ค้นรูป จากไฟล์ .GPX(garmin,strava) ที่บันทึกการปั่นในทริปนี้ของท่าน

(โดยระบบจะใช้วิธีเปรียบเทียบ ตำแหน่งเเละเวลาของท่านเทียบกับตำแหน่งของภาพ เพื่อค้นหาว่ารูปใดน่าจะเป็นรูปที่ถ่ายท่าน)


ระยะทางห่างจาก ช่างภาพ หน่วยเป็นเมตร เวลาห่างจากช่างภาพ หน่วยเวลาเป็นวินาที
 ,  ภาพ  #21836 By TC100
 ,  ภาพ  #21837 By TC100
 ,  ภาพ  #21838 By TC100
 ,  ภาพ  #21839 By TC100
 ,  ภาพ  #21840 By TC100
 ,  ภาพ  #21841 By TC100
 ,  ภาพ  #21842 By TC100
 ,  ภาพ  #21843 By TC100
 ,  ภาพ  #21844 By TC100
 ,  ภาพ  #21845 By TC100
 ,  ภาพ  #21846 By TC100
 ,  ภาพ  #21847 By TC100
 ,  ภาพ  #21848 By TC100
 ,  ภาพ  #21849 By TC100
 ,  ภาพ  #21850 By TC100
 ,  ภาพ  #21851 By TC100
 ,  ภาพ  #21852 By TC100
 ,  ภาพ  #21853 By TC100
 ,  ภาพ  #21854 By TC100
 ,  ภาพ  #21855 By TC100
 ,  ภาพ  #21856 By TC100
 ,  ภาพ  #21857 By TC100
 ,  ภาพ  #21858 By TC100
 ,  ภาพ  #21859 By TC100
 ,  ภาพ  #21860 By TC100
 ,  ภาพ  #21861 By TC100
 ,  ภาพ  #21862 By TC100
 ,  ภาพ  #21863 By TC100
 ,  ภาพ  #21864 By TC100
 ,  ภาพ  #21865 By TC100
 ,  ภาพ  #21866 By TC100
 ,  ภาพ  #21867 By TC100
 ,  ภาพ  #21868 By TC100
 ,  ภาพ  #21869 By TC100
 ,  ภาพ  #21870 By TC100
 ,  ภาพ  #21871 By TC100
 ,  ภาพ  #21872 By TC100
 ,  ภาพ  #21873 By TC100
 ,  ภาพ  #21874 By TC100
 ,  ภาพ  #21875 By TC100
 ,  ภาพ  #21876 By TC100
 ,  ภาพ  #21877 By TC100
 ,  ภาพ  #21878 By TC100
 ,  ภาพ  #21879 By TC100
 ,  ภาพ  #21880 By TC100
 ,  ภาพ  #21881 By TC100
 ,  ภาพ  #21882 By TC100
 ,  ภาพ  #21883 By TC100
 ,  ภาพ  #21884 By TC100
 ,  ภาพ  #21885 By TC100
 ,  ภาพ  #21886 By TC100
 ,  ภาพ  #21887 By TC100
 ,  ภาพ  #21888 By TC100
 ,  ภาพ  #21889 By TC100
 ,  ภาพ  #21890 By TC100
 ,  ภาพ  #21891 By TC100
 ,  ภาพ  #21892 By TC100
 ,  ภาพ  #21893 By TC100
 ,  ภาพ  #21894 By TC100
 ,  ภาพ  #21895 By TC100
 ,  ภาพ  #21896 By TC100
 ,  ภาพ  #21897 By TC100
 ,  ภาพ  #21898 By TC100
 ,  ภาพ  #21899 By TC100
 ,  ภาพ  #21900 By TC100
 ,  ภาพ  #21901 By TC100
 ,  ภาพ  #21902 By TC100
 ,  ภาพ  #21903 By TC100
 ,  ภาพ  #21904 By TC100
 ,  ภาพ  #21905 By TC100
 ,  ภาพ  #21906 By TC100
 ,  ภาพ  #21907 By TC100
 ,  ภาพ  #21908 By TC100
 ,  ภาพ  #21909 By TC100
 ,  ภาพ  #21910 By TC100
 ,  ภาพ  #21911 By TC100
 ,  ภาพ  #21912 By TC100
 ,  ภาพ  #21913 By TC100
 ,  ภาพ  #21914 By TC100
 ,  ภาพ  #21915 By TC100
 ,  ภาพ  #21916 By TC100
 ,  ภาพ  #21917 By TC100
 ,  ภาพ  #21918 By TC100
 ,  ภาพ  #21919 By TC100
 ,  ภาพ  #21920 By TC100
 ,  ภาพ  #21921 By TC100
 ,  ภาพ  #21922 By TC100
 ,  ภาพ  #21923 By TC100
 ,  ภาพ  #21924 By TC100
 ,  ภาพ  #21925 By TC100
 ,  ภาพ  #21926 By TC100
 ,  ภาพ  #21927 By TC100
 ,  ภาพ  #21928 By TC100
 ,  ภาพ  #21929 By TC100
 ,  ภาพ  #21930 By TC100
