ค้นรูป จากไฟล์ .GPX(garmin,strava) ที่บันทึกการปั่นในทริปนี้ของท่าน

(โดยระบบจะใช้วิธีเปรียบเทียบ ตำแหน่งเเละเวลาของท่านเทียบกับตำแหน่งของภาพ เพื่อค้นหาว่ารูปใดน่าจะเป็นรูปที่ถ่ายท่าน)


ระยะทางห่างจาก ช่างภาพ หน่วยเป็นเมตร เวลาห่างจากช่างภาพ หน่วยเวลาเป็นวินาที
10:01:07 ,  ภาพ  #39559 By ล้อกลม
10:01:10 ,  ภาพ  #37228 By ล้อกลม
10:01:10 ,  ภาพ  #37235 By ล้อกลม
10:01:10 ,  ภาพ  #37295 By ล้อกลม
10:01:10 ,  ภาพ  #37298 By ล้อกลม
10:01:11 ,  ภาพ  #39560 By ล้อกลม
10:01:12 ,  ภาพ  #39562 By ล้อกลม
10:01:13 ,  ภาพ  #39563 By ล้อกลม
10:01:14 ,  ภาพ  #39565 By ล้อกลม
10:01:15 ,  ภาพ  #39566 By ล้อกลม
10:01:16 ,  ภาพ  #37242 By ล้อกลม
10:01:16 ,  ภาพ  #37300 By ล้อกลม
10:01:17 ,  ภาพ  #39568 By ล้อกลม
10:01:19 ,  ภาพ  #39569 By ล้อกลม
10:01:20 ,  ภาพ  #39571 By ล้อกลม
10:01:21 ,  ภาพ  #39572 By ล้อกลม
10:01:27 ,  ภาพ  #37248 By ล้อกลม
10:01:27 ,  ภาพ  #37256 By ล้อกลม
10:01:27 ,  ภาพ  #39574 By ล้อกลม
10:01:27 ,  ภาพ  #39575 By ล้อกลม
10:01:27 ,  ภาพ  #37304 By ล้อกลม
10:01:27 ,  ภาพ  #37306 By ล้อกลม
10:01:34 ,  ภาพ  #37262 By ล้อกลม
10:01:34 ,  ภาพ  #37310 By ล้อกลม
10:01:39 ,  ภาพ  #37268 By ล้อกลม
10:01:39 ,  ภาพ  #37312 By ล้อกลม
10:01:47 ,  ภาพ  #37274 By ล้อกลม
10:01:47 ,  ภาพ  #37315 By ล้อกลม
10:01:53 ,  ภาพ  #37280 By ล้อกลม
10:01:53 ,  ภาพ  #37317 By ล้อกลม
10:01:56 ,  ภาพ  #37287 By ล้อกลม
10:01:56 ,  ภาพ  #37319 By ล้อกลม
10:01:59 ,  ภาพ  #37294 By ล้อกลม
10:01:59 ,  ภาพ  #37321 By ล้อกลม
10:02:06 ,  ภาพ  #37301 By ล้อกลม
10:02:06 ,  ภาพ  #37324 By ล้อกลม
10:02:07 ,  ภาพ  #37307 By ล้อกลม
10:02:07 ,  ภาพ  #37327 By ล้อกลม
10:02:15 ,  ภาพ  #37313 By ล้อกลม
10:02:15 ,  ภาพ  #37330 By ล้อกลม
10:02:18 ,  ภาพ  #37322 By ล้อกลม
10:02:18 ,  ภาพ  #37329 By ล้อกลม
10:02:18 ,  ภาพ  #37333 By ล้อกลม
10:02:18 ,  ภาพ  #37335 By ล้อกลม
10:02:20 ,  ภาพ  #37336 By ล้อกลม
10:02:20 ,  ภาพ  #37338 By ล้อกลม
10:02:22 ,  ภาพ  #37341 By ล้อกลม
10:02:22 ,  ภาพ  #37342 By ล้อกลม
10:02:31 ,  ภาพ  #37345 By ล้อกลม
10:02:31 ,  ภาพ  #37350 By ล้อกลม
10:02:34 ,  ภาพ  #37347 By ล้อกลม
10:02:34 ,  ภาพ  #37357 By ล้อกลม
10:02:39 ,  ภาพ  #37351 By ล้อกลม
10:02:39 ,  ภาพ  #37362 By ล้อกลม
10:02:43 ,  ภาพ  #37353 By ล้อกลม
10:02:43 ,  ภาพ  #37369 By ล้อกลม
10:02:50 ,  ภาพ  #37376 By ล้อกลม
10:02:50 ,  ภาพ  #37356 By ล้อกลม
10:02:50 ,  ภาพ  #37358 By ล้อกลม
10:03:12 ,  ภาพ  #37387 By ล้อกลม
10:03:12 ,  ภาพ  #37361 By ล้อกลม
10:03:18 ,  ภาพ  #37390 By ล้อกลม
10:03:18 ,  ภาพ  #37364 By ล้อกลม
10:03:24 ,  ภาพ  #37394 By ล้อกลม
10:03:24 ,  ภาพ  #37366 By ล้อกลม
10:03:30 ,  ภาพ  #37397 By ล้อกลม
10:03:30 ,  ภาพ  #37370 By ล้อกลม
10:03:35 ,  ภาพ  #37401 By ล้อกลม
10:03:35 ,  ภาพ  #37372 By ล้อกลม
10:03:39 ,  ภาพ  #37203 By ล้อกลม
10:03:39 ,  ภาพ  #37375 By ล้อกลม
10:03:41 ,  ภาพ  #37377 By ล้อกลม
10:03:41 ,  ภาพ  #37207 By ล้อกลม
10:03:45 ,  ภาพ  #37379 By ล้อกลม
