ค้นรูป จากไฟล์ .GPX(garmin,strava) ที่บันทึกการปั่นในทริปนี้ของท่าน

(โดยระบบจะใช้วิธีเปรียบเทียบ ตำแหน่งเเละเวลาของท่านเทียบกับตำแหน่งของภาพ เพื่อค้นหาว่ารูปใดน่าจะเป็นรูปที่ถ่ายท่าน)


ระยะทางห่างจาก ช่างภาพ หน่วยเป็นเมตร เวลาห่างจากช่างภาพ หน่วยเวลาเป็นวินาที
 ,  ภาพ  #14382 By nbt
17:24:05 ,  ภาพ  #19974 By cnp99
05:59:31 ,  ภาพ  #17974 By อ้วน สุ1000
06:01:21 ,  ภาพ  #17977 By อ้วน สุ1000
06:19:32 ,  ภาพ  #17980 By อ้วน สุ1000
06:20:17 ,  ภาพ  #17983 By อ้วน สุ1000
06:20:34 ,  ภาพ  #17985 By อ้วน สุ1000
06:20:50 ,  ภาพ  #17989 By อ้วน สุ1000
06:21:23 ,  ภาพ  #17991 By อ้วน สุ1000
06:21:47 ,  ภาพ  #17995 By อ้วน สุ1000
06:22:14 ,  ภาพ  #17998 By อ้วน สุ1000
06:22:59 ,  ภาพ  #18001 By อ้วน สุ1000
06:23:47 ,  ภาพ  #18004 By อ้วน สุ1000
06:24:28 ,  ภาพ  #18007 By อ้วน สุ1000
06:25:39 ,  ภาพ  #18010 By อ้วน สุ1000
06:26:27 ,  ภาพ  #18012 By อ้วน สุ1000
06:26:44 ,  ภาพ  #18013 By อ้วน สุ1000
06:27:57 ,  ภาพ  #18014 By อ้วน สุ1000
06:28:49 ,  ภาพ  #18015 By อ้วน สุ1000
06:30:24 ,  ภาพ  #18016 By อ้วน สุ1000
06:30:39 ,  ภาพ  #18017 By อ้วน สุ1000
06:31:07 ,  ภาพ  #18018 By อ้วน สุ1000
06:31:19 ,  ภาพ  #18023 By อ้วน สุ1000
06:31:29 ,  ภาพ  #18027 By อ้วน สุ1000
06:32:06 ,  ภาพ  #18031 By อ้วน สุ1000
06:33:05 ,  ภาพ  #18035 By อ้วน สุ1000
06:33:24 ,  ภาพ  #17032 By ansfoto
06:33:28 ,  ภาพ  #17954 By cnp99
06:33:28 ,  ภาพ  #18019 By cnp99
06:33:35 ,  ภาพ  #17955 By cnp99
06:33:35 ,  ภาพ  #18020 By cnp99
06:33:53 ,  ภาพ  #17956 By cnp99
06:33:53 ,  ภาพ  #18021 By cnp99
06:33:54 ,  ภาพ  #17957 By cnp99
06:33:54 ,  ภาพ  #18022 By cnp99
06:34:04 ,  ภาพ  #18040 By อ้วน สุ1000
06:34:12 ,  ภาพ  #17958 By cnp99
06:34:12 ,  ภาพ  #18024 By cnp99
06:34:14 ,  ภาพ  #17959 By cnp99
06:34:14 ,  ภาพ  #18025 By cnp99
06:34:17 ,  ภาพ  #17033 By ansfoto
06:34:21 ,  ภาพ  #17960 By cnp99
06:34:21 ,  ภาพ  #18026 By cnp99
06:34:34 ,  ภาพ  #18045 By อ้วน สุ1000
06:34:47 ,  ภาพ  #18049 By อ้วน สุ1000
06:34:49 ,  ภาพ  #17961 By cnp99
06:34:49 ,  ภาพ  #18028 By cnp99
06:34:53 ,  ภาพ  #17962 By cnp99
06:34:53 ,  ภาพ  #18029 By cnp99
06:34:55 ,  ภาพ  #17034 By ansfoto
06:35:03 ,  ภาพ  #17035 By ansfoto
06:35:08 ,  ภาพ  #18054 By อ้วน สุ1000
06:35:11 ,  ภาพ  #17963 By cnp99
06:35:11 ,  ภาพ  #18030 By cnp99
06:35:17 ,  ภาพ  #17964 By cnp99
06:35:17 ,  ภาพ  #18032 By cnp99
06:35:18 ,  ภาพ  #17965 By cnp99
06:35:18 ,  ภาพ  #18033 By cnp99
06:35:20 ,  ภาพ  #17966 By cnp99
06:35:20 ,  ภาพ  #18034 By cnp99
