TC100
 ,  ภาพ  #22053 By TC100
 ,  ภาพ  #22054 By TC100
 ,  ภาพ  #22055 By TC100
 ,  ภาพ  #22056 By TC100
 ,  ภาพ  #22057 By TC100
 ,  ภาพ  #22058 By TC100
 ,  ภาพ  #22059 By TC100
 ,  ภาพ  #22060 By TC100
 ,  ภาพ  #22061 By TC100
 ,  ภาพ  #22062 By TC100
 ,  ภาพ  #22063 By TC100
 ,  ภาพ  #22064 By TC100
 ,  ภาพ  #22065 By TC100
 ,  ภาพ  #22066 By TC100
 ,  ภาพ  #22067 By TC100
 ,  ภาพ  #22068 By TC100
 ,  ภาพ  #22069 By TC100
 ,  ภาพ  #22070 By TC100
 ,  ภาพ  #22071 By TC100
 ,  ภาพ  #22072 By TC100
 ,  ภาพ  #22073 By TC100
 ,  ภาพ  #22074 By TC100
 ,  ภาพ  #22075 By TC100
 ,  ภาพ  #22076 By TC100
 ,  ภาพ  #22077 By TC100
 ,  ภาพ  #22078 By TC100
 ,  ภาพ  #22079 By TC100
 ,  ภาพ  #22080 By TC100
 ,  ภาพ  #22081 By TC100
 ,  ภาพ  #22082 By TC100
 ,  ภาพ  #22083 By TC100
 ,  ภาพ  #22084 By TC100
 ,  ภาพ  #22085 By TC100
 ,  ภาพ  #22086 By TC100
 ,  ภาพ  #22087 By TC100
 ,  ภาพ  #22088 By TC100
 ,  ภาพ  #22089 By TC100
 ,  ภาพ  #22090 By TC100
 ,  ภาพ  #22091 By TC100
 ,  ภาพ  #22092 By TC100
 ,  ภาพ  #22093 By TC100
 ,  ภาพ  #22094 By TC100
 ,  ภาพ  #22095 By TC100
 ,  ภาพ  #22096 By TC100
 ,  ภาพ  #22097 By TC100
 ,  ภาพ  #22098 By TC100
 ,  ภาพ  #22099 By TC100
 ,  ภาพ  #22100 By TC100
 ,  ภาพ  #22101 By TC100
 ,  ภาพ  #22102 By TC100
 ,  ภาพ  #22103 By TC100
 ,  ภาพ  #22104 By TC100
 ,  ภาพ  #22105 By TC100
 ,  ภาพ  #22106 By TC100
 ,  ภาพ  #22107 By TC100
 ,  ภาพ  #22108 By TC100
 ,  ภาพ  #22109 By TC100
 ,  ภาพ  #22110 By TC100
 ,  ภาพ  #22111 By TC100
 ,  ภาพ  #22112 By TC100
 ,  ภาพ  #22113 By TC100
 ,  ภาพ  #22114 By TC100
 ,  ภาพ  #22115 By TC100
 ,  ภาพ  #22116 By TC100
 ,  ภาพ  #22117 By TC100
 ,  ภาพ  #22118 By TC100
 ,  ภาพ  #22119 By TC100
 ,  ภาพ  #22120 By TC100
 ,  ภาพ  #22121 By TC100
 ,  ภาพ  #22122 By TC100
 ,  ภาพ  #22123 By TC100
 ,  ภาพ  #22124 By TC100
 ,  ภาพ  #22125 By TC100
 ,  ภาพ  #22126 By TC100
 ,  ภาพ  #22127 By TC100
 ,  ภาพ  #22128 By TC100
 ,  ภาพ  #22129 By TC100
 ,  ภาพ  #22130 By TC100
 ,  ภาพ  #22131 By TC100
 ,  ภาพ  #22132 By TC100
 ,  ภาพ  #22133 By TC100
 ,  ภาพ  #22134 By TC100
 ,  ภาพ  #22135 By TC100
 ,  ภาพ  #22136 By TC100
 ,  ภาพ  #22137 By TC100
 ,  ภาพ  #22138 By TC100
 ,  ภาพ  #22139 By TC100
 ,  ภาพ  #22140 By TC100
 ,  ภาพ  #22141 By TC100
 ,  ภาพ  #22142 By TC100
 ,  ภาพ  #22143 By TC100