10:03:45 ,  ภาพ  #37212 By ล้อกลม
10:03:48 ,  ภาพ  #37382 By ล้อกลม
10:03:48 ,  ภาพ  #37218 By ล้อกลม
10:03:53 ,  ภาพ  #37384 By ล้อกลม
10:03:53 ,  ภาพ  #37224 By ล้อกลม
10:04:01 ,  ภาพ  #37385 By ล้อกลม
10:04:01 ,  ภาพ  #37232 By ล้อกลม
10:04:03 ,  ภาพ  #37392 By ล้อกลม
10:04:03 ,  ภาพ  #37239 By ล้อกลม
10:04:04 ,  ภาพ  #37395 By ล้อกลม
10:04:04 ,  ภาพ  #37245 By ล้อกลม
10:04:09 ,  ภาพ  #37398 By ล้อกลม
10:04:09 ,  ภาพ  #37400 By ล้อกลม
10:04:09 ,  ภาพ  #37252 By ล้อกลม
10:04:09 ,  ภาพ  #37259 By ล้อกลม
10:04:43 ,  ภาพ  #37403 By ล้อกลม
10:04:43 ,  ภาพ  #37405 By ล้อกลม
10:04:43 ,  ภาพ  #37265 By ล้อกลม
10:04:43 ,  ภาพ  #37271 By ล้อกลม
10:04:46 ,  ภาพ  #37407 By ล้อกลม
10:04:46 ,  ภาพ  #37279 By ล้อกลม
10:04:52 ,  ภาพ  #37409 By ล้อกลม
10:04:52 ,  ภาพ  #37285 By ล้อกลม
10:04:57 ,  ภาพ  #37411 By ล้อกลม
10:04:57 ,  ภาพ  #37291 By ล้อกลม
10:05:01 ,  ภาพ  #37413 By ล้อกลม
10:05:01 ,  ภาพ  #37415 By ล้อกลม
10:05:01 ,  ภาพ  #37296 By ล้อกลม
10:05:01 ,  ภาพ  #37303 By ล้อกลม
10:05:07 ,  ภาพ  #37416 By ล้อกลม
10:05:07 ,  ภาพ  #37309 By ล้อกลม
10:05:09 ,  ภาพ  #37418 By ล้อกลม
10:05:09 ,  ภาพ  #37314 By ล้อกลม
10:05:10 ,  ภาพ  #37420 By ล้อกลม
10:05:10 ,  ภาพ  #37320 By ล้อกลม
10:05:13 ,  ภาพ  #37422 By ล้อกลม
10:05:13 ,  ภาพ  #37326 By ล้อกลม
10:05:18 ,  ภาพ  #37424 By ล้อกลม
10:05:18 ,  ภาพ  #37426 By ล้อกลม
10:05:18 ,  ภาพ  #37332 By ล้อกลม
10:05:18 ,  ภาพ  #37339 By ล้อกลม
10:06:20 ,  ภาพ  #37427 By ล้อกลม
10:06:20 ,  ภาพ  #37343 By ล้อกลม
10:06:25 ,  ภาพ  #37429 By ล้อกลม
10:06:25 ,  ภาพ  #37348 By ล้อกลม
10:06:31 ,  ภาพ  #37431 By ล้อกลม
10:06:31 ,  ภาพ  #37354 By ล้อกลม
10:06:46 ,  ภาพ  #37433 By ล้อกลม
10:06:46 ,  ภาพ  #37359 By ล้อกลม
10:07:01 ,  ภาพ  #37436 By ล้อกลม
10:07:01 ,  ภาพ  #37367 By ล้อกลม
10:07:02 ,  ภาพ  #37380 By ล้อกลม
10:07:02 ,  ภาพ  #37438 By ล้อกลม
10:07:02 ,  ภาพ  #37441 By ล้อกลม
10:07:02 ,  ภาพ  #37373 By ล้อกลม
10:23:34 ,  ภาพ  #39577 By ล้อกลม
10:23:46 ,  ภาพ  #39578 By ล้อกลม
10:23:47 ,  ภาพ  #39580 By ล้อกลม
10:23:48 ,  ภาพ  #39581 By ล้อกลม
10:23:49 ,  ภาพ  #39583 By ล้อกลม
10:23:50 ,  ภาพ  #39584 By ล้อกลม
10:23:50 ,  ภาพ  #39586 By ล้อกลม
10:24:44 ,  ภาพ  #39587 By ล้อกลม
10:24:46 ,  ภาพ  #39589 By ล้อกลม
10:24:46 ,  ภาพ  #39591 By ล้อกลม
10:24:47 ,  ภาพ  #39592 By ล้อกลม
10:24:48 ,  ภาพ  #39594 By ล้อกลม
10:24:58 ,  ภาพ  #39595 By ล้อกลม
10:25:33 ,  ภาพ  #39597 By ล้อกลม
10:25:36 ,  ภาพ  #39598 By ล้อกลม
10:25:37 ,  ภาพ  #39600 By ล้อกลม
10:25:40 ,  ภาพ  #39602 By ล้อกลม
10:25:41 ,  ภาพ  #39604 By ล้อกลม
10:25:57 ,  ภาพ  #39605 By ล้อกลม
10:26:10 ,  ภาพ  #39607 By ล้อกลม
10:26:15 ,  ภาพ  #39608 By ล้อกลม
10:26:16 ,  ภาพ  #39609 By ล้อกลม
10:26:22 ,  ภาพ  #39610 By ล้อกลม
10:26:23 ,  ภาพ  #39611 By ล้อกลม
10:26:42 ,  ภาพ  #39612 By ล้อกลม
10:26:44 ,  ภาพ  #39613 By ล้อกลม