ค้นรูป จากไฟล์ .GPX(garmin,strava) ที่บันทึกการปั่นในทริปนี้ของท่าน

(โดยระบบจะใช้วิธีเปรียบเทียบ ตำแหน่งเเละเวลาของท่านเทียบกับตำแหน่งของภาพ เพื่อค้นหาว่ารูปใดน่าจะเป็นรูปที่ถ่ายท่าน)


ระยะทางห่างจาก ช่างภาพ หน่วยเป็นเมตร เวลาห่างจากช่างภาพ หน่วยเวลาเป็นวินาที
06:15:10 ,  ภาพ  #15773 By doddtv
06:16:14 ,  ภาพ  #15775 By doddtv
06:18:15 ,  ภาพ  #15776 By doddtv
06:20:17 ,  ภาพ  #15777 By doddtv
06:20:42 ,  ภาพ  #15779 By doddtv
06:29:15 ,  ภาพ  #15780 By doddtv
06:29:38 ,  ภาพ  #15781 By doddtv
06:31:14 ,  ภาพ  #15782 By doddtv
06:31:19 ,  ภาพ  #15783 By doddtv
06:31:34 ,  ภาพ  #15784 By doddtv
06:31:58 ,  ภาพ  #15785 By doddtv
06:32:06 ,  ภาพ  #15786 By doddtv
06:32:16 ,  ภาพ  #15787 By doddtv
06:33:14 ,  ภาพ  #15788 By doddtv
06:33:31 ,  ภาพ  #15789 By doddtv
06:33:42 ,  ภาพ  #15790 By doddtv
06:34:56 ,  ภาพ  #15791 By doddtv
06:35:12 ,  ภาพ  #15792 By doddtv
06:35:22 ,  ภาพ  #15793 By doddtv
06:35:47 ,  ภาพ  #15794 By doddtv
06:36:41 ,  ภาพ  #15795 By doddtv
06:37:06 ,  ภาพ  #15796 By doddtv
06:39:40 ,  ภาพ  #15797 By doddtv
06:49:06 ,  ภาพ  #15798 By doddtv
06:49:14 ,  ภาพ  #15799 By doddtv
06:49:36 ,  ภาพ  #15800 By doddtv
06:49:43 ,  ภาพ  #15801 By doddtv
06:51:07 ,  ภาพ  #15802 By doddtv
06:52:05 ,  ภาพ  #15803 By doddtv
06:52:48 ,  ภาพ  #15804 By doddtv
06:54:09 ,  ภาพ  #15805 By doddtv
06:55:47 ,  ภาพ  #15806 By doddtv
07:00:08 ,  ภาพ  #15807 By doddtv
07:08:40 ,  ภาพ  #15808 By doddtv
07:08:45 ,  ภาพ  #15809 By doddtv
07:09:22 ,  ภาพ  #15810 By doddtv
07:12:11 ,  ภาพ  #15811 By doddtv
07:12:27 ,  ภาพ  #15812 By doddtv
07:13:03 ,  ภาพ  #15813 By doddtv
07:13:05 ,  ภาพ  #15814 By doddtv
07:13:27 ,  ภาพ  #15815 By doddtv
07:13:28 ,  ภาพ  #15816 By doddtv
07:13:42 ,  ภาพ  #15817 By doddtv
07:13:44 ,  ภาพ  #15818 By doddtv
07:14:04 ,  ภาพ  #15819 By doddtv
07:15:00 ,  ภาพ  #15820 By doddtv
07:16:01 ,  ภาพ  #15821 By doddtv
07:19:14 ,  ภาพ  #15822 By doddtv
07:19:48 ,  ภาพ  #15823 By doddtv
07:28:15 ,  ภาพ  #15824 By doddtv
07:28:49 ,  ภาพ  #15825 By doddtv
07:32:18 ,  ภาพ  #15826 By doddtv
07:54:36 ,  ภาพ  #15827 By doddtv
07:58:38 ,  ภาพ  #15828 By doddtv
07:59:05 ,  ภาพ  #15829 By doddtv
08:03:29 ,  ภาพ  #15830 By doddtv
08:03:35 ,  ภาพ  #15831 By doddtv
08:03:47 ,  ภาพ  #15832 By doddtv
08:03:53 ,  ภาพ  #15833 By doddtv
08:03:55 ,  ภาพ  #15834 By doddtv
08:03:56 ,  ภาพ  #15835 By doddtv
