ค้นรูป จากไฟล์ .GPX(garmin,strava) ที่บันทึกการปั่นในทริปนี้ของท่าน

(โดยระบบจะใช้วิธีเปรียบเทียบ ตำแหน่งเเละเวลาของท่านเทียบกับตำแหน่งของภาพ เพื่อค้นหาว่ารูปใดน่าจะเป็นรูปที่ถ่ายท่าน)


ระยะทางห่างจาก ช่างภาพ หน่วยเป็นเมตร เวลาห่างจากช่างภาพ หน่วยเวลาเป็นวินาที
 ,  ภาพ  #22436 By TC100
 ,  ภาพ  #22437 By TC100
 ,  ภาพ  #22438 By TC100
 ,  ภาพ  #22439 By TC100
 ,  ภาพ  #22440 By TC100
 ,  ภาพ  #22441 By TC100
 ,  ภาพ  #22442 By TC100
 ,  ภาพ  #22443 By TC100
 ,  ภาพ  #22444 By TC100
 ,  ภาพ  #22445 By TC100
 ,  ภาพ  #22446 By TC100
 ,  ภาพ  #22447 By TC100
 ,  ภาพ  #22448 By TC100
 ,  ภาพ  #22449 By TC100
 ,  ภาพ  #22450 By TC100
 ,  ภาพ  #22451 By TC100
 ,  ภาพ  #22452 By TC100
 ,  ภาพ  #22453 By TC100
 ,  ภาพ  #22454 By TC100
 ,  ภาพ  #22455 By TC100
 ,  ภาพ  #22456 By TC100
 ,  ภาพ  #22457 By TC100
 ,  ภาพ  #22458 By TC100
 ,  ภาพ  #22459 By TC100
 ,  ภาพ  #22460 By TC100
 ,  ภาพ  #22461 By TC100
 ,  ภาพ  #22462 By TC100
 ,  ภาพ  #22463 By TC100
 ,  ภาพ  #22464 By TC100
 ,  ภาพ  #22465 By TC100
 ,  ภาพ  #22466 By TC100
 ,  ภาพ  #22467 By TC100
 ,  ภาพ  #22468 By TC100
 ,  ภาพ  #22469 By TC100
 ,  ภาพ  #22470 By TC100
 ,  ภาพ  #22471 By TC100
 ,  ภาพ  #22472 By TC100
 ,  ภาพ  #22473 By TC100
 ,  ภาพ  #22474 By TC100
 ,  ภาพ  #22475 By TC100
 ,  ภาพ  #22476 By TC100
 ,  ภาพ  #22477 By TC100
 ,  ภาพ  #22478 By TC100
 ,  ภาพ  #22479 By TC100
 ,  ภาพ  #22480 By TC100
 ,  ภาพ  #22481 By TC100
 ,  ภาพ  #22482 By TC100
 ,  ภาพ  #22483 By TC100
 ,  ภาพ  #22484 By TC100
 ,  ภาพ  #22485 By TC100
 ,  ภาพ  #22486 By TC100
 ,  ภาพ  #22487 By TC100
 ,  ภาพ  #22488 By TC100
 ,  ภาพ  #22489 By TC100
 ,  ภาพ  #22490 By TC100
 ,  ภาพ  #22491 By TC100
 ,  ภาพ  #22492 By TC100
 ,  ภาพ  #22493 By TC100
 ,  ภาพ  #22494 By TC100
 ,  ภาพ  #22495 By TC100
 ,  ภาพ  #22496 By TC100
 ,  ภาพ  #22497 By TC100
 ,  ภาพ  #22498 By TC100
 ,  ภาพ  #22499 By TC100
 ,  ภาพ  #22500 By TC100
 ,  ภาพ  #22501 By TC100
 ,  ภาพ  #22502 By TC100
 ,  ภาพ  #22503 By TC100
 ,  ภาพ  #22504 By TC100
 ,  ภาพ  #22505 By TC100
 ,  ภาพ  #22506 By TC100
 ,  ภาพ  #22507 By TC100
 ,  ภาพ  #22508 By TC100
 ,  ภาพ  #22509 By TC100
 ,  ภาพ  #22510 By TC100
 ,  ภาพ  #22511 By TC100
 ,  ภาพ  #22512 By TC100
 ,  ภาพ  #22513 By TC100
 ,  ภาพ  #22514 By TC100
 ,  ภาพ  #22515 By TC100
 ,  ภาพ  #22516 By TC100
 ,  ภาพ  #22517 By TC100
 ,  ภาพ  #22518 By TC100
 ,  ภาพ  #22519 By TC100
 ,  ภาพ  #22520 By TC100
 ,  ภาพ  #22521 By TC100
 ,  ภาพ  #22522 By TC100
 ,  ภาพ  #22523 By TC100
 ,  ภาพ  #22524 By TC100
 ,  ภาพ  #22525 By TC100
 ,  ภาพ  #22526 By TC100
 ,  ภาพ  #22527 By TC100
 ,  ภาพ  #22528 By TC100
 ,  ภาพ  #22529 By TC100
 ,  ภาพ  #22530 By TC100