 ,  ภาพ  #21931 By TC100
 ,  ภาพ  #21932 By TC100
 ,  ภาพ  #21933 By TC100
 ,  ภาพ  #21934 By TC100
 ,  ภาพ  #21935 By TC100
 ,  ภาพ  #21936 By TC100
 ,  ภาพ  #21937 By TC100
 ,  ภาพ  #21938 By TC100
 ,  ภาพ  #21939 By TC100
 ,  ภาพ  #21940 By TC100
 ,  ภาพ  #21941 By TC100
 ,  ภาพ  #21942 By TC100
 ,  ภาพ  #21943 By TC100
 ,  ภาพ  #21944 By TC100
 ,  ภาพ  #21945 By TC100
 ,  ภาพ  #21946 By TC100
 ,  ภาพ  #21947 By TC100
 ,  ภาพ  #21948 By TC100
 ,  ภาพ  #21949 By TC100
 ,  ภาพ  #21950 By TC100
 ,  ภาพ  #21951 By TC100
 ,  ภาพ  #21952 By TC100
 ,  ภาพ  #21953 By TC100
 ,  ภาพ  #21954 By TC100
 ,  ภาพ  #21955 By TC100
 ,  ภาพ  #21956 By TC100
 ,  ภาพ  #21957 By TC100
 ,  ภาพ  #21958 By TC100
 ,  ภาพ  #21959 By TC100
 ,  ภาพ  #21960 By TC100
 ,  ภาพ  #21961 By TC100
 ,  ภาพ  #21962 By TC100
 ,  ภาพ  #21963 By TC100
 ,  ภาพ  #21964 By TC100
 ,  ภาพ  #21965 By TC100
 ,  ภาพ  #21966 By TC100
 ,  ภาพ  #21967 By TC100
 ,  ภาพ  #21968 By TC100
 ,  ภาพ  #21969 By TC100
 ,  ภาพ  #21970 By TC100
 ,  ภาพ  #21971 By TC100
 ,  ภาพ  #21972 By TC100
 ,  ภาพ  #21973 By TC100
 ,  ภาพ  #21974 By TC100
 ,  ภาพ  #21975 By TC100
 ,  ภาพ  #21976 By TC100
 ,  ภาพ  #21977 By TC100
 ,  ภาพ  #21978 By TC100
 ,  ภาพ  #21979 By TC100
 ,  ภาพ  #21980 By TC100
 ,  ภาพ  #21981 By TC100
 ,  ภาพ  #21982 By TC100
 ,  ภาพ  #21983 By TC100
 ,  ภาพ  #21984 By TC100
 ,  ภาพ  #21985 By TC100
 ,  ภาพ  #21986 By TC100
 ,  ภาพ  #21987 By TC100
 ,  ภาพ  #21988 By TC100
 ,  ภาพ  #21989 By TC100
 ,  ภาพ  #21990 By TC100
 ,  ภาพ  #21991 By TC100
 ,  ภาพ  #21992 By TC100
 ,  ภาพ  #21993 By TC100
 ,  ภาพ  #21994 By TC100
 ,  ภาพ  #21995 By TC100
 ,  ภาพ  #21996 By TC100
 ,  ภาพ  #21997 By TC100
 ,  ภาพ  #21998 By TC100
 ,  ภาพ  #21999 By TC100
 ,  ภาพ  #22000 By TC100
 ,  ภาพ  #22001 By TC100
 ,  ภาพ  #22002 By TC100
 ,  ภาพ  #22003 By TC100
 ,  ภาพ  #22004 By TC100
 ,  ภาพ  #22005 By TC100
 ,  ภาพ  #22006 By TC100
 ,  ภาพ  #22007 By TC100
 ,  ภาพ  #22008 By TC100
 ,  ภาพ  #22009 By TC100
 ,  ภาพ  #22010 By TC100
 ,  ภาพ  #22011 By TC100
 ,  ภาพ  #22012 By TC100
 ,  ภาพ  #22013 By TC100
 ,  ภาพ  #22014 By TC100
 ,  ภาพ  #22015 By TC100
 ,  ภาพ  #22016 By TC100
 ,  ภาพ  #22017 By TC100
 ,  ภาพ  #22018 By TC100
 ,  ภาพ  #22019 By TC100
 ,  ภาพ  #22020 By TC100
 ,  ภาพ  #22021 By TC100
 ,  ภาพ  #22022 By TC100
 ,  ภาพ  #22023 By TC100
 ,  ภาพ  #22024 By TC100
 ,  ภาพ  #22025 By TC100
 ,  ภาพ  #22026 By TC100
 ,  ภาพ  #22027 By TC100
 ,  ภาพ  #22028 By TC100
 ,  ภาพ  #22029 By TC100
 ,  ภาพ  #22030 By TC100
 ,  ภาพ  #22031 By TC100
 ,  ภาพ  #22032 By TC100
 ,  ภาพ  #22033 By TC100
 ,  ภาพ  #22034 By TC100
 ,  ภาพ  #22035 By TC100