08:03:57 ,  ภาพ  #15836 By doddtv
08:04:17 ,  ภาพ  #15837 By doddtv
08:06:50 ,  ภาพ  #15838 By doddtv
08:06:52 ,  ภาพ  #15839 By doddtv
08:07:08 ,  ภาพ  #15840 By doddtv
08:07:33 ,  ภาพ  #15841 By doddtv
08:09:41 ,  ภาพ  #15772 By nbt
08:09:41 ,  ภาพ  #15842 By doddtv
08:32:31 ,  ภาพ  #15887 By doddtv
08:32:37 ,  ภาพ  #15888 By doddtv
08:32:46 ,  ภาพ  #15889 By doddtv
08:32:48 ,  ภาพ  #15843 By doddtv
08:32:49 ,  ภาพ  #15844 By doddtv
08:32:50 ,  ภาพ  #15845 By doddtv
08:32:52 ,  ภาพ  #15846 By doddtv
08:32:53 ,  ภาพ  #15847 By doddtv
08:32:54 ,  ภาพ  #15848 By doddtv
08:32:59 ,  ภาพ  #15849 By doddtv
08:33:02 ,  ภาพ  #15850 By doddtv
08:33:08 ,  ภาพ  #15851 By doddtv
08:33:09 ,  ภาพ  #15852 By doddtv
08:33:15 ,  ภาพ  #15853 By doddtv
08:33:18 ,  ภาพ  #15854 By doddtv
08:33:21 ,  ภาพ  #15855 By doddtv
08:33:25 ,  ภาพ  #15856 By doddtv
08:33:31 ,  ภาพ  #15857 By doddtv
08:33:35 ,  ภาพ  #15858 By doddtv
08:33:38 ,  ภาพ  #15859 By doddtv
08:33:46 ,  ภาพ  #15860 By doddtv
08:33:52 ,  ภาพ  #15861 By doddtv
08:33:54 ,  ภาพ  #15862 By doddtv
08:34:00 ,  ภาพ  #15863 By doddtv
08:35:08 ,  ภาพ  #15864 By doddtv
08:35:09 ,  ภาพ  #15865 By doddtv
08:35:46 ,  ภาพ  #15866 By doddtv
08:35:48 ,  ภาพ  #15867 By doddtv
08:35:51 ,  ภาพ  #15868 By doddtv
08:35:56 ,  ภาพ  #15869 By doddtv
08:35:59 ,  ภาพ  #15870 By doddtv
08:36:06 ,  ภาพ  #15871 By doddtv
08:36:08 ,  ภาพ  #15872 By doddtv
08:36:18 ,  ภาพ  #15873 By doddtv
08:36:20 ,  ภาพ  #15874 By doddtv
08:36:24 ,  ภาพ  #15875 By doddtv
08:36:25 ,  ภาพ  #15876 By doddtv
08:39:18 ,  ภาพ  #15877 By doddtv
08:39:23 ,  ภาพ  #15878 By doddtv
08:39:24 ,  ภาพ  #15879 By doddtv
08:39:26 ,  ภาพ  #15880 By doddtv
08:39:27 ,  ภาพ  #15881 By doddtv
08:39:28 ,  ภาพ  #15882 By doddtv
08:39:36 ,  ภาพ  #15883 By doddtv
08:39:37 ,  ภาพ  #15884 By doddtv
08:39:39 ,  ภาพ  #15885 By doddtv
08:39:41 ,  ภาพ  #15886 By doddtv
08:39:44 ,  ภาพ  #15890 By doddtv
08:39:46 ,  ภาพ  #15891 By doddtv
08:39:51 ,  ภาพ  #15892 By doddtv
08:39:53 ,  ภาพ  #15893 By doddtv
08:40:00 ,  ภาพ  #15894 By doddtv
08:40:05 ,  ภาพ  #15895 By doddtv
08:40:06 ,  ภาพ  #15896 By doddtv
08:40:08 ,  ภาพ  #15897 By doddtv
08:40:13 ,  ภาพ  #15898 By doddtv
08:40:15 ,  ภาพ  #15899 By doddtv
08:40:19 ,  ภาพ  #15900 By doddtv
08:40:21 ,  ภาพ  #15901 By doddtv
08:40:23 ,  ภาพ  #15902 By doddtv
08:40:25 ,  ภาพ  #15903 By doddtv
08:40:29 ,  ภาพ  #15904 By doddtv
