ค้นรูป จากไฟล์ .GPX(garmin,strava) ที่บันทึกการปั่นในทริปนี้ของท่าน

(โดยระบบจะใช้วิธีเปรียบเทียบ ตำแหน่งเเละเวลาของท่านเทียบกับตำแหน่งของภาพ เพื่อค้นหาว่ารูปใดน่าจะเป็นรูปที่ถ่ายท่าน)


ระยะทางห่างจาก ช่างภาพ หน่วยเป็นเมตร เวลาห่างจากช่างภาพ หน่วยเวลาเป็นวินาที
 ,  ภาพ  #26486 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26510 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26533 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26553 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26580 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26601 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26620 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26640 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26660 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26680 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26702 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26723 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26742 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26758 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26774 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26788 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26802 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26817 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26832 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26843 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26859 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26869 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26882 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26897 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26909 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26921 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26932 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26945 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26960 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26969 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26981 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #26994 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27008 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27024 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27034 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27047 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27058 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27070 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27087 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27103 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27121 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27133 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27149 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27164 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27178 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27198 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27215 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27229 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27241 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27258 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27277 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27297 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27314 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27335 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27353 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27368 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27381 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27397 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27411 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27427 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27443 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27458 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27474 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27490 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27508 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27526 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27543 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27558 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27567 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27582 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27589 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27596 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27604 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27611 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27619 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27626 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27633 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27641 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27650 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27656 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27663 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27671 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27678 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27685 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27691 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27698 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27705 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27712 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27720 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27726 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27733 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27741 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27748 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27755 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27762 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27770 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27777 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27784 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27791 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27799 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27807 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27814 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27823 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27830 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27838 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27845 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27852 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27860 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27868 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27874 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27882 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27889 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27896 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27903 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27911 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27914 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27915 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27916 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27917 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27918 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27919 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27920 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27921 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27922 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27923 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27924 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27925 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27926 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27927 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27928 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27929 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27930 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27931 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27932 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27933 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27934 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27935 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27936 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27937 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27938 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27939 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27940 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27941 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27942 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27943 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27944 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27945 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27946 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27947 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27948 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27949 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27950 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27951 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27952 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27953 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27954 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27955 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27956 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27957 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27958 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27959 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27960 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27961 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27962 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27963 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27964 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27965 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27966 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27967 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27968 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27969 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27970 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27971 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27972 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27973 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27974 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27975 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27976 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27977 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27978 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27979 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27980 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27981 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27982 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27983 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27984 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27985 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27986 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27987 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27988 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27989 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27990 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27991 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27992 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27993 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27994 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27995 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27996 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27997 By ล้อกลม
 ,  ภาพ  #27998 By ล้อกลม