06:35:34 ,  ภาพ  #17967 By cnp99
06:35:34 ,  ภาพ  #18036 By cnp99
06:35:37 ,  ภาพ  #17968 By cnp99
06:35:37 ,  ภาพ  #17969 By cnp99
06:35:37 ,  ภาพ  #17970 By cnp99
06:35:37 ,  ภาพ  #18037 By cnp99
06:35:37 ,  ภาพ  #18038 By cnp99
06:35:37 ,  ภาพ  #18039 By cnp99
06:35:45 ,  ภาพ  #17971 By cnp99
06:35:45 ,  ภาพ  #18041 By cnp99
06:35:50 ,  ภาพ  #17037 By ansfoto
06:35:58 ,  ภาพ  #17972 By cnp99
06:35:58 ,  ภาพ  #18042 By cnp99
06:35:59 ,  ภาพ  #17973 By cnp99
06:35:59 ,  ภาพ  #18043 By cnp99
06:36:52 ,  ภาพ  #17038 By ansfoto
06:37:04 ,  ภาพ  #17039 By ansfoto
06:37:12 ,  ภาพ  #17040 By ansfoto
06:38:07 ,  ภาพ  #18059 By อ้วน สุ1000
06:38:13 ,  ภาพ  #17042 By ansfoto
06:38:36 ,  ภาพ  #17043 By ansfoto
06:38:36 ,  ภาพ  #18063 By อ้วน สุ1000
06:39:11 ,  ภาพ  #17975 By cnp99
06:39:11 ,  ภาพ  #18044 By cnp99
06:39:12 ,  ภาพ  #17976 By cnp99
06:39:12 ,  ภาพ  #18046 By cnp99
06:39:34 ,  ภาพ  #17044 By ansfoto
06:39:38 ,  ภาพ  #17978 By cnp99
06:39:38 ,  ภาพ  #18047 By cnp99
06:39:41 ,  ภาพ  #17979 By cnp99
06:39:41 ,  ภาพ  #18048 By cnp99
06:39:50 ,  ภาพ  #17981 By cnp99
06:39:50 ,  ภาพ  #18050 By cnp99
06:39:52 ,  ภาพ  #17982 By cnp99
06:39:52 ,  ภาพ  #18051 By cnp99
06:40:02 ,  ภาพ  #17045 By ansfoto
06:40:11 ,  ภาพ  #17984 By cnp99
06:40:11 ,  ภาพ  #18052 By cnp99
06:40:20 ,  ภาพ  #18067 By อ้วน สุ1000
06:40:21 ,  ภาพ  #17986 By cnp99
06:40:21 ,  ภาพ  #18053 By cnp99
06:40:23 ,  ภาพ  #17987 By cnp99
06:40:23 ,  ภาพ  #18055 By cnp99
06:40:26 ,  ภาพ  #17047 By ansfoto
06:40:27 ,  ภาพ  #17988 By cnp99
06:40:27 ,  ภาพ  #18056 By cnp99
06:40:41 ,  ภาพ  #17048 By ansfoto
06:41:05 ,  ภาพ  #17049 By ansfoto
06:41:20 ,  ภาพ  #17990 By cnp99
06:41:20 ,  ภาพ  #18057 By cnp99
06:41:21 ,  ภาพ  #17992 By cnp99
06:41:21 ,  ภาพ  #18058 By cnp99
06:41:25 ,  ภาพ  #18072 By อ้วน สุ1000
06:41:27 ,  ภาพ  #17050 By ansfoto
06:41:54 ,  ภาพ  #18079 By อ้วน สุ1000
06:42:06 ,  ภาพ  #18084 By อ้วน สุ1000
06:42:20 ,  ภาพ  #18089 By อ้วน สุ1000
06:42:21 ,  ภาพ  #17052 By ansfoto
06:42:31 ,  ภาพ  #17993 By cnp99
06:42:31 ,  ภาพ  #18060 By cnp99
06:42:32 ,  ภาพ  #18094 By อ้วน สุ1000
06:42:33 ,  ภาพ  #17053 By ansfoto
06:42:42 ,  ภาพ  #17994 By cnp99
06:42:42 ,  ภาพ  #18061 By cnp99
06:42:43 ,  ภาพ  #17996 By cnp99
06:42:43 ,  ภาพ  #18062 By cnp99
06:42:47 ,  ภาพ  #17054 By ansfoto
06:43:04 ,  ภาพ  #16876 By taiphoto
06:43:05 ,  ภาพ  #18098 By อ้วน สุ1000
06:43:08 ,  ภาพ  #16877 By taiphoto
06:43:14 ,  ภาพ  #17997 By cnp99