 ,  ภาพ  #22144 By TC100
 ,  ภาพ  #22145 By TC100
 ,  ภาพ  #22146 By TC100
 ,  ภาพ  #22147 By TC100
 ,  ภาพ  #22148 By TC100
 ,  ภาพ  #22149 By TC100
 ,  ภาพ  #22150 By TC100
 ,  ภาพ  #22151 By TC100
 ,  ภาพ  #22152 By TC100
 ,  ภาพ  #22153 By TC100
 ,  ภาพ  #22154 By TC100
 ,  ภาพ  #22155 By TC100
 ,  ภาพ  #22156 By TC100
 ,  ภาพ  #22157 By TC100
 ,  ภาพ  #22158 By TC100
 ,  ภาพ  #22159 By TC100
 ,  ภาพ  #22160 By TC100
 ,  ภาพ  #22161 By TC100
 ,  ภาพ  #22162 By TC100
 ,  ภาพ  #22163 By TC100
 ,  ภาพ  #22164 By TC100
 ,  ภาพ  #22165 By TC100
 ,  ภาพ  #22166 By TC100
 ,  ภาพ  #22167 By TC100
 ,  ภาพ  #22168 By TC100
 ,  ภาพ  #22169 By TC100
 ,  ภาพ  #22170 By TC100
 ,  ภาพ  #22171 By TC100
 ,  ภาพ  #22172 By TC100
 ,  ภาพ  #22173 By TC100
 ,  ภาพ  #22174 By TC100
 ,  ภาพ  #22175 By TC100
 ,  ภาพ  #22176 By TC100
 ,  ภาพ  #22177 By TC100
 ,  ภาพ  #22178 By TC100
 ,  ภาพ  #22179 By TC100
 ,  ภาพ  #22180 By TC100
 ,  ภาพ  #22181 By TC100
 ,  ภาพ  #22182 By TC100
 ,  ภาพ  #22183 By TC100
 ,  ภาพ  #22184 By TC100
 ,  ภาพ  #22185 By TC100
 ,  ภาพ  #22186 By TC100
 ,  ภาพ  #22187 By TC100
 ,  ภาพ  #22188 By TC100
 ,  ภาพ  #22189 By TC100
 ,  ภาพ  #22190 By TC100
 ,  ภาพ  #22191 By TC100
 ,  ภาพ  #22192 By TC100
 ,  ภาพ  #22193 By TC100
 ,  ภาพ  #22194 By TC100
 ,  ภาพ  #22195 By TC100
 ,  ภาพ  #22196 By TC100
 ,  ภาพ  #22197 By TC100
 ,  ภาพ  #22198 By TC100
 ,  ภาพ  #22199 By TC100
 ,  ภาพ  #22200 By TC100
 ,  ภาพ  #22201 By TC100
 ,  ภาพ  #22202 By TC100
 ,  ภาพ  #22203 By TC100
 ,  ภาพ  #22204 By TC100
 ,  ภาพ  #22205 By TC100
 ,  ภาพ  #22206 By TC100
 ,  ภาพ  #22207 By TC100
 ,  ภาพ  #22208 By TC100
 ,  ภาพ  #22209 By TC100
 ,  ภาพ  #22210 By TC100
 ,  ภาพ  #22211 By TC100
 ,  ภาพ  #22212 By TC100
 ,  ภาพ  #22213 By TC100
 ,  ภาพ  #22214 By TC100
 ,  ภาพ  #22215 By TC100
 ,  ภาพ  #22216 By TC100
 ,  ภาพ  #22217 By TC100
 ,  ภาพ  #22218 By TC100
 ,  ภาพ  #22219 By TC100
 ,  ภาพ  #22220 By TC100
 ,  ภาพ  #22221 By TC100
 ,  ภาพ  #22222 By TC100
 ,  ภาพ  #22223 By TC100
 ,  ภาพ  #22224 By TC100
 ,  ภาพ  #22225 By TC100
 ,  ภาพ  #22226 By TC100
 ,  ภาพ  #22227 By TC100
 ,  ภาพ  #22228 By TC100
 ,  ภาพ  #22229 By TC100
 ,  ภาพ  #22230 By TC100
 ,  ภาพ  #22231 By TC100
 ,  ภาพ  #22232 By TC100
 ,  ภาพ  #22233 By TC100
 ,  ภาพ  #22234 By TC100
 ,  ภาพ  #22235 By TC100