 ,  ภาพ  #22531 By TC100
 ,  ภาพ  #22532 By TC100
 ,  ภาพ  #22533 By TC100
 ,  ภาพ  #22534 By TC100
 ,  ภาพ  #22535 By TC100
 ,  ภาพ  #22536 By TC100
 ,  ภาพ  #22537 By TC100
 ,  ภาพ  #22538 By TC100
 ,  ภาพ  #22539 By TC100
 ,  ภาพ  #22540 By TC100
 ,  ภาพ  #22541 By TC100
 ,  ภาพ  #22542 By TC100
 ,  ภาพ  #22543 By TC100
 ,  ภาพ  #22544 By TC100
 ,  ภาพ  #22545 By TC100
 ,  ภาพ  #22546 By TC100
 ,  ภาพ  #22547 By TC100
 ,  ภาพ  #22548 By TC100
 ,  ภาพ  #22549 By TC100
 ,  ภาพ  #22550 By TC100
 ,  ภาพ  #22551 By TC100
 ,  ภาพ  #22552 By TC100
 ,  ภาพ  #22553 By TC100
 ,  ภาพ  #22554 By TC100
 ,  ภาพ  #22555 By TC100
 ,  ภาพ  #22556 By TC100
 ,  ภาพ  #22557 By TC100
 ,  ภาพ  #22558 By TC100
 ,  ภาพ  #22559 By TC100
 ,  ภาพ  #22560 By TC100
 ,  ภาพ  #22561 By TC100
 ,  ภาพ  #22562 By TC100
 ,  ภาพ  #22563 By TC100
 ,  ภาพ  #22564 By TC100
 ,  ภาพ  #22565 By TC100
 ,  ภาพ  #22566 By TC100
 ,  ภาพ  #22567 By TC100
 ,  ภาพ  #22568 By TC100
 ,  ภาพ  #22569 By TC100
 ,  ภาพ  #22570 By TC100
 ,  ภาพ  #22571 By TC100
 ,  ภาพ  #22572 By TC100
 ,  ภาพ  #22573 By TC100
 ,  ภาพ  #22574 By TC100
 ,  ภาพ  #22575 By TC100
 ,  ภาพ  #22576 By TC100
 ,  ภาพ  #22577 By TC100
 ,  ภาพ  #22578 By TC100
 ,  ภาพ  #22579 By TC100
 ,  ภาพ  #22580 By TC100
 ,  ภาพ  #22581 By TC100
 ,  ภาพ  #22582 By TC100
 ,  ภาพ  #22583 By TC100
 ,  ภาพ  #22584 By TC100
 ,  ภาพ  #22585 By TC100
 ,  ภาพ  #22586 By TC100
 ,  ภาพ  #22587 By TC100
 ,  ภาพ  #22588 By TC100
 ,  ภาพ  #22589 By TC100
 ,  ภาพ  #22590 By TC100
 ,  ภาพ  #22591 By TC100
 ,  ภาพ  #22592 By TC100
 ,  ภาพ  #22593 By TC100
 ,  ภาพ  #22594 By TC100
 ,  ภาพ  #22595 By TC100
 ,  ภาพ  #22596 By TC100
 ,  ภาพ  #22597 By TC100
 ,  ภาพ  #22598 By TC100
 ,  ภาพ  #22599 By TC100
 ,  ภาพ  #22600 By TC100
 ,  ภาพ  #22601 By TC100
 ,  ภาพ  #22602 By TC100
 ,  ภาพ  #22603 By TC100
 ,  ภาพ  #22604 By TC100
 ,  ภาพ  #22605 By TC100
 ,  ภาพ  #22606 By TC100
 ,  ภาพ  #22607 By TC100
 ,  ภาพ  #22608 By TC100
 ,  ภาพ  #22609 By TC100
 ,  ภาพ  #22610 By TC100
 ,  ภาพ  #22611 By TC100
 ,  ภาพ  #22612 By TC100
 ,  ภาพ  #22613 By TC100
 ,  ภาพ  #22614 By TC100
 ,  ภาพ  #22615 By TC100
 ,  ภาพ  #22616 By TC100
 ,  ภาพ  #22617 By TC100
 ,  ภาพ  #22618 By TC100
 ,  ภาพ  #22619 By TC100
 ,  ภาพ  #22620 By TC100
 ,  ภาพ  #22621 By TC100
 ,  ภาพ  #22622 By TC100
 ,  ภาพ  #22623 By TC100
 ,  ภาพ  #22624 By TC100
 ,  ภาพ  #22625 By TC100
 ,  ภาพ  #22626 By TC100
 ,  ภาพ  #22627 By TC100
 ,  ภาพ  #22628 By TC100
 ,  ภาพ  #22629 By TC100
 ,  ภาพ  #22630 By TC100
 ,  ภาพ  #22631 By TC100
 ,  ภาพ  #22632 By TC100
 ,  ภาพ  #22633 By TC100
 ,  ภาพ  #22634 By TC100
 ,  ภาพ  #22635 By TC100