08:40:34 ,  ภาพ  #15905 By doddtv
08:40:43 ,  ภาพ  #15906 By doddtv
08:40:47 ,  ภาพ  #15907 By doddtv
08:40:55 ,  ภาพ  #15908 By doddtv
08:40:59 ,  ภาพ  #15909 By doddtv
08:41:06 ,  ภาพ  #15910 By doddtv
08:41:13 ,  ภาพ  #15911 By doddtv
08:41:18 ,  ภาพ  #15912 By doddtv
08:41:27 ,  ภาพ  #15913 By doddtv
08:41:29 ,  ภาพ  #15914 By doddtv
08:41:31 ,  ภาพ  #15915 By doddtv
08:41:35 ,  ภาพ  #15916 By doddtv
08:41:43 ,  ภาพ  #15917 By doddtv
08:41:49 ,  ภาพ  #15918 By doddtv
08:42:09 ,  ภาพ  #15919 By doddtv
08:42:10 ,  ภาพ  #15920 By doddtv
08:42:19 ,  ภาพ  #15921 By doddtv
08:42:28 ,  ภาพ  #15922 By doddtv
08:42:36 ,  ภาพ  #15923 By doddtv
08:42:48 ,  ภาพ  #15924 By doddtv
08:42:58 ,  ภาพ  #15925 By doddtv
08:43:03 ,  ภาพ  #15926 By doddtv
08:43:13 ,  ภาพ  #15927 By doddtv
08:43:20 ,  ภาพ  #15928 By doddtv
08:44:11 ,  ภาพ  #15929 By doddtv
08:44:13 ,  ภาพ  #15930 By doddtv
08:44:32 ,  ภาพ  #15931 By doddtv
08:46:23 ,  ภาพ  #15932 By doddtv
08:46:27 ,  ภาพ  #15933 By doddtv
08:46:28 ,  ภาพ  #15934 By doddtv
08:46:37 ,  ภาพ  #15935 By doddtv
08:46:49 ,  ภาพ  #15936 By doddtv
08:47:14 ,  ภาพ  #15937 By doddtv
08:47:19 ,  ภาพ  #15938 By doddtv
08:47:21 ,  ภาพ  #15939 By doddtv
08:50:31 ,  ภาพ  #15940 By doddtv
08:50:33 ,  ภาพ  #15941 By doddtv
09:54:08 ,  ภาพ  #15942 By doddtv
09:54:09 ,  ภาพ  #15943 By doddtv
09:54:10 ,  ภาพ  #15944 By doddtv
09:54:12 ,  ภาพ  #15945 By doddtv
09:54:12 ,  ภาพ  #15946 By doddtv
09:54:13 ,  ภาพ  #15947 By doddtv
09:54:16 ,  ภาพ  #15948 By doddtv
09:54:16 ,  ภาพ  #15949 By doddtv
09:54:17 ,  ภาพ  #15950 By doddtv
09:54:18 ,  ภาพ  #15951 By doddtv
09:54:19 ,  ภาพ  #15952 By doddtv
09:55:39 ,  ภาพ  #15953 By doddtv
09:55:48 ,  ภาพ  #15954 By doddtv
09:55:52 ,  ภาพ  #15955 By doddtv
09:55:56 ,  ภาพ  #15956 By doddtv
09:55:59 ,  ภาพ  #15957 By doddtv
09:56:02 ,  ภาพ  #15958 By doddtv
09:56:07 ,  ภาพ  #15959 By doddtv
09:56:11 ,  ภาพ  #15960 By doddtv
09:56:11 ,  ภาพ  #15961 By doddtv
09:56:15 ,  ภาพ  #15962 By doddtv
09:56:29 ,  ภาพ  #15963 By doddtv
09:56:34 ,  ภาพ  #15964 By doddtv
09:56:34 ,  ภาพ  #15965 By doddtv
09:56:50 ,  ภาพ  #15966 By doddtv
09:56:56 ,  ภาพ  #15967 By doddtv
09:56:56 ,  ภาพ  #15968 By doddtv
09:59:41 ,  ภาพ  #15969 By doddtv
09:59:41 ,  ภาพ  #15970 By doddtv
09:59:42 ,  ภาพ  #15971 By doddtv
10:01:13 ,  ภาพ  #15972 By doddtv
10:01:13 ,  ภาพ  #15973 By doddtv