06:43:14 ,  ภาพ  #18064 By cnp99
06:43:16 ,  ภาพ  #17999 By cnp99
06:43:16 ,  ภาพ  #18065 By cnp99
06:43:25 ,  ภาพ  #18103 By อ้วน สุ1000
06:43:28 ,  ภาพ  #17055 By ansfoto
06:43:47 ,  ภาพ  #18108 By อ้วน สุ1000
06:43:53 ,  ภาพ  #17057 By ansfoto
06:44:04 ,  ภาพ  #16878 By taiphoto
06:44:04 ,  ภาพ  #19384 By อ้วน สุ1000
06:44:05 ,  ภาพ  #17058 By ansfoto
06:44:09 ,  ภาพ  #18112 By อ้วน สุ1000
06:44:16 ,  ภาพ  #18118 By อ้วน สุ1000
06:44:53 ,  ภาพ  #16879 By taiphoto
06:44:53 ,  ภาพ  #19388 By อ้วน สุ1000
06:44:54 ,  ภาพ  #18122 By อ้วน สุ1000
06:45:04 ,  ภาพ  #17059 By ansfoto
06:45:22 ,  ภาพ  #16880 By taiphoto
06:45:24 ,  ภาพ  #18127 By อ้วน สุ1000
06:45:43 ,  ภาพ  #18131 By อ้วน สุ1000
06:45:58 ,  ภาพ  #16881 By taiphoto
06:46:04 ,  ภาพ  #18137 By อ้วน สุ1000
06:46:31 ,  ภาพ  #17060 By ansfoto
06:46:44 ,  ภาพ  #17062 By ansfoto
06:47:42 ,  ภาพ  #18000 By cnp99
06:47:42 ,  ภาพ  #18066 By cnp99
06:47:43 ,  ภาพ  #18002 By cnp99
06:47:43 ,  ภาพ  #18068 By cnp99
06:47:46 ,  ภาพ  #18003 By cnp99
06:47:46 ,  ภาพ  #18069 By cnp99
06:47:57 ,  ภาพ  #18005 By cnp99
06:47:57 ,  ภาพ  #18070 By cnp99
06:48:03 ,  ภาพ  #18006 By cnp99
06:48:03 ,  ภาพ  #18071 By cnp99
06:48:06 ,  ภาพ  #18008 By cnp99
06:48:06 ,  ภาพ  #18073 By cnp99
06:48:20 ,  ภาพ  #16882 By taiphoto
06:48:26 ,  ภาพ  #17063 By ansfoto
06:48:51 ,  ภาพ  #16883 By taiphoto
06:49:09 ,  ภาพ  #17064 By ansfoto
06:49:23 ,  ภาพ  #17066 By ansfoto
06:49:27 ,  ภาพ  #18141 By อ้วน สุ1000
06:50:38 ,  ภาพ  #18145 By อ้วน สุ1000
06:51:50 ,  ภาพ  #18009 By cnp99
06:51:50 ,  ภาพ  #18074 By cnp99
06:51:53 ,  ภาพ  #18011 By cnp99
06:51:53 ,  ภาพ  #18075 By cnp99
06:51:54 ,  ภาพ  #18076 By cnp99
06:51:55 ,  ภาพ  #18077 By cnp99
06:52:03 ,  ภาพ  #17067 By ansfoto
06:52:38 ,  ภาพ  #18078 By cnp99
06:52:42 ,  ภาพ  #18080 By cnp99
06:52:43 ,  ภาพ  #18081 By cnp99
06:52:49 ,  ภาพ  #18082 By cnp99
06:52:50 ,  ภาพ  #18083 By cnp99
06:53:36 ,  ภาพ  #18150 By อ้วน สุ1000
06:54:29 ,  ภาพ  #18155 By อ้วน สุ1000
06:54:48 ,  ภาพ  #18159 By อ้วน สุ1000
06:54:56 ,  ภาพ  #18085 By cnp99
06:54:57 ,  ภาพ  #17068 By ansfoto
06:55:00 ,  ภาพ  #18163 By อ้วน สุ1000
06:55:03 ,  ภาพ  #18086 By cnp99
06:55:07 ,  ภาพ  #17069 By ansfoto
06:55:24 ,  ภาพ  #18167 By อ้วน สุ1000
06:56:34 ,  ภาพ  #17071 By ansfoto
06:56:45 ,  ภาพ  #18171 By อ้วน สุ1000
06:56:52 ,  ภาพ  #18087 By cnp99
06:56:54 ,  ภาพ  #18088 By cnp99
06:56:57 ,  ภาพ  #18090 By cnp99
06:57:01 ,  ภาพ  #18091 